Posturi vacante

BC"COMERTBANK"S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md sau la numărul de fax 022 839-840

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783.

Administrator rețea în Secția administrare arhitectura TIC

Responsabilități:

 • Administrarea și intreținerea rețelei de calculatoare, administrarea rețelei interne (LAN,WAN), echipamente comunicații de date;
 • Proiectarea reţelei de infrastructură, configurarea, întreţinerea reţelei şi oferirea suportului tehnic hardware/software;
 • Optimizarea și securizarea rețelei existente;
 • Dezvoltarea și implementarea de noi soluții tehnice pentru creșterea disponibilitații rețelei și a serviciilor;
 • Configurarea echipamentelor (switch, router, firewall, server Linux);
 • Implementarea soluției de monitorizare;
 • Documentarea și cartografierea retelei;
 • Migrarea utilizatorilor și a serviciilor de rețea pe o noua infrastructura;
 • Participarea în alegerea şi achiziţionarea calculatoarelor şi a echipamentelor de reţea. Instalarea și testarea echipamentelor noi (tehnica de calcul, achiziții și transmisii de date);

Cerințe minime față de candidat:

 • Studii universitare în unul din domeniul tehnologii informaționale;
 • Experiența profesională în domeniul rețelelor de calculatoare – minim 1 an;
 • Cunoaștere limbi: română și rusă – obligatoriu, engleza – avantaj;
 • Abilitați de a lucra in echipă, în mai multe proiecte concomitent;
 • Abilitați analitice și focusare pe rezultat.

 

Business analist, Secția dezvoltare TI

Responsabilități:

 • Participarea la dezvoltarea/adaptarea produsului/softului la cerințele stabilite de echipa de dezvoltare, astfel încât să respecte metodologia stabilita și specificațiile inițiale;
 • Identificarea modelului de business și stabilirea fluxurilor (analiza de bussiness - interviuri, diagrame de flux, diagrame de activitati, use case-uri, diagrame de statusuri, diagrame de clase, logical design);
 • Elaborarea livrabile de analiza: sintetizarea specificațiilor, documentație;
 • Elaborarea scenariilor de testare (manuală, automată), conform fluxurilor și functionalitaților;
 • Identificarea si gestionarea erorilor depistate în urma testelor;
 • Prezentarea produselor software și asigurarea feedback-urilor către echipa de dezvoltare;
 • Implementarea livrabilele la utilizatori (supervizarea școlarizarii si training-uri);
 • Efectuarea managementului feed-back-ului post-implementare;
 • Monitorizarea, urmarirea și validarea soluții pentru găsirea defectelor (în colaborare cu departamentul de testare).

Cerințe minime față de candidat:

 • Studii universitare în unul din domeniile: economie, matematica aplicata sau tehnologii informaționale;
 • Experiența profesionala în domeniul bancar – minim 2 ani;
 • Cunoașterea legislatiei RM bancare (inclusiv contabilitate bancară) – obligatoriu;
 • Cunoaștere limbi: română și rusă – obligatoriu, engleza – avantaj;
 • Abilitați de a lucra în echipă, în mai multe proiecte concomitent;
 • Abilitați analitice și focusare pe rezultat.

Inginer-programator, Secția suport IT

 

Responsabilități:

 • Asigurarea asistenţei utilizatorilor sistemului informaţional și aplicaţiilor soft ale Băncii;
 • Monitorizarea (testare, implementare, etc.) îndeplinirii sarcinilor tehnice formulate de business;
 • Monitorizarea/preluarea și indeplinirea solicitărilor înregistrate pe ServiceDesk;
 • Efectuarea întreţinerii şi monitorizarii aplicaţiilor software ale Bancii;
 • Înregistrarea/eliminarea utilizatorilor, conform cerintelor pe roluri desemnate;
 • Închiderea zilei Bancare.

