Posturi vacante

BC"COMERTBANK"S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md sau la numărul de fax 022 839-840

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783.

Managerului e-produse

Obiectivul postului:

 • Gestiunea din punct de vedere funcţional la nivelul reţelei Băncii a produselor şi serviciilor persoanelor fizice: produse ce ţin de card, credite, depozite şi serviciile conexe, ATM- urilor si POS-urilor; internet-banking etc. Elaborarea şi implementarea produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii tehnice/economice (matematici aplicate) superioare complete.
 • Cunoaşterea limbii de stat şi limbilor străine (rusă, engleză);
 • Vechime minimă de specialitate: 3 ani, din care în activităţi privind cardurile : 2 ani
 • Să posede cunoştinţe tehnice privind modul de utilizare a aplicaţiilor în domeniul carduri de plată: (aplicaţiile băncii şi Open Way, VOL);
 • Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoaşterea produselor bancare şi politicilor tarifare şi de cost.
 • Lipsa antecedentelor penale (prezentarea cazierului juridic);
 • Abilităţi de a lucra în echipa, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;

Economist in Serviciul decontari electronice

Obiectivul postului:

 • Titularul postului are rolul de a recepţiona/expedia plăţile clienţilor Băncii, persoane fizice şi juridice, şi ale Băncii prin sistemele SAPI si SWIFT.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Cunoaşterea limbilor – româna, rusă şi engleză;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, Excel , cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă – min.2 ani in sistemul bancar;
 • Gândire analitică şi de sinteză;

BC COMERTBANK S.A. INVITA ABSOLVENTI AI COLEGIILOR LA STAGIERE PENTRU FUNCTIA DE CONTROLOR CASIER

Cerințe față de candidat:

 • Studii medii de specialitate economice
 • Lipsa antecedentelor penale
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, preferabil şi a limbilor rusă
 • Ţinută impecabilă
 • Reputaţie civică şi integritate moral - psihologică
 • Dorinta de a activa in sisitemul bancar.

MANAGER, SERVICIUL CALL-CENTRU

Obiectivul postului 

 • Acordarea suportului  necesar clienților  Băncii/ potențialilor clienți/ la soluționarea situațiilor nestandarde, dificile ect.
 • Realizarea acțiunilor de suport pentru subdiviziunile Băncii în activitatea lor cu carduri, internet banking, alte produse și servicii.

Studii și calificarea necesară:

 • Studii superioare economice.
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative BNM în domeniul financiar – bancar.
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse – nivel avansat
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj
 • Abilităţi excelente de comunicare la telefon şi o atitudine orientată spre client
 • Responsabilitate 

Obligațiuni principale: 

 • Recepționarea și tratarea solicitărilor primite de la clienții existenți si/sau potențiali ai Băncii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, 24comertbank.md, etc.);
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare și pentru clienții Băncii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil.
 • Pachet social.
 • Salariu competitiv.

Controlor - casier superior

Obiectivul postului:

 • Organizarea operaţiunilor de casă aferente activităţilor operaţionale de încasări şi plăţi în lei şi valută străină, de verificare, triere şi ambalare a numerarului, activităţi de schimb valutar

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare sau medii de specialitate economice;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Vechimea în muncă este neobligatorie;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar bancar şi al evidenţei contabile în vigoare, în special care reglementează organizarea activităţii caselor operaţionale şi a punctelor de schimb valutar, contabilizarea operaţiunilor de casă, utilizarea documentelor contabile şi de casă, operaţiuni cu numerarul;
 • Cunoaşterea modului şi normelor de documentare a operaţiunilor de casă;
 • Cunoaşterea modului de exploatare a maşinilor de casă şi control (în continuare MCC) şi de utilizare a acestora la înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar
 • Cunoaşterea modului de exploatare a maşinilor de casă şi control şi de utilizare a acestora la înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar;
 • Conoasterea procesului de eliberare si primire a transferururilor international (Western Union, Money Gram, Anelik, Ria, Unistream)
 • Cunoaşterea calculatorului;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, la un nivel avansat a l.ruse.

