Posturi vacante

BC"COMERTBANK"S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md sau la numărul de fax 022 839-840

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783.

Economist Secția evidență contabilă

Obiectivul postului:

 • Titularul postului are rolul de a ţine evidenţa contabilă a anumitor tipuri de tranzacţii în conformitate cu atribuţiile de serviciu şi actele normative, de a colecta documentele contabile și de a verifica corectitudinea  înscrierilor contabile.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Limbi străine –  cunoașterea limbilor rusă şi engleză;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă –  min.  5  ani în sistemul bancar;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Sarcini principale:

 • Efectuarea plăților  în favoarea furnizorilor Băncii pentru serviciile prestate și lucrările executate, procurări de bunuri materiale în favoarea Băncii;
 • Implicarea în procesul de prestare a serviciilor de plată prin terminalele cash-in în conformitate cu actele normative ale Băncii (verificarea zilnică a decontărilor cu operator,  verificarea rapoartelor lunare ale operatorului, înregistrarea comisioanelor etc.);
 • Ținerea evidenței stocurilor de materiale si bunuri. ale Băncii;
 • Implicarea în deservirea parcului auto al Băncii în conformitate cu actele normative ale Băncii (ținerea evidentei consumului de combustibil, completarea foilor de parcurs, etc.);
 • Perfectarea  și executarea proceselor-verbale de dare în exploatare și casare a bunurilor materiale;
 • Reflectarea cheltuielilor;
 • Implicarea în procesul de prestare a serviciilor de plată prin sistemul ”24Comerțbank” în conformitate cu actele normative ale Băncii;
 • Verificarea zilnică a registrelor de plăți, evidența plăților și comisioanelor;
 • Efectuarea decontărilor cu furnizori pentru plățile recepționate prin sistemul ”24Comerțbank , completarea facturilor   pentru comisioanele calculate, etc.;
 • Implicarea în procesul de prestare a serviciilor Bancassurance în conformitate cu actele normative ale Băncii (urmărirea achitării comisioanelor, perfectarea facturilor pentru comisionul achitat);
 • Verificarea zilnică a registrelor de plăți, evidența plăților și comisioanelor.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Șef Departament analiză financiară și raportări

Obiectivul postului:

Titularul postului are rolul de a asigura:

 • Un proces relevant și meticulos de analiză financiară;
 • Un proces riguros de elaborare a planurilor de afaceri anuale și a strategiilor pe termen mediu;
 • Un proces de raportare cu date veridice, în formatul stabilit, în termenul stabilit și către entitatea stabilită.

Cerințe față de post:

 • Organizarea şi gestionarea activității departamentului în conformitate cu prevederile ANI;
 • Asigurarea unui proces de întocmire a rapoartelor financiare FINREP cu aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) relevante;
 • Asigurarea unui proces de analiză financiară, având ca scop estimarea costului resurselor Băncii și a marjei nete a dobânzii, optimizarea portofoliului activelor şi pasivelor Băncii, cu înaintarea propunerilor la comitetul ALCO;
 • Asigurarea unui proces avantajos de elaborare a planurilor de afaceri și a strategiilor pe termen mediu;
 • Elaborarea și coordonarea Situațiilor Financiare Anuale Proprii ale Băncii și notele explicative aferente, în conformitate cu SIRF;
 • Coordonarea elaborării Raportului Anual al Băncii;
 • Participarea la elaborarea normelor metodologice, procedurilor, regulamentelor şi altor acte cu caracter  normativ, aferente activității departamentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoştinţe în domeniul contabilității operaţiunilor bancare;
 • Cunoștințe în domeniul SIRF;
 • Cunoaşterea limbii de stat, a limbii ruse şi limbii engleze;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, navigare în internet;
 • Vechime în muncă – minim 5 ani în sistemul bancar;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Abilităţi de lucru în echipă, flexibilitate, capacități organizatorice;
 • Ţinută impecabilă.

