Posturi vacante

BC"COMERTBANK"S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md sau la numărul de fax 022 839-840

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783.

SECRETAR –REFERENT IN SERVICIUL PERSONAL

Obiectivul scopul postului:

 
 • Optimizarea şi organizarea lucrărilor şi de birotică şi secretariat
 
 

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 
 • Studii superioare sau medii de specialitate.
 • Inteligenţă (raţionament şi reflecţie, capacitate de analiză şi sinteză, bun simţ şi întelegere, perspicacitate), memorie, atenţie iniţiativă, spirit creativ, simţul estetic, calităţi de organizator şi spiritul de ordine, calităţi de vorbire şi redactare, politeţe, meticulozitate, tact şi diplomaţie, punctualitate, autocontrol, capacitatea de a comunica, independenţă, capacitatea de a colabora, atitudine pozitivă faţă de muncă, buna dispoziţie şi simţul umorului, loialitate, confidenţialitate, capacitatea de a lucra sub presiune.
 • Cunoaşterea limbilor de stat, ruse şi engleza.
 • Buna cunoastere a urmatoarelor aplicatii: Word, Excel, PowerPoint.
 

SEF SERVICIUL SECURITATEA INFORMAȚIEI

Obiectivul scopul postului:

 • Coordonează procesul de management al securităţii informaţiei la nivel de bancă.
 • Colaborează cu DTI pentru atingerea obiectivului de implementare a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei al Băncii.
 • Realizează activităţile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activităţii entităților funcționale si unităților teritoriale in ceea ce priveşte securitatea informaţională.
 • Coordonează activitatea de securitate informaţională în conformitate cu normele interne şi alte decizii ale organelor de conducere ale Băncii.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă: minim 3 ani în sistemul bancar; minim 5 ani în IT Security;
 • Gândire analitică şi de sinteză

Ofițer de Securitate a Informației

Cerințe:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe privind gestiunea drepturilor de utilizator în cadrul aplicațiilor bancare /
 • Sistemelor de Operare MS Windows / serviciilor MS Active Directory);
 • Cunoștințe asamblare / diagnostic hardware : PC/ Servere, echipamente de rețea.
 • Vechime în muncă: minim 2 ani în sistemul bancar; minim 1 an  în IT Security;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză; 

Vor constitui un avantaj:

 • Certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele)
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor de Operare Microsoft (Windows Server / Active Directory), a echipamentelor de rețea Cisco (certificările Cisco / Microsoft / altele).
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor Video / alarme / antiincendiu.

Obligaţiuni:

 • Dezvoltă politici şi proceduri referitor la securitatea informaţională.
 • Dezvoltă / Menţine Planul de continuitate a afacerii și execută testări periodice a acestuia.
 • Execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informaţiei şi planuri de tratare a acestora.
 • Monitorizează evenimentele de securitate aferente acţiunilor utilizatorilor autorizaţi.
 • Monitorizează evenimentele de securitate înregistrare în Sistemul de log-uri furnizate de sistemele informaţionale / sistemele de operare / elementelor active de reţea și evenimentele de securitate furnizate de aplicațiile de Antivirus/ Data Loss Prevention
 • Urmăreşte controlul clasificării informaţiei şi corespunderii politicilor şi normelor de securitate;
 • Implementeză politici de securitate a datelor cu caracter personal (DCP), în conformitate cu actele normative interne şi actele legislative.

Specialist în domeniul TI al Secţiei audit intern

Obiectivul postului:

 • Asigurarea respectării politicilor şi procedurilor interne ale Băncii în domeniul T.I.
 • Evaluarea calităţii politicilor şi procedurilor interne în domeniul T.I., inclusiv de control astfel încât acestea să fie suficiente şi adecvate activităţii desfăşurate.
 • Îmbunătăţirea proceselor de management al riscurilor, de control şi de conducere a activităţii băncii în domeniul T.I.
 • Participarea în cadrul tuturor controalelor efectuate de auditul intern