SPECIALIST, SECȚIA COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

Obiectivul postului 

 • Examinarea operațiunilor suspecte și limitate și raportarea acestora la organelle de resort;
 • Identificarea nonconformităților  în domeniul prevenirii și combaterii  spălării banilor și  finanâîrii terorismului ți înlăturarea acestora;
 • Examinarea formularelor speciale și a notelor de monitorizare  prezentate de către  subdiviziunile Băncii și a operațiunilr  financiare cu grad sporit de spălare a banilor și finanțării terorismului;
 • Monitorizarea  continuă a procedurilor interne în domeniul prevenirii spălării banilor ți  finanțării terorismului.
 • Instruirea angajaților Băncii  în domeniul combaterii spălării banilor.

 

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse;
 • Cunoașterea legislației și actelor normative interne în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • Vechimea în muncă în sistemul bancar va constitui un avantaj;
 • Gîndire analitică și de sinteză,capacitate de relevare și intuiție;
 • Fire deschisă la schimbări și activități noi.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil,
 • Pachet social
 • Salariu competitiv

SPECIALIST, SECȚIA GESTIUNE RISCURI

 

Obiectivul postului 

 • Acordarea suportului la gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare şi control a riscurilor  aferente activităţii Băncii.

Responsabilitați principale: 

 • Cunoașterea principiilor și procedurilor în domeniul riscurilor bancare,
 • Cunoașterea regulamentelor de bază și actelor normative BNM aferente gestionării riscurilor;
 • Elaborarea rapoartelor privind expunerile Băncii la riscuri;
 • Calculul și monitorizarea indicatorilor de risc ai Băncii;
 • Aprecierea riscului de conformitate existent și potențial în procesele Băncii;

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Cunoaşterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în domeniul financiar-bancar, preferabil în activități de analiză şi raportări;
 • Cunoaşterea avansată MS Office, Internet;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Participarea la instruiri;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Oficiu modern;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Economist in sectia analiza economica si monotorizarea portofoliului de produse.

Obiectivul postului:

 • Organizarea lucrului privind monitorizarea portofoliului de produse oferite şi desfăşurarea activităţii de analiză independentă a stării financiare a activităţii economice a clienţilor. Prezentarea dosarelor creditare la şedinţele Subcomitetului/Comitetului de Creditare.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic
 • Cunoaşterea limbii române, ruse
 • Cunoaşterea calculatorului
 • Capacităţi analitice şi de previziune
 • Capacitatea de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare
 • Cunoaşterea produselor bancare
 • Experienţă minimum 1 an în –sistemul bancar

ECONOMIST, SECȚIA CONTROL INTERN ȘI METODOLOGIE

Obiectivul postului 

 • Asigurarea  actualizării  la timp a cadrului  normativ intern și corespunderii acestuia cerințelor legislației în vigoare.

Responsabilitați principale: 

 • Elaborează și actualizează  actele normative interne (ANI) ale Băncii în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ în vigoare;
 • Acordă suportul și participă la coordonarea ANI în cazurile când emitentul documentului este altul decât Secţia control intern şi metodologie;
 • Colaborează cu subdiviziunile Băncii în principal pentru formularea de propuneri pentru noile reglementări interne.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare economice;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Cunoaşterea limbilor de stat și rusă . Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj);
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă – minim 5 ani în sistemul bancar;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Oficiu modern;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv. 

Manager relații cu clienții CLICOM și CLIPRI în una din Sucursalele BC „COMERŢBANK” SA din mun. Chișinău

Obiectivul postului:

 • Asigurarea realizării planului de afaceri, promovarea și vînzarea produselor și serviciilor bancare, extinderea bazei de clienți ai Băncii, asigurarea rambursării creditelor acordate. 