 

Auditor în domeniul IT Secția audit intern

Obiectivul postului:

 • Asigurarea respectării politicilor și procedurilor interne ale Băncii în toate subdiviziunile Băncii, inclusiv în domeniul IT;
 • Evaluarea calității politicilor și procedurilor interne în cadrul tuturor activităților, inclusiv în domeniul IT;
 • Îmbunătățirea continuă a proceselor de management al riscurilor, de control și de gestionare a activității Băncii, inclusiv în domeniul IT.

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul IT;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Cunoașterea standardului de securitate ISO;
 • Cunoștințe în domeniul de securitate informațională, inclusiv a sistemului de clasificare a informației;
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern;
 • Cunoașterea legislației și actelor normative interne în domeniul financiar-bancar;
 • Vechime în muncă minim 3 ani în sistemul bancar în domeniul IT;
 • Gândire analitică și de sinteză,capacitate de relevare și intuiție;
 • Fire deschisă la schimbări și activități noi.

Opțional:

 • cursuri, diploma, certificate în domeniul IT și/sau Audit intern.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social;
 • Salariu competitiv.

 

Ofițer operațiuni financiar bancare CLICOM CLIPRI

Obiectivul postului:

 • Efectuarea operaţiunilor financiare, vânzarea produselor, prestarea serviciilor bancare clienţilor, persoanelor juridice și persoanelor fizice;
 • Asigurarea realizării planului de afaceri, promovarea produselor şi serviciilor bancare, extinderea bazei de clienţi.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare economice;
 • Vechime în muncă – minim 1 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legilor, actelor normative şi altor documente ce ţin de activitatea dată;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, cunoaşterea avansată a limbii ruse, cunoaşterea limbii engleze prezintă un avantaj;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Inginer-programator, Secția suport IT

 

Responsabilități:

 • Asigurarea asistenţei utilizatorilor sistemului informaţional și aplicaţiilor soft ale Băncii;
 • Monitorizarea (testare, implementare, etc.) îndeplinirii sarcinilor tehnice formulate de business;
 • Monitorizarea/preluarea și indeplinirea solicitărilor înregistrate pe ServiceDesk;
 • Efectuarea întreţinerii şi monitorizarii aplicaţiilor software ale Bancii;
 • Înregistrarea/eliminarea utilizatorilor, conform cerintelor pe roluri desemnate;
 • Închiderea zilei Bancare.

Cerințe minime față de candidat:

 • Studii universitare în unul din domeniile: matematica aplicata sau tehnologii informaționale;
 • Experiența profesionala în domeniul bancar – minim 2 ani;
 • Cunoașterea legislatiei RM bancare (inclusiv contabilitate bancară) – obligatoriu;
 • Cunoaștere limbi: română și rusă – obligatoriu, engleza – avantaj;
 • Abilitați de a lucra în echipă, în mai multe proiecte concomitent;
 • Abilitați analitice și focusare pe rezultat.

 

Administrator baze de date, Departamentul IT

Obiectivul postului:

 • Administrarea bazelor de date pentru aplicațiile bancare;
 • Monitorizarea activității zilnice și pentru menținerea creșterii bazei de date;
 • Monitorizarea și optimizarea serverelor de baze de date;
 • Instalare și upgrade servere de baze de date;
 • Planificarea și realizarea operațiunilor de arhivare, backup și recovery, pentru informațiile din baza de date;
 • Întocmirea documentației aferente bazelor de date, inclusiv și  a celei aferente modificărilor efectuate pe acestea;
 • Generarea diverselor rapoarte;
 • Crearea schemelor, tabelelor, procedurilor si drepturilor de acces ale bazelor de date;
 • Analizarea și susținerea cerințelor de capacitate și performanță;
 • Analizarea, consolidarea și ajustarea bazelor de date pentru o eficiență optimă;
 • Monitorizarea disponibilității sistemelor și a platformelor.

