Posturi vacante

BC"COMERTBANK"S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de

 

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md sau la numărul de fax 022 839-840

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783, 022 839-749.

Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor și monitorizare clienți

Obiectivul postului:
Asigurarea respectării prevederilor legislației în domeniul combaterii spălării banilor și  finanțării terorismului .

 

Studii şi calificarea necesară:
 • Studii superioare;
 • Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 2 ani;
 • Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoaşterea produselor bancare;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Profilul candidatului:

 • Capacitate de analiză;
 • Persoană pro activă;
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.

 Responsabilități:

 1. Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale ce țin de sume limitate, în numerar și a celor cu caracter suspect către SPCSB;
 2. Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 3. Analiza rulajelor conturilor clienților in vederea naturii si scopului tranzacțiilor clienților monitorizați, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spălare de bani și finanțare a terorismului;
 4. Verificarea anchetelor, dosarelor juridice și formularelor aferente domeniului PCSBFT cu raportarea ulterioară Șefului Secției;
 5. Efectuarea controlului conform Planului de activitate al Secției;
 6. Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
 7. Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.

Auditor, Secția audit intern

Obiectivul postului:

 • Asigurarea respectării politicilor și procedurilor interne ale Băncii în toate subdiviziunile Băncii;
 • Evaluarea calității politicilor și procedurilor interne în cadrul tuturor activităților;
 • Îmbunătățirea continuă a proceselor de management al riscurilor, de control și de gestionare a activității Băncii.

Studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern;
 • Cunoașterea legislației și actelor normative interne în domeniul financiar-bancar;
 • Vechime în muncă minim 3 ani în sistemul bancar;
 • Gîndire analitică și de sinteză, capacitate de relevare și intuiție;
 • Disponibilitate față de schimbări și activități noi.

Opțional: cursuri, diplome, certificate în domeniul Audit.

 

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social;
 • Salariu competitiv;
 • Tichete de masa.

Şef Secţia planificare şi analiză, Departamentul analiză financiară și raportări

Obiectivul postului:

Titularul postului are rolul de a asigura realizarea şi creşterea eficienţei activităţii Băncii în baza efectuării unei analize şi a unei prognoze efective.

 

Cerințe față de candidat

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar – bancar;
 • Cunoștințe în domeniul contabilității (IFRS);
 • Cunoaşterea limbii de stat, și a limbii ruse, cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Operare avansată calculator – pachetul Microsoft Office;
 • Experiența minimă în specialitate - 3 ani, din care: în instituții bancare - 2 ani , experiența manageriala -1 ani;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social, inclusiv tichete de masă;
 • Salariu competitiv;
 • Dezvoltare profesională ș.a.

Operator suport tehnic, Secția suport TI

Obiectivul postului

-  Administrare utilizatori Swift.com, Alliance access, KYC Registry;

-  Înregistrarea solicitărilor Profix forum;

-  Conectare/deconectare servicii Swift.com;

-  Monitorizare / actualizare LAU;

-  Monitorizarea legăturii băncii cu compania PROFIX(vpn);

-  Monitorizarea disponibilității Alliance Access Service Bureau(PROFIX);

-  Acordarea suportului utilizatorilor pentru dubla autentificare Alliance Access Service Bureau(DFA-RSA).

 

Studii şi calificarea necesară:
1. Studii superioare ;
2. Cunoştinţe temeinice privind legislaţia bancară;
3. Cunoaşterea limbilor – româna, rusă şi engleză;
4. Cunoștințe de aplicare MS Office;
5. Gindire analitică, atenție la detalii, flexibilitate şi autodezvoltare;
6.  Vechime în muncă – min.2 ani in sistemul bancar;
7. Gândire analitică şi de sinteză.

 

Vor constitui un avantaj:
 • Experienţa într-o funcţie similară;
 • Cursuri, certificări în domeniul.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social, inclusiv tichete de masă;
 • Salariu competitiv;
 • Dezvoltare profesională și oportunități de dezvoltare a carierei.