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea calculătorului la nivel avansat
 • Capacităţi analitice şi de previziune
 • Capacitate de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare
 • Abilităţi de a lucra cu clienții, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare
 • Cunoaşterea produselor bancare
 • Experienţă în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj 

AUDITOR, SECȚIA AUDIT INTERN

Obiectivul postului 

 • Asigurarea respectării politicilor și procedurilor interne ale Băncii în toate subdiviziunile Băncii;
 • Evaluarea calității politicilor și procedurilor interne în cadrul tuturor activităților;
 • Îmbunătățirea continuă a proceselor de management al riscurilor, de control și de gestionare a activității Băncii.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare economice
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj 
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern,
 • Cunoașterea legislației și actelor normative interne în domeniul financiar-bancar
 • Vechime în muncă minim 3 ani în sistemul bancar
 • Gîndire analitică și de sinteză, capacitate de relevare și intuiție
 • Disponibilitate față de schimbări și activități noi.

Opțional: cursuri, diplome, certificate în domeniul Audit

 

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil,
 • Pachet social,
 • Salariu competitiv.

Specialist în domeniul TI al Secţiei audit intern

Obiectivul postului:

 • Asigurarea respectării politicilor şi procedurilor interne ale Băncii în domeniul T.I.
 • Evaluarea calităţii politicilor şi procedurilor interne în domeniul T.I., inclusiv de control astfel încât acestea să fie suficiente şi adecvate activităţii desfăşurate.
 • Îmbunătăţirea proceselor de management al riscurilor, de control şi de conducere a activităţii băncii în domeniul T.I.
 • Participarea în cadrul tuturor controalelor efectuate de auditul intern

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul T.I.
 • Cunoștințe în domeniul T.I. și abilități de autoinstruire și acumulare de cunoștințe noi
 • Cunoaşterea standardului de securitate ISO
 • Cunoștințe de securitate informațională, inclusiv sistemul de clasificare a informației
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar, precum și reglementările BNM în domeniul securității informaționale
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi preferabil unei limbi străine.
 • Vechimea în muncă - minim 3 ani în sistemul bancar în domeniul T.I.
 • Cunoaşterea calculatorului.
 • Gândire analitică şi de sinteză, capacitate de relevare și intuiție
 • Disponibilitate față de schimbări și activități noi

Ofițer de Securitate a Informației

Cerințe:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe privind gestiunea drepturilor de utilizator în cadrul aplicațiilor bancare /
 • Sistemelor de Operare MS Windows / serviciilor MS Active Directory);
 • Cunoștințe asamblare / diagnostic hardware : PC/ Servere, echipamente de rețea.
 • Vechime în muncă: minim 2 ani în sistemul bancar; minim 1 an  în IT Security;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză; 

Vor constitui un avantaj:

 • Certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele)
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor de Operare Microsoft (Windows Server / Active Directory), a echipamentelor de rețea Cisco (certificările Cisco / Microsoft / altele).
 • Cunoștințe / experiență de administrare a Sistemelor Video / alarme / antiincendiu.

Obligaţiuni:

 • Dezvoltă politici şi proceduri referitor la securitatea informaţională.
 • Dezvoltă / Menţine Planul de continuitate a afacerii și execută testări periodice a acestuia.
 • Execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informaţiei şi planuri de tratare a acestora.
 • Monitorizează evenimentele de securitate aferente acţiunilor utilizatorilor autorizaţi.
 • Monitorizează evenimentele de securitate înregistrare în Sistemul de log-uri furnizate de sistemele informaţionale / sistemele de operare / elementelor active de reţea și evenimentele de securitate furnizate de aplicațiile de Antivirus/ Data Loss Prevention
 • Urmăreşte controlul clasificării informaţiei şi corespunderii politicilor şi normelor de securitate;
 • Implementeză politici de securitate a datelor cu caracter personal (DCP), în conformitate cu actele normative interne şi actele legislative.