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice sau  IT;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, și engleze
 • Excelente abilități de  organizare, planificare și management al timpului
 • Vechime în muncă  minim 3 ani în sistemul bancar
 • Gîndire analitica si de sinteză
 • Cunoașterea MSSQL, Oracle SQL,PL/SQL

Vor constitui un avantaj:

 • Cursuri, certificări MySql, Oracle, MSSQL, POSTGRESQL,
 • Experiență cu bazele de date  Oracle 10g/11g/12c, POSTGRESQL

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil,
 • Pachet social
 • Salariu competitiv

Şef Secţia Planificare şi Analiză, Departamentul Analiză Financiară și Raportări

Obiectivul postului:

 • Titularul postului are rolul de a asigura realizarea şi creşterea eficienţei activităţii Băncii în baza efectuării unei analize şi a unei prognoze efective.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoștințe în domeniul SIRF;
 • Cunoașterea cadrului legislativ european CRD IV/CRR;
 • Cunoaşterea limbii de stat, a limbii ruse şi a limbii engleze;
 • Operare avansată calculator – pachetul Microsoft Office;
 • Experienta minimă în specialitate - 3 ani, din care: în instituții bancare - 2 ani , experienta manageriala -1 ani;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Specialist Secția gestiune riscuri (gestionarea riscurilor/analiza si raportări în domeniul financiar-bancar)

Obiectivul postului:

 • Acordarea suportului la gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control al riscurilor aferente activităţii Băncii.

Responsabilitați principale: 

 • Cunoașterea principiilor și procedurilor în domeniul riscurilor bancare;
 • Cunoașterea regulamentelor de bază și actelor normative BNM aferente gestionării riscurilor;
 • Elaborarea rapoartelor privind expunerile Băncii la riscuri;
 • Calculul și monitorizarea indicatorilor de risc.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Cunoaşterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în domeniul financiar-bancar, preferabil în domeniul gestionării riscurilor, activități de analiză financiară şi raportări;
 • Cunoaşterea avansată a pachetului MS Office, Internet;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Participarea la instruiri;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Oficiu modern;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Economist, Secția Reglementare și Control Conformitate, Departamentul Conformitate

Obiectivul postului 

 • Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii

Responsabilitați principale: 

 • Elaborează și actualizează  actele normative interne ale băncii în domeniul conformităţii;
 • Coordonează actele normative interne supuse consultării în cadrul băncii;
 • Monitorizează şi testează conformitatea pe baza unor testări relevante şi notifcă rezultatele în conformitate cu liniile de raportare stabilite;
 • Verifică dacă noile produse şi proceduri sunt conforme cu cadrul legal şi de reglementare;
 • Emite avize la proiectele de acte normative recepţionate de bancă pentru avizare;
 • Monitorizează actele legislative şi normative publicate în  Monitorul Oficial al RM, care reglementează activitatea bancară şi notifică conducerea băncii şi subdiviziunile vizate privind necesitatea modificării cadrului normativ intern;
 • Instruieşte personalul băncii în domeniul conformităţii;
 • Consiliază subdiviziunile Băncii privind:
  • prevederile aplicabile ale cadrului legal şi de reglementare;
  • formularea de propuneri în procesul de elaborare/revizuire a actelor normative interne.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare economice sau juridice;
 • Cunoaşterea reglementărilor legale interne/internaţionale în domeniul bancar specifice sferei proprii de activitate;
 • Cunoaşterea standardelor şi practicilor interne si internaţionale în domeniul conformităţii si al riscurilor operaţionale;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă – minim 2 ani în sistemul bancar, preferabil în domeniul conformităţii, control intern sau juridic;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Competenţe de învăţare rapidă

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Program de muncă stabil   
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Șef Secției dezvoltare e-produse

Obiectivul postului:

 • Elaborarea, implimentarea e-produselor/serviciilor noi (inclusiv carduri bancare).