Economist in secția analiza economica si monitorizarea portofoliului de produse

Obiectivul postului:
Organizarea lucrului privind monitorizarea portofoliului de produse oferite şi desfăşurarea activităţii de analiză independentă a stării financiare a activităţii economice a clienţilor. Prezentarea dosarelor creditare la şedinţele Subcomitetului/Comitetului de Creditare.

 

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul financiar – economic;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse;
 • Cunoaşterea pachetului Microsoft Office;
 • Cunoștințele de bază a contabilității întreprinderii;
 • Gândire analitică, atenție la detalii, flexibilitate și autodezvoltare;
 • Capacitatea de a percepe şi de a estima riscul aferent activităţii bancare;
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare;
 • Cunoaşterea produselor bancare;
 • Capacitate de organizare, planificare și control;
 • Experienţă minimum 1 an în –sistemul bancar,  preferabil în domeniul creditării.

Beneficii:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social, inclusiv tichete de masă;
 • Salariu competitiv;
 • Dezvoltare profesională și oportunități de dezvoltare a carierei.

Manager Secția dezvoltare produse

Obiectivul postului

Elaborarea, implementarea produselor/serviciilor noi.

Responsabilități principale:

 • Analiza produselor şi serviciilor bancare existente pe piața financiar-bancară;
 • Elaborarea și implementarea produselor şi serviciilor bancare noi;
 • Stabilirea relațiilor cu beneficiarii si partenerii proiectelor;
 • Dezvoltarea continuă a produselor/serviciilor bancare existente;
 • Elaborarea sarcinilor tehnice aferente produsului/serviciului in dezvoltare/implementare;
 • Efectuarea testărilor necesare aferente proiectului de implementare din punct de vedere funcțional și corespunderii sarcinii tehnice perfectate;
 • Coordonarea echipelor participante in proiect;
 • Administrarea bugetului proiectului.

Cerințe față de candidat:

⦁ Experiență minim 2 ani in poziție de leadership;

⦁ Orientare spre proces și rezultat;

⦁ Capacitați de organizarea si planificare;

⦁ Cunoașterea limbilor română/rusă, engleză nivel mediu-avansat;

⦁ Abilitați de lucru in echipa si individual;

⦁ Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar;

⦁ Cunoaşterea avansată MS Office, Internet.

Casier în una din Sucursalele sale din mun. Chișinău

Obiectivul postului:

 • Organizarea operațiunilor de casă aferente activităților operaționale de încasări și plăti în lei și valută străină, de verificare, triere și ambalare a numerarului, activități de schimb valutar.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare sau medii de specialitate economice;
 • Lipsa antecedentelor penale;
 • Cunoașterea excelentă a limbii de stat, preferabil și a limbii ruse;
 • Ținută impecabilă;
 • Reputație civică și integritate moral - psihologică;
 • Dorința de a activa in sistemul bancar.

Șef Departament IT

Obiectivul postului:

 • Asigurarea funcționării continuie a sistemelor informaționale și rețelei corporative a Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a sistemelor informaționale ale Băncii.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare în domeniul IT și/sau telecomunicații;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse, și engleze;
 • Vechime în muncă minim 5 ani în domeniul IT;
 • Gîndire analitică și de sinteză
 • Capacități manageriale de a organiza lucrul în echipă
 • Spirit inovațional în domeniul IT la elaborarea și actualizarea normelor metodologice, implementarea proiectelor IT.

Opțional:

 • Cursuri, diploma, certificate în domeniul IT.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social;
 • Salariu competitiv.

Inginer Programator Sectia Programare

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare in domeniul TI;
 • Cunoștința limbajelor de programare si tehnologii - .Net Framework (WinForms, Asp.net, Webservices, API),Pl/Sql, MsSql, C#;
 • Concepte si principii ale bazelor de date;
 • Sisteme de operare Windows/Unix;
 • Testare, implementarea programelor;
 • Experiența in elaborare sistemelor bancare si altor aplicații noi - va constitui un avantaj;
 • Cunostința procesului de dezvoltare CI/CD-va constitui un avantaj
 • Cunostința de Docker Hub tehnology-va constitui un avantaj.