Cerințe minime față de candidat:

 • Studii universitare în unul din domeniile: matematica aplicata sau tehnologii informaționale;
 • Experiența profesionala în domeniul bancar – minim 2 ani;
 • Cunoașterea legislatiei RM bancare (inclusiv contabilitate bancară) – obligatoriu;
 • Cunoaștere limbi: română și rusă – obligatoriu, engleza – avantaj;
 • Abilitați de a lucra în echipă, în mai multe proiecte concomitent;
 • Abilitați analitice și focusare pe rezultat.

 

Administrator baze de date, Departamentul IT

Obiectivul postului:

 • Administrarea bazelor de date pentru aplicațiile bancare;
 • Monitorizarea activității zilnice și pentru menținerea creșterii bazei de date;
 • Monitorizarea și optimizarea serverelor de baze de date;
 • Instalare și upgrade servere de baze de date;
 • Planificarea și realizarea operațiunilor de arhivare, backup și recovery, pentru informațiile din baza de date;
 • Întocmirea documentației aferente bazelor de date, inclusiv și  a celei aferente modificărilor efectuate pe acestea;
 • Generarea diverselor rapoarte;
 • Crearea schemelor, tabelelor, procedurilor si drepturilor de acces ale bazelor de date;
 • Analizarea și susținerea cerințelor de capacitate și performanță;
 • Analizarea, consolidarea și ajustarea bazelor de date pentru o eficiență optimă;
 • Monitorizarea disponibilității sistemelor și a platformelor.

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice sau  IT;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, și engleze
 • Excelente abilități de  organizare, planificare și management al timpului
 • Vechime în muncă  minim 3 ani în sistemul bancar
 • Gîndire analitica si de sinteză
 • Cunoașterea MSSQL, Oracle SQL,PL/SQL

Vor constitui un avantaj:

 • Cursuri, certificări MySql, Oracle, MSSQL, POSTGRESQL,
 • Experiență cu bazele de date  Oracle 10g/11g/12c, POSTGRESQL

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil,
 • Pachet social
 • Salariu competitiv

Șef Departamentul Conformitate

Obiectivul postului:

 • Organizează, planifică, coordonează și controlează activitățile în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, monitorizare tranzactii, instruirea angajaților în domeniul respectiv.

Cerințe față de candidat:

 • Studii: - superioare de lungă durată: economice/ juridice;
 • Vechime: minimă în specialitate - 5 ani, din care: în instituții bancare - 3 ani , experienta manageriala - 2 ani;
 • Cunoștințe aprofundate despre activitatea de conformitate, prevenire și combatere a spălării banilor, cunoașterea clientelei;
 • Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar.

Şef Secţia Planificare şi Analiză, Departamentul Analiză Financiară și Raportări

Obiectivul postului:

 • Titularul postului are rolul de a asigura realizarea şi creşterea eficienţei activităţii Băncii în baza efectuării unei analize şi a unei prognoze efective.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoștințe în domeniul SIRF;
 • Cunoașterea cadrului legislativ european CRD IV/CRR;
 • Cunoaşterea limbii de stat, a limbii ruse şi a limbii engleze;
 • Operare avansată calculator – pachetul Microsoft Office;
 • Experienta minimă în specialitate - 3 ani, din care: în instituții bancare - 2 ani , experienta manageriala -1 ani;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Șef Secția Gestiune Riscuri

Obiectivul postului 

 • Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor inerente activităţii Băncii, în vederea optimizării relaţiei risc/profit;
 • Minimizarea riscurilor aferente activităţilor financiare desfăşurate de către Bancă;
 • Asigurarea conformarii activitatii Bancii prevederilor actelor legislative nationale si normelor internationale de gestionare a riscurilor.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Vechimea în muncă - minim 5 ani - inclusiv 3 ani în sistemul bancar  sau în cadrul unei entităţi din sectorul financiar,  dintre care cel puţin 2 ani în calitate de şef sau şef adjunct al unei subdiviziuni şi/sau experienţă managerială;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative BNM în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi engleze;
 • Cunoaşterea  calculatorului, în special pachetului MS Office;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Capacităţi de organizator şi conducător;
 • Reputaţie civilă şi integritate moral – psihologică;
 • Capacitate de a identifica si evalua riscurile la care  este expusa Banca, monitoriza şi evalua consecinţele acceptării anumitor riscuri, măsurilor de atenuare a impactului acestora şi corespunderii nivelului riscurilor marjei de toleranţă.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil,
 • Pachet social,
 • Salariu competitiv.

