Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
22.03.2016

Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A. informează acţionarii, că pentru data de 22 aprilie 2016, ora 1400, a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Organul care a convocat adunarea generală: Consiliului B.C. "COMERŢBANK" S.A.

Forma ţinerii adunării generale: cu prezenţa acţionarilor.

Locul ţinerii adunării generale: B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD – 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of 34.

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2015.
  2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2015. 
  3. Cu privire la Darea de seamă anuală a Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2015.
  4. Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2015.
  5. Cu privire la Raportul organizaţiei de audit independentă pentru anul 2015.
  6. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2015 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2016.
  7. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A. care ţin de competenţa AGA.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acţionarilor B.C.”COMERŢBANK” S.A. va fi întocmită la data de evidenţă 16 martie 2016.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 08 aprilie 2016  (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD-2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 22 aprilie 2016, începând cu orele 1300 şi până la 1350,  la sediul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD-2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanţii acestora actul care confirmă împuternicirea.