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul T.I.
 • Cunoștințe în domeniul T.I. și abilități de autoinstruire și acumulare de cunoștințe noi
 • Cunoaşterea standardului de securitate ISO
 • Cunoștințe de securitate informațională, inclusiv sistemul de clasificare a informației
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar, precum și reglementările BNM în domeniul securității informaționale
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi preferabil unei limbi străine.
 • Vechimea în muncă - minim 3 ani în sistemul bancar în domeniul T.I.
 • Cunoaşterea calculatorului.
 • Gândire analitică şi de sinteză, capacitate de relevare și intuiție
 • Disponibilitate față de schimbări și activități noi

BC COMERTBANK S.A. INVITA ABSOLVENTI AI COLEGIILOR LA STAGIERE PENTRU FUNCTIA DE CONTROLOR CASIER

Cerințe față de candidat:

 • Studii medii de specialitate economice
 • Lipsa antecedentelor penale
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, preferabil şi a limbilor rusă
 • Ţinută impecabilă
 • Reputaţie civică şi integritate moral - psihologică
 • Dorinta de a activa in sisitemul bancar.

Controlor - casier superior

Obiectivul postului:

 • Organizarea operaţiunilor de casă aferente activităţilor operaţionale de încasări şi plăţi în lei şi valută străină, de verificare, triere şi ambalare a numerarului, activităţi de schimb valutar

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare sau medii de specialitate economice;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Vechimea în muncă este neobligatorie;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar bancar şi al evidenţei contabile în vigoare, în special care reglementează organizarea activităţii caselor operaţionale şi a punctelor de schimb valutar, contabilizarea operaţiunilor de casă, utilizarea documentelor contabile şi de casă, operaţiuni cu numerarul;
 • Cunoaşterea modului şi normelor de documentare a operaţiunilor de casă;
 • Cunoaşterea modului de exploatare a maşinilor de casă şi control (în continuare MCC) şi de utilizare a acestora la înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar
 • Cunoaşterea modului de exploatare a maşinilor de casă şi control şi de utilizare a acestora la înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar;
 • Conoasterea procesului de eliberare si primire a transferururilor international (Western Union, Money Gram, Anelik, Ria, Unistream)
 • Cunoaşterea calculatorului;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, la un nivel avansat a l.ruse.

Economist in sectia analiza economica si monotorizarea portofoliului de produse.

Obiectivul postului:

 • Organizarea lucrului privind monitorizarea portofoliului de produse oferite şi desfăşurarea activităţii de analiză independentă a stării financiare a activităţii economice a clienţilor. Prezentarea dosarelor creditare la şedinţele Subcomitetului/Comitetului de Creditare.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic
 • Cunoaşterea limbii române, ruse
 • Cunoaşterea calculatorului
 • Capacităţi analitice şi de previziune
 • Capacitatea de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare
 • Cunoaşterea produselor bancare
 • Experienţă minimum 1 an în –sistemul bancar

Inginer programator

Cerințe față de candidat:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe şi experienţă la implementarea şi întreţinerea sistemelor operaţionale Windows şi a mijloacelor aplicative;
 • experienţa în implementarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile a Sistemelor de Deservire Bancară la Distanță (SDBD) şi acordarea suportului tehnic necesar utilizatorilor (clienților băncii) acestor sisteme;
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server;
 • abilitate de autoinstruire, acumulare a cunoștinţelor noi şi a le transmite utilizatorilor;
 • abilitatea de a lucra independent, cât şi în echipă şi în regim intensiv de lucru;
 • abilitatea de comunicare cu utilizatorii;
 • rezistenţă la stres;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat si rusă, cunoaşterea limbii engleză la nivel tehnic;
 • experiența de lucru în sistemul bancar va fi un avantaj;

Economist – Serviciul evaluarea şi realizarea gajului

Obiectivul postului:

 • • Organizarea lucrului privind gestionarea şi analiza activităţii de evaluare, monitorizare, eliberare şi realizare a gajului în Bancă.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse;
 • Cunoaşterea utilizării programelor PC;
 • Capacităţi analitice şi de previziune;
 • Capacitate de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare;
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Experienţă minimum 12 luni în domeniul evaluării bunurilor mobile şi imobile pentru garantarea împrumuturilor;
 • Experienţă în domeniul realizare a bunurilor mobile şi imobile va constitui un avantaj.