Specialist, Secția Gestiune Riscuri

 

Obiectivul postului 

 • Acordarea suportului la gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor  aferente activităţii Băncii.

Responsabilitați principale: 

 • Cunoașterea principiilor și procedurilor în domeniul riscurilor bancare,
 • Cunoașterea regulamentelor de bază și actelor normative BNM aferente gestionării riscurilor;
 • Elaborarea rapoartelor privind expunerile Băncii la riscuri;
 • Calculul și monitorizarea indicatorilor de risc ai Băncii;
 • Aprecierea riscului de conformitate existent și potențial în procesele Băncii;

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Cunoaşterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în domeniul financiar-bancar, preferabil în activități de analiză şi raportări;
 • Cunoaşterea avansată MS Office, Internet;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Participarea la instruiri;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Oficiu modern;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Economist, Secția Reglementare și Control Conformitate, Departamentul Conformitate

Obiectivul postului 

 • Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii

Responsabilitați principale: 

 • Elaborează și actualizează  actele normative interne ale băncii în domeniul conformităţii;
 • Coordonează actele normative interne supuse consultării în cadrul băncii;
 • Monitorizează şi testează conformitatea pe baza unor testări relevante şi notifcă rezultatele în conformitate cu liniile de raportare stabilite;
 • Verifică dacă noile produse şi proceduri sunt conforme cu cadrul legal şi de reglementare;
 • Emite avize la proiectele de acte normative recepţionate de bancă pentru avizare;
 • Monitorizează actele legislative şi normative publicate în  Monitorul Oficial al RM, care reglementează activitatea bancară şi notifică conducerea băncii şi subdiviziunile vizate privind necesitatea modificării cadrului normativ intern;
 • Instruieşte personalul băncii în domeniul conformităţii;
 • Consiliază subdiviziunile Băncii privind:
  • prevederile aplicabile ale cadrului legal şi de reglementare;
  • formularea de propuneri în procesul de elaborare/revizuire a actelor normative interne.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare economice sau juridice;
 • Cunoaşterea reglementărilor legale interne/internaţionale în domeniul bancar specifice sferei proprii de activitate;
 • Cunoaşterea standardelor şi practicilor interne si internaţionale în domeniul conformităţii si al riscurilor operaţionale;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă – minim 2 ani în sistemul bancar, preferabil în domeniul conformităţii, control intern sau juridic;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Competenţe de învăţare rapidă

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Program de muncă stabil   
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Economist, Serviciul Evaluarea şi Realizarea Gajului

Obiectivul postului:

 • Organizarea lucrului privind gestionarea şi analiza activităţii de evaluare, monitorizare, eliberare şi realizare a gajului în Bancă.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse;
 • Cunoaşterea utilizării programelor PC;
 • Capacităţi analitice şi de previziune;
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Experienţă minimum 12 luni în domeniul evaluării bunurilor mobile şi imobile pentru garantarea împrumuturilor;
 • Experienţă în domeniul realizare a bunurilor mobile şi imobile va constitui un avantaj.

Cerințe față de post:

 • Primirea şi verificarea documentaţiei privind constituirea gajului prezentată de către client pentru examinare;
 • Evaluarea bunurilor propuse în gaj, monitorizarea lor conform Procedurii privind evaluarea şi administrarea obiectelor de gaj;
 • Supravegherea asigurării bunurilor primite în gaj şi acoperirii dobânzilor aferente şi creditelor acordate cu gaj conform contractelor de gaj şi de asigurare;
 • Controlul permanent al integrităţii şi suficienţei asigurării şi garantării creditelor acordate;
 • Evidenţa şi controlul bunurilor gajate conform dosarelor de credit în conformitate cu normele interne, regulamentele Băncii Naţionale şi legislaţia în vigoare;
 • Participarea în organizare a realizării bunurilor gajate primite în posesie.