CONFORMITATE

BC ”COMERŢBANK” SA se aliniază celor mai bune practici bancare şi asigură implementarea Funcţiei de Conformitate în concordanţă cu prevederile “Corporate Governance principles for banks”, emis de BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) în iulie 2015, „Implementation of the compliance principles” emis de BCBS în august 2008 şi cu Regulamentul BNM privind cadrul de administrare a activității băncii (aprobat prin HCE al BNM nr.322 din 20.12.2018, cu modificările şi completările ulterioare).

Funcţia de conformitate este una din elementele-cheie în structura de guvernanţă corporativă a băncii şi este parte integrantă a guvernanţei, alături de funcţiile de gestiune a riscurilor şi de audit intern.

Funcţia de conformitate trebuie să asigure respectarea strictă de către BC ”COMERŢBANK” SA a actelor legislative, aşa ca Legea privind activitatea băncilor, Legea privind piaţa de capital, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, etc., precum şi altor acte normative, standarde, coduri, emise de organele abilitate şi nu în ultimul rând, actelor normative emise de bancă.

Conformitatea trebuie să asigure încrederea că informaţia financiară comunicată este clară, deplină şi veridică, prezentată în timp util şi că Banca îşi îndeplineşte toate obligaţiile asumate, inclusiv conformitatea cu legea. Eficienţa funcţiei de conformitate este garantată atunci când pentru fiecare risc este stabilită o politică adecvată, proceduri de gestiune şi alte măsuri, precum şi atunci când acestea sunt corespunzător aplicate.

Conformarea cu legile, regulile şi standardele aplicabile constituie o obligaţie generală a întregului personal al Băncii şi este privită ca parte integrantă a activităţilor desfăşurate de acesta.

Funcția de conformitate îşi exercită atribuţiile în cadrul unui program (plan) de conformitate, care să permită diminuarea riscului de conformitate, inclusiv conține activități de implementare şi revizuire a politicilor şi procedurilor de conformitate, evaluarea riscului de conformitate, testarea conformităţii şi instruirea personalului asupra aspectelor de conformitate.