Responsabilități:

 • Dezvoltarea sistemului informațional și aplicațiilor soft ale Băncii;
 • Testarea sistemului informațional și aplicațiilor soft ale Băncii;
 • Asigurarea asistenței utilizatorilor sistemului informațional și aplicațiilor soft ale Băncii;
 • Monitorizarea sistemului informațional și aplicațiilor soft ale Băncii;
 • Implementarea proiectelor de integrarea sistemelor Bancare cu sistemul bancar de baza.

Auditor în domeniul IT, Secția audit intern

 

Obiectivul postului 

 • Asigurarea respectării politicilor și procedurilor interne ale Băncii în toate subdiviziunile Băncii, inclusiv în domeniul IT;
 • Evaluarea calității politicilor și procedurilor interne în cadrul tuturor activităților, inclusiv în domeniul IT;
 • Îmbunătățirea continuă a proceselor de management al riscurilor, de control și de gestionare a activității Băncii, inclusiv în domeniul IT.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare în domeniul IT;
 • Cunoașterea limbii române, ruse, cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Cunoașterea standardului de securitate ISO;
 • Cunoștințe în domeniul de securitate informațională, inclusiv a sistemului de clasificare a informației;
 • Cunoașterea standardelor generale de audit intern;
 • Cunoașterea legislației și actelor normative interne în domeniul financiar-bancar;
 • Vechime în muncă minim 3 ani în sistemul bancar în domeniul IT;
 • Gândire analitică și de sinteză, capacitate de relevare și intuiție;
 • Fire deschisă la schimbări și activități noi.

Opțional:

 • Cursuri, diploma, certificate în domeniul IT și/sau Audit intern.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social;   
 • Salariu competitiv.

Ofițer securitatea informației și continuitatea activității

Obiectivul scopul postului:

 • Implementează/aplică politicile si procedurile referitoare la sistemul de management al securității informației.
 • Dezvoltă/pune în aplicare proceduri şi instrucţiuni pentru activităţile de securitate informaţională şi examinează pe cele elaborate de Departamentul IT (conform uzanţelor internaţionale acceptate).
 • Urmăreşte aplicarea corectă a ANI, a normelor externe/internaţionale/legale, referitor la securitatea IT de către angajaţii Băncii; 
 • Coordonează procesul de management al incidentelor de securitate a informaţiei, analizează incidentele de securitate si escaladează evenimentele critice de securitate, investighează şi recomandă masuri corective corespunzătoare.
 • Participă la procesul de gestionare a riscurilor TIC, (identificarea riscurilor TIC/coordonarea evaluărilor periodice ale riscurilor TIC) și participa la executarea/realizarea măsurilor aferente planurilor de tratare a acestora.
 • Participă la implementarea Planurilor  de continuitate a afacerii (PCA), în special organizarea/documentarea testărilor de continuitate.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare tehnice;
 • Cunoştinţe în domeniu;
 • Cunoaşterea avansată a limbii de stat și a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze va  constitui un avantaj;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă: minim 3 ani în domeniul  IT  sau în funcție similară postului;
 • Gândire analitică şi de sinteză.

Manager dezvoltare e-produse

Obiectivul/scopul postului:

 • Elaborarea e-produselor și e-serviciilor bancare, implementarea şi îmbunătăţirea lor pentru a răspunde sau anticipa nevoile clienţilor.

Nivelul de studii şi calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul financiar bancar sau tehnic;
 • Vechime în muncă – minim 3 ani în domeniul financiar bancar (minimum 2 ani - în subdiviziuni responsabile de activitatea cu carduri bancare);
 • Abilitate în planificarea şi organizarea activităţii proprii, gândire conceptuală, identificarea oportunităţilor de dezvoltare, promovarea ideilor novatoare;
 • Să posede cunoştinţe specifice despre activitatea cu carduri de plată, reglementările legale în domeniul bancar şi cele specifice sferei proprii de activitate, reglementările legale în domeniile privind protecţia civilă, protecţia, securitatea şi sănătatea muncii;
 • Să posede cunoştinţe tehnice privind modul de utilizare a aplicaţiilor în domeniul carduri de plată: (aplicaţiile băncii şi Open Way);
 • Cunoașterea regulilor sistermelor de plați;
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse şi limbii engleze;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare.