Responsabilitați principale:

 • Analiza e-produselor şi e-serviciilor bancare existente pe piața financiar-bancară;
 • Elaborarea și implimenatare e-produselor şi e-serviciilor bancare noi;
 • Stabilirea relatiilor cu beneficiarii si partenerii proiectelor;
 • Dezvoltarea continuă a e-produselor/e-serviciilor bancare existente;
 • Elaborarea sarcinelor tehnice aferente produsului/serviciului in dezvoltare/implementare;
 • Efectuarea testărilor necesare aferente proiectului de implementare din punct de vedere funcțional și corespunderii sarcinii tehnice perfectate;
 • Coordonarea echipelor participante in proiect;
 • Administrarea bugetului proiectului.

Cerințe față de candidat:

 • Experiență minim 2 ani in sector carduri;
 • Să posede cunoştinţe specifice despre activitatea cu carduri bancare;
 • Să posede cunoştinţe tehnice privind modul de utilizare a aplicaţiilor în domeniul carduri de plată: (aplicaţiile băncii şi Open Way);
 • Orientare spre proces și rezultat;
 • Capacitați de organizarea si planificare;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă, engleză nivel mediu-avansat;
 • Abilitați de lucru in echipa si individual;
 • Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar;
 • Cunoaşterea avansată MS Office, Internet.

Manager e-produse

Obiectivul/scopul postului:

 • Gestiunea produselor ce ţin de carduri bancare şi serviciile conexe;
 • Elaborarea şi implementarea produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi.

Beneficii:

 • Salariu competitiv și alte avantaje financiare;
 • Tichete de masa;
 • Program de muncă stabil;
 • Oportunități de dezvoltare profesională;
 • Participarea la dezvoltarea proiectelor inovative.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare;
 • Experienţă de activitate bancară în domeniul cardurilor: 2 ani;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a aplicaţiilor în domeniul cardurilor de plată (Open Way, VOL, etc.);
 • Abilităţi de a lucra individual și în echipa, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Orientare spre procese și rezultat.

Manager exploatare e-produse

Obiectivul/scopul postului:

 • Gestiunea din punct de vedere funcţional la nivelul reţelei Băncii a produselor şi serviciilor persoanelor fizice și persoanelor juridice, a produselor ce ţin de cardurile bancare, ATM-urilor si POS-urilor, internet-banking etc.;
 • Elaborarea şi implementarea produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii tehnice/economice (matematici aplicate) superioare complete;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi limbilor străine (rusă, engleză);
 • Vechime minimă de specialitate: 3 ani, din care:
  • a) în instituţii financiar-bancare: 2 ani;
  • b) în activităţi privind cardurile: 2 ani.
 • Cunoştinţe tehnice şi de afaceri;
 • Abilitate şi claritate în exprimarea ideilor, utilizarea eficientă a tehnicii de lucru pentru a crea documente, prezentări, etc.;
 • Abilitate în planificarea şi organizarea activităţii proprii, gândire conceptuală, identificarea oportunităţilor de dezvoltare, promovarea ideilor novatoare;
 • Să posede cunoştinţe specifice despre activitatății cu cardurile de plată, reglementările legale în domeniul bancar şi cele specifice sferei proprii de activitate;
 • Să posede cunoştinţe tehnice privind modul de utilizare a aplicaţiilor în domeniul carduri de plată: (aplicaţiile băncii şi Way4 card, VOL);
 • Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator avansat;
 • Capacităţi analitice;
 • Capacitate de percepere şi de a estimare a riscului aferent activităţii bancare;
 • Abilităţi de a lucra în echipa, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Cunoaşterea produselor bancare şi politicilor tarifare şi de cost.