Cerințe față de post:

 • Primirea şi verificarea documentaţiei privind constituirea gajului prezentată de către client pentru examinare;
 • Evaluarea bunurilor propuse în gaj, monitorizarea lor conform Procedurii privind evaluarea şi administrarea obiectelor de gaj;
 • Supravegherea asigurării bunurilor primite în gaj şi acoperirii dobânzilor aferente şi creditelor acordate cu gaj conform contractelor de gaj şi de asigurare;
 • Controlul permanent al integrităţii şi suficienţei asigurării şi garantării creditelor acordate;
 • Evidenţa şi controlul bunurilor gajate conform dosarelor de credit în conformitate cu normele interne, regulamentele Băncii Naţionale şi legislaţia în vigoare;
 • Participarea în organizare a realizării bunurilor gajate primite în posesie.

MANAGER PERSONAL IN SECTIA VINZAREA PRODUSELOR CLICOM SI CLIPRI

Obiectivul postului:

 • Asigurarea realizării planului de afaceri, promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor bancare, administrarea riscurilor, extinderea bazei de clienţi ai Băncii, monitorizarea strictă a portofoliului de credite şi calităţii lui, rambursarea creditelor acordate.

Cerinte fata de post:

 • Studii superioare economice
 • Experienţă în domeniu minim 1 an
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar bancar şi al evidenţei contabile în vigoare
 • Cunoaşterea pachetului MS Office
 • Capacităţi de conducător
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, preferabil şi a limbilor rusă şi engleză
 • Ţinută impecabilă
 • Reputaţie civică şi integritate

Sef Departamentul Tehnologii Informationale

Obiectivul postului:

 • Asigurarea funcţionării continue a sistemelor informaţionale şi reţelei corporative a Băncii;
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemelor informatice ale Băncii

Cerinte fata de post:

 • Organizarea, coordonarea lucrărilor de elaborare, implementare şi susţinere a sistemelor informaţionale ale băncii;
 • Promovarea politicii tehnologice, tehnice si de soft în domeniul asigurării securităţii, prelucrării, păstrării şi transmiterii informaţiei, păstrării sigure a bazelor de date.
 • în baza ANI ale Băncii privind securitatea informaţională şi cu luarea în calcul a uzanţelor internaţionale acceptate asigură implementarea Sistemului de Management al Securităţi Informaţionale
 • Coordonarea lucrărilor executorilor şi co-executorilor sistemelor informatice.
 • Determinarea gradului de pregătire pentru operaţiunea de predare-recepţie în exploatare a complexelor tehnico-programistice

Cerinte fata de candidat:

 • Studii superioare în domeniul TI şi/sau telecomunicaţii;
 • Vechime în muncă – minim 5 ani în domeniul IT;
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi limbii engleze;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Opţional: cursuri, diplome, certificate în domeniul TI;

Specialist in serviciul gestiune riscuri.

Obiectivul postului:

 • Gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare si control a riscurilor inerente activitãtii Bãncii. în vederea optimizãrii relatiei risc/profit si minimizarea riscurilor aferente activitãtilor financiare desfãsurate de cãtre Bancã.

Nivelul de studii si calificarea necesarã:

 • Studii superioare economice.
 • Cunoasterea legislatiei si actelor normative în domeniul financiar – bancar.
 • Cunoasterea limbii de stat, limbii ruse si preferabil unei limbi strãine.
 • Vechimea în muncã - minim 3 ani în sistemul bancar.
 • Cunoasterea calculatorului, în special pachetului MS Office.
 • Gândire analiticã si de sintezã;
 • Capacitãti de organizator si conducãtor.
 • Reputatie civilã si integritate moral – psihologicã.