Specialist metodologie, Secția reglementare și control conformitate, Departamentul conformitate

Obiectivul postului 

 • Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii

Responsabilitați principale: 

 • Elaborează și actualizează  actele normative interne ale băncii în domeniul conformităţii;
 • Coordonează actele normative interne supuse consultării în cadrul băncii;
 • Monitorizează şi testează conformitatea pe baza unor testări relevante şi notifcă rezultatele în conformitate cu liniile de raportare stabilite;
 • Verifică dacă noile produse şi proceduri sunt conforme cu cadrul legal şi de reglementare;
 • Emite avize la proiectele de acte normative recepţionate de bancă pentru avizare;
 • Monitorizează actele legislative şi normative publicate în  Monitorul Oficial al RM, care reglementează activitatea bancară şi notifică conducerea băncii şi subdiviziunile vizate privind necesitatea modificării cadrului normativ intern;
 • Instruieşte personalul băncii în domeniul conformităţii;
 • Consiliază subdiviziunile Băncii privind:
  • prevederile aplicabile ale cadrului legal şi de reglementare;
  • formularea de propuneri în procesul de elaborare/revizuire a actelor normative interne.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare economice sau juridice;
 • Cunoaşterea reglementărilor legale interne/internaţionale în domeniul bancar specifice sferei proprii de activitate;
 • Cunoaşterea standardelor şi practicilor interne si internaţionale în domeniul conformităţii si al riscurilor operaţionale;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză.;
 • Operare calculator – pachetul Microsoft Office, cunoştinţe de navigare pe internet;
 • Vechime în muncă – minim 2 ani în sistemul bancar, preferabil în domeniul conformităţii, control intern sau juridic;
 • Gândire analitică şi de sinteză;
 • Competenţe de învăţare rapidă

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Program de muncă stabil   
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Specialist, Secția Gestiune Riscuri (gestionarea riscurilor/analiza si raportări in domeniul financiar-bancar)

Obiectivul postului:

 • Acordarea suportului la gestionarea proceselor de identificare, evaluare, monitorizare și control al riscurilor aferente activității Băncii.

Responsabilități principale:

 • Cunoașterea principiilor și procedurilor în domeniul riscurilor bancare;
 • Cunoașterea regulamentelor de bază și actelor normative BNM aferente gestionării riscurilor;
 • Elaborarea rapoartelor privind expunerile Băncii la riscuri;
 • Calculul și monitorizarea indicatorilor de risc.

Studii și calificarea necesară:

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în domeniul financiar-bancar, preferabil în domeniul gestionării riscurilor, activități de analiză financiară și raportări;
 • Cunoașterea avansată a pachetului MS Office, Internet;
 • Gândire analitică și de sinteză.

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Participarea la instruiri;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Oficiu modern;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Manager relaţii cu clienţii CLICOM şi CLIPRI

Obiectivul postului:

 • Promovarea şi vânzarea serviciilor și produselor bancare.

Studii şi calificarea necesară: 

 • Studii superioare financiare;
 • Competenţe de analiză a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor;
 • Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință şi capacitatea de lucru în echipă;
 • Gîndire analitica si de sinteză;
 • Abilități de  organizare, planificare și management al timpului;
 • Cunoaşterea fluentă a  limbii de stat.

Vor constitui un avantaj:

 • Cunoaşterea limbii ruse;
 • Experienţa într-o funcţie similară;
 • Cursuri, certificări în domeniul.

Banca oferă:

 • Loc de muncă stabil;
 • Pachet social, inclusiv tichete de masă;
 • Salariu competitiv;
 • Dezvoltare profesională și oportunități de dezvoltare a carierei.