Codul de etica

BC "COMERŢBANK" SA este o bancă orientată spre clienţi, care are drept obiectiv major sporirea valorilor încredinţate de aceştia în condiţii de transparenţă, integritate, profesionalism şi eficienţă. La baza culturii corporatiste, pe care Banca s-a angajat să o construiască, stau principii solide ca respectarea reglementărilor legale şi interne, abordarea unei  conduite conforme cu standardele de etică în activitatea bancară, protejarea informaţiilor confidenţiale, responsabilitate şi integritate.

Prin punerea în aplicare a Codului de etică, aprobat de Consiliul Băncii, Conducerea îşi propune:

 1. să promoveze o conduită adecvată a angajaţilor săi în relaţia cu clienţii, partenerii de afaceri, autorităţile, alte bănci din RM sau din străinătate, colegi, etc.
 2. să întărească încrederea clienţilor în BC "COMERŢBANK" SA în particular, şi în întreg sistemul bancar din RM în general;
 3. să promoveze o imagine publică potrivit căreia BC "COMERŢBANK" SA oferă clienţilor săi produse şi servicii bancare de calitate.

Codul de etică formulează explicit valorile, principiile şi normele de conduită pe care

se angajează să le respecte angajaţii Băncii. Rolul Codului de etică constă în

următoarele:

 1. reprezintă un contract moral între angajaţii Băncii, contribuind astfel la coeziunea acesteia;
 2. exprimă angajamentul de principiu al fiecărui angajat al Băncii faţă de respectarea valorilor şi normelor de etică;
 3. enunţă principiile şi standardele morale şi de conduită, pe care şi le propune să le urmeze Banca şi sancţiunile care se pot aplica în caz de încălcare a acestora;
 4. este un cadru de referinţă în orientarea deciziilor  şi acţiunilor  şi ghidează comportamentul angajaţilor Băncii în caz de dileme etice;
 5. protejează angajaţii Băncii de comportamente abuzive, discriminatorii şi constituie un ghid de integritate profesională;
 6. contribuie la dezvoltarea unui mediu bancar, bazat pe competiţie şi cooperare.

Valorile de bază prin care Banca îşi consolidează reputaţia sunt:

 1. profesionalismul faţă de clienţi şi partenerii de afaceri;
 2. respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor interne;
 3. transparenţă;
 4. respect reciproc şi onestitate;
 5. integritate morală.

Codul de etică urmăreşte ca, prin emiterea, cunoaşterea şi aplicarea regulilor enunţate, toţi angajaţii Bănciii să contribuie la crearea şi păstrarea unei imagini ireproşabile a Băncii, la crearea şi păstrarea unui climat intern de lucru, care să permită obţinerea unor rezultate excepţionale atât la nivel de instituţie, cât şi la nivel de fiecare angajat în parte.