SEF SERVICIUL SECURITATEA INFORMAȚIEI

Obiectivul scopul postului:

 • Coordonează procesul de management al securităţii informaţiei la nivel de bancă.
 • Colaborează cu DTI pentru atingerea obiectivului de implementare a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei al Băncii.
 • Realizează activităţile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activităţii entităților funcționale si unităților teritoriale in ceea ce priveşte securitatea informaţională.
 • Coordonează activitatea de securitate informaţională în conformitate cu normele interne şi alte decizii ale organelor de conducere ale Băncii.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
 • Limbi străine – cunoaşterea avansată a limbilor rusă şi engleză;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă: minim 3 ani în sistemul bancar; minim 5 ani în IT Security;
 • Gândire analitică şi de sinteză

Administrator baze de date Departamentul IT

Obiectivul postului:

 • Administrarea bazelor de date pentru aplicațiile bancare;
 • Monitorizarea activității zilnice și pentru menținerea creșterii bazei de date;
 • Monitorizarea și optimizarea serverelor de baze de date;
 • Instalare și upgrade servere de baze de date;
 • Planificarea și realizarea operațiunilor de arhivare, backup și recovery, pentru informațiile din baza de date;
 • Întocmirea documentației aferente bazelor de date, inclusiv și  a celei aferente modificărilor efectuate pe acestea;
 • Generarea diverselor rapoarte;
 • Crearea schemelor, tabelelor, procedurilor si drepturilor de acces ale bazelor de date;
 • Analizarea și susținerea cerințelor de capacitate și performanță;
 • Analizarea, consolidarea și ajustarea bazelor de date pentru o eficiență optimă;
 • Monitorizarea disponibilității sistemelor și a platformelor.

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice sau  IT;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, și engleze
 • Excelente abilități de  organizare, planificare și management al timpului
 • Vechime în muncă  minim 3 ani în sistemul bancar
 • Gîndire analitica si de sinteză
 • Cunoașterea MSSQL, Oracle SQL,PL/SQL

Vor constitui un avantaj:

 • Cursuri, certificări MySql, Oracle, MSSQL, POSTGRESQL,
 • Experiență cu bazele de date  Oracle 10g/11g/12c, POSTGRESQL

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil,
 • Pachet social
 • Salariu competitiv

Șef Departament IT BC „COMERŢBANK” SA

Obiectivul postului:

 • Asigurarea funcționării continuie a sistemelor informaționale și re ț elei corporative a Băncii; 
 • Îmbunătățirea  continuă a sistemelor informaționale ale Băncii. 

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul  IT și/sau telecomunicații 
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, și engleze 
 • Vechime în muncă minim 5 ani în domeniul IT 
 • Gîndire analitică și de sinteză 
 • Capacități manageriale de a organiza lucrul în echipă 
 • Spirit inovațional în domeniul IT la elaborarea  și actualizarea  normelor metodologice, implementarea proiectelor  IT. 

Opțional: cursuri, diploma, certificate în domeniul IT 

ŞEF SECŢIA PLANIFICARE ŞI ANALIZĂ, DEPARTAMENTUL ANALIZĂ FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRI

Obiectivul postului:

 • Titularul postului are rolul de a asigura realizarea şi creşterea eficienţei activităţii Băncii în baza efectuării unei analize şi a unei prognoze efective.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoștințe în domeniul SIRF;
 • Cunoașterea cadrului legislativ european CRD IV/CRR;
 • Cunoaşterea limbii de stat, a limbii ruse şi a limbii engleze;
 • Operare avansată calculator – pachetul Microsoft Office;
 • Experienta minimă în specialitate - 3 ani, din care: în instituții bancare - 2 ani , experienta manageriala -1 ani;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

ȘEF DEPARTAMENTUL CONFORMITATE

Obiectivul postului:

 • Organizează, planifică, coordonează și controlează activitățile în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, monitorizare tranzactii, instruirea angajaților în domeniul respectiv.

Cerințe față de candidat:

 • Studii: - superioare de lungă durată: economice/ juridice;
 • Vechime: minimă în specialitate - 5 ani, din care: în instituții bancare - 3 ani , experienta manageriala - 2 ani;
 • Cunoștințe aprofundate despre activitatea de conformitate, prevenire și combatere a spălării banilor, cunoașterea clientelei;
 • Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar.