Noutățile băncii
AVIZ
28.04.2015

La data de 23.04.2015 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „COMERŢANK”SA.

La Adunarea generală de către acţionari au fost aprobate dările de seamă pentru anul 2014 a Consiliului, Comisiei de cenzori şi Organului executiv al băncii, raportul companiei de audit independente „ GRANT THORNTON Audit ”SRL, precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK”SA pentru anul 2014 cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale.

Acţionarii băncii, la Adunare, au hotărât de a repartiza profitul obţinut de bancă în anul 2014, după cum urmează: 5 % din profitul net a-l defalca pentru majorarea capitalului de rezervă , 95 % din profitul net, a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERŢBANK”S.A. La fel au fost stabilite normativele repartizării profitului net al anului 2015.

La Adunarea generală a fost aleasă Comisia de cenzori în componenţa a 3 membri şi pentru un termen de 4 ani.

Conform hotărârii primite la Adunarea generală, auditul ordinar al B.C. „ COMERŢBANK ” S.A. în anul 2015 va fi efectuat de compania « GRANT THORNTON Audit » S.R.L. .

La Adunarea generală au fost aprobate modificări şi completări la Statutul B.C. „ COMERŢBANK ” S.A., precum şi unele acte normative interne atribuite în competenţa sa

Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.

Serghei CARTAŞOV
Preşedintele Comitetului de conducere 
B.C. „COMERŢBANK”S.A.