Responsabilități principale:

 • Importarea fişierelelor tranzacţionale ale clienţilor (C-file), (M-file), (N-file)  în CMS-CFT, fişierelor primite de la CP VictoriaBank;
 • Exportarea fişierelor de tip A cu contracte noi de card şi/sau modificări ale datelor contractelor existente şi fişiere de tip P cu alimentarea/casarea conturilor de card;
 • Importarea fişierelor de răspuns a exportului de contracte de card şi rulaje pe conturi de card;
 • Întocmeşte şi verifică manual fişierele cu salarii ale companiilor;
 • Preluarea şi procesarea cererilor de emitere/reemitere card, blocare, deblocare;
 • Verificarea şi procesarea notelor contabile referitoare la tranzacţiile derivate din decontările cu Visa;
 • Asistă unităţile teritoriale privind activitatea cu cardurile de plată, terminalele de plată cash in, sistemul de deservire la distanță;
 • Monitorizarea bancomatelor privind soldurile, corectarea erorilor apărute in Way4;
 • Participă la alimentarea bancomatelor;
 • Participă la seminare ce ţin de activitatea cardurilor de plată organizate de ABM şi comunitatea bancară din RM (inclusiv băncile afiliate Centrului de Procesare);
 • Embosarea cardurilor;
 • Intocmirea listele de expediţie şi expedierea către unităţile teritoriale ale băncii cardurilor personalizate în genţi sigilate;
 • Oferirea suportului informaţional telefonic clienţilor privind activitatea cu cardurile de plată, terminalele de plată cash in, sistemul de deservire la distanță.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii tehnice/economice (matematici aplicate) superioare complete;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi limbilor străine (rusă, engleză);

Manager Secția dezvoltare produse

Obiectivul/scopul postului:

 • Elaborarea, implementarea produselor/serviciilor noi.

Responsabilități principale:

 • Analiza produselor şi serviciilor bancare existente pe piața financiar-bancară;
 • Elaborarea și implementare produselor şi serviciilor bancare noi;
 • Stabilirea relațiilor cu beneficiarii si partenerii proiectelor;
 • Dezvoltarea continuă a produselor/serviciilor bancare existente;
 • Elaborarea sarcinilor tehnice aferente produsului/serviciului in dezvoltare/implementare;
 • Efectuarea testărilor necesare aferente proiectului de implementare din punct de vedere funcțional și corespunderii sarcinii tehnice perfectate;
 • Coordonarea echipelor participante in proiect;
 • Administrarea bugetului proiectului.

Cerințe fața de candidat:

 • Experiență minim 2 ani in poziție de leadership;
 • Orientare spre proces și rezultat;
 • Capacitați de organizarea si planificare;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă, engleză nivel mediu-avansat;
 • Abilitați de lucru in echipa si individual;
 • Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar;
 • Cunoaşterea avansată MS Office, Internet.

Sef Secția e-produse

Obiectivul/scopul postului:

 • Dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi destinate persoanelor fizice și juridice;
 • Gestionarea din punct de vedere funcţional a produselor şi serviciilor la nivelul reţelei Băncii (carduri, ATM-uri, POS-uri, internet banking).

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii tehnice/economice (matematici aplicate) superioare complete;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi limbilor străine (rusă, engleză);
 • Vechime minimă de specialitate: 3 ani, din care:
  • a) în instituţii financiar-bancare: 2 ani;
  • b) în activităţi privind cardurile: 2 ani.
 • Cunoştinţe tehnice şi de afaceri;
 • Abilitate şi claritate în exprimarea ideilor, utilizarea eficientă a tehnicii de lucru pentru a crea documente, prezentări, etc.;
 • Abilitate în planificarea şi organizarea activităţii proprii, gândire conceptuală, identificarea oportunităţilor de dezvoltare, promovarea ideilor novatoare;
 • Posedarea cunoştinţelor specifice despre activitatea cu cardurile bancare, reglementările legale în domeniul bancar şi cele specifice sferei proprii de activitate;
 • Posedarea cunoştinţelor tehnice privind modul de utilizare a aplicaţiilor în domeniul carduri de plată: (aplicaţiile băncii şi Way4 card, VOL);
 • Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator avansat;
 • Capacităţi analitice şi de previziune;
 • Capacitate de a percepe şi de estimare a riscului aferent activităţii bancare;
 • Abilităţi de a lucra în echipa, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Cunoaşterea produselor bancare şi politicilor tarifare şi de cost.

