Protectia consumatorilor

Banca Comercială  ”COMERŢBANK” S.A., numită în continuare “COMERȚBANK”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1,  este o instituţie financiară înfiinţată în Republica Moldova, care acţionează în baza licenţei nr. A MMII 004498 din 29.01.2018 şi Legii nr. 202/06.10.2017 privind activitatea băncilor.

COMERȚBANK asigură respectarea drepturilor de consumator, stabilite de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Modalitatea de soluţionare a reclamaţiilor clienţilor este reglementată prin Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor clienţilor.

 

 COMERȚBANK informează că încălcarea drepturilor consumatorilor poate fi reclamată la:

1. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței

MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 78

e-mail: consumator@apcsp.gov.md

 

2. Banca Naţională a Moldovei

MD-2005, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1

tel: 022 228-642

 

3. B.C. „COMERŢBANK”S.A.

MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 1/1,

tel: 022 839 839, fax: 022 839 840 sau email: secretary@comertbank.md

 

Comitetul de conducere

B.C. „COMERŢBANK”S.A.

15.01.2019