Noutățile băncii
AVIZ
27.04.2016

La data de 22.04.2016 a avut loc Adunarea generală ordinară  anuală a acţionarilor BC „COMERŢANK” S.A.

La Adunarea generală de către acţionari au fost  aprobate dările de seamă pentru anul 2015  a Consiliului, Comisiei de cenzori şi Organului executiv al băncii, raportul companiei de audit independente  „GRANT THORNTON Audit” SRL, precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2014 cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale. 

Acţionarii băncii, la Adunare, au hotărât de a repartiza profitul obţinut de bancă în anul 2015, după cum urmează: 5% din profitul net a-l defalca pentru majorarea capitalului de rezervă, 95% din profitul net, a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al BC „COMERŢBANK” S.A. La fel au fost stabilite normativele repartizării profitului net al anului 2016.

Conform hotărârii primite la Adunarea generală, auditul ordinar  al B.C. „COMERŢBANK” S.A.  în anul 2015 va fi efectuat de compania «BDO Audit & Consulting» S.R.L.

La Adunarea generală au fost aprobat la Statutul BC „COMERŢBANK” S.A., regulamentul AGA și al Comisiei de cenzori, modificări în regulamentul Consiliului băncii

 

Comitetul de conducere BC „COMERŢBANK”S.A.

 

Serghei  CARTAŞOV

Preşedintele Comitetului de conducere

BC „COMERŢBANK”S.A.