Responsabilități principale:

 • Gestionarea și organizarea activitatea subdiviziunii pe care o conduce în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Elaborarea și implementaea produselelor electronice (în continuare e-produse);
 • Elaborarea și implementarea programelor de loialitate pentru clienţi cu scopul dezvoltării relaţiilor de durată cu aceştia şi vânzării altor produse/servicii către aceştia (cross-selling);
 • Elaborarea Actelelor Normative Interne ce țin de reglementarea e-produselor;
 • Perfectarea şi prezentarea în termenele stabilite a rapoartelor către BNM;
 • Verificarea și confirmarea prin semnătură a documentelor contabile interne pentru tranzacţiile derivate din decontările cu Visa;
 • Confirmarea prin semnătură corespondența de ieșire cu omologii săi din alte Bănci, în vederea soluționării disputelor aferente operațiunilor cu cardurile de plată;
 • Elaborarea şi gestionarea tarifele/comisioanele aferente Secției e-produse;
 • Supervizarea şi respectarea regulilor de prudenţă, standardele tehnologice pentru e-produse, definite de legislaţia în vigoare şi actele normative interne;
 • Identificarea oportunităţilor de pe piaţă în scopul atragerii de noi clienţi în cadrul segmentelor vizate;
 • Propune soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite de bancă;
 • Vizitează cu regularitate subdiviziunile Băncii cu scopul acordării suportului practic în impulsionarea vânzării e-produselor şi îndeplinirii obiectivelor trasate în business plan;
 • Menţine  relaţii permanente cu furnizorii tehnicii şi a softurilor utilizate, în vederea asigurării emiterii cardurilor de plată;
 • Examinează fişele de stabilire a tarifelor preferenţiale pentru clienţii, ţine evidenţa tarifelor preferenţiale;
 • Asigură derularea procedurilor de dispute şi charge-back-uri;
 • Ține evidenţa veniturilor şi cheltuielilor ce ţin de activitatea cardurilor de plată;
 • Conlucrează cu Sistemul Internaţional de Plăţi Visa;
 • Upload-ul certificatelor VISA pentru HSM.

Specialist Secția marketing

Responsabilități principale:

 • Acțiunile de promovarea produselor/serviciilor;
 • Lansarea produslui nou, plan de marketing;
 • Analiza lunara a efecientei reclamei efectuate;
 • Relaționare cu agențiile de publicitate și mass-media;
 • Gestionarea prezenței online (social media);
 • Gestionarea paginii web a bancii.

Cerințe fața de candidat:

Cerințe:

 • Studii superioare (finanțe, marketing);
 • Experienţă în domeniul bancar este un avantaj;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, engleza (mediu-avansat);
 • Persoană cu gândire deschisă, pozitivă, energică;
 • Orientare spre client şi rezultat.

Abilități:

 • Capacităţi bune de analiză şi sistematizare a informaţiei;
 • Abilităţi de comunicare, negociere, organizare;
 • Spirit de creaţie, generator continuu de idei.

Manager relaţii cu clienţii CLICOM şi CLIPRI

Obiectivul postului:

 • Promovarea şi vânzarea serviciilor și produselor bancare.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare financiare;
 • Competenţe de analiză a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor;
 • Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință şi capacitatea de lucru în echipă;
 • Gîndire analitica si de sinteză;
 • Abilități de  organizare, planificare și management al timpului;
 • Cunoaşterea fluentă a  limbii de stat.

Vor constitui un avantaj:

 • Cunoaşterea limbii ruse;
 • Experienţa într-o funcţie similară;
 • Cursuri, certificări în domeniul.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social, inclusiv tichete de masă;
 • Salariu competitiv;
 • Dezvoltare profesională și oportunități de dezvoltare a carierei.

Ofițer securitatea informației și continuitatea activității

Obiectivul scopul postului:

 • Implementează/aplică politicile si procedurile referitoare la sistemul de management al securității informației.
 • Dezvoltă/pune în aplicare proceduri şi instrucţiuni pentru activităţile de securitate informaţională şi examinează pe cele elaborate de Departamentul IT (conform uzanţelor internaţionale acceptate).
 • Urmăreşte aplicarea corectă a ANI, a normelor externe/internaţionale/legale, referitor la securitatea IT de către angajaţii Băncii; 
 • Coordonează procesul de management al incidentelor de securitate a informaţiei, analizează incidentele de securitate si escaladează evenimentele critice de securitate, investighează şi recomandă masuri corective corespunzătoare.
 • Participă la procesul de gestionare a riscurilor TIC, (identificarea riscurilor TIC/coordonarea evaluărilor periodice ale riscurilor TIC) și participa la executarea/realizarea măsurilor aferente planurilor de tratare a acestora.
 • Participă la implementarea Planurilor  de continuitate a afacerii (PCA), în special organizarea/documentarea testărilor de continuitate.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe în domeniu;
 • Cunoaşterea avansată a limbii de stat și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze va  constitui un avantaj;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă: minim 3 ani în domeniul  IT  sau în funcție similară postului;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Sef serviciul securitatea informației și continuitatea activității

Obiectivul scopul postului:

 • Coordonează procesul de management al securităţii informaţiei la nivel de bancă;
 • Colaborează cu DTI pentru atingerea obiectivului de implementare a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei al Băncii;
 • Realizează activităţile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activităţii entităților funcționale si unităților teritoriale in ceea ce priveşte securitatea informaţională;
 • Coordonează activitatea de securitate informaţională în conformitate cu normele interne şi alte decizii ale organelor de conducere ale Băncii;
 • Dezvoltă Planul  de continuitate a afacerii (PCA);
 • Participă la dezvoltarea  strategiilor de recuperare in caz de dezastru.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe în domeniu;
 • Cunoaşterea avansată a limbii de stat și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze va  constitui un avantaj;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă: minim 3 ani în domeniul  IT  sau în funcție similară postului;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Ofițer operațiuni financiar-bancare CLICOM

Obiectivul postului:

 • Efectuarea operaţiunilor financiar-bancare, vânzarea produselor, prestarea serviciilor bancare clienţilor;
 • Asigurarea realizării planului de afaceri, promovarea produselor şi serviciilor bancare, extinderea bazei de clienţi ai Băncii;.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi preferabil unei limbi străine;
 • Vechimea în muncă - minim 3 ani în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea calculatorului;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Reputaţie civilă şi integritate moral – psihologică.

Responsabilități principale:

 • Efectuarea operaţiunilor financiar-bancare, vânzarea produselor, prestarea serviciilor bancare clienţilor persoane juridice;
 • Primeşte spre executare documentele de plată în monedă naţională şi valută străină şi cererile de cumpărare/vânzare a valutei străine;
 • Verifică corectitudinea îndeplinirii documentelor de decontare, a cecurilor, cererilor de  cumpărare/vânzare a valutei străine şi veridicitatea informaţiilor conţinute;
 • După asigurarea corectitudinii îndeplinirii şi veridicităţii informaţiilor conţinute, execută ordinele de plata ale persoanelor fizice in moneda naționala și în valută străină;
 • Execută dispoziţiile incaso, primite de la organele împuternicite conform Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul RM şi Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare, trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare;
 • Monitorizarea operaţiunilor efectuate în sistemul Internet Banking şi Comerţbank on-line;
 • Executarea dispoziţiilor aferente depunerii, scoaterii mijloacelor băneşti la/din depozit;
 • Perfectarea certificatelor cu privire la informaţia aferentă conturilor clienţilor persoane juridice, scrisorilor de confirmare soldurilor, altă informaţia ce ţine de operaţiunile la conturile persoanelor juridice.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Orar de muncă (Luni - Vineri, 9:00 - 18:00);
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.