Кредиты
Информация об условиях выдачи кредитов
Кредиты для пополнения оборотного капитала
Кредиты на покупку основных средств
Овердрафт
Финансовые Гарантии ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Льготная программа кредитования молодых предпринимателей
Livada Moldovei

PUBLIC

Программа для создания благоприятных условий для развития всей

стоимостной цепочки садоводческой отрасли Республики Молдова – Livada Moldovei 

Beneficiarii

 • Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masă, pomușoare);
 • Întreprinderile pepiniere;
 • Întreprinderile procesatoare (ambalare, calibrare, înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole);
 • Instituțiile de învățământ de profil;
 • Laboratoarele de control a calității producției horticole;
 • Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.).

Termen maxim

până la 10 ani, capitalul circulant până la 5 ani

Valuta

EUR

Suma

5 000 mii  EUR - suma minimă pentru orice investiție individuală

1 mln. EUR - suma maximă pentru companii care înființează pepinierii/grădini, livezi și plantarea/replantarea strugurilor de masă

Rata dobânzii

EUR – 2.8% – 3.1%***

MDL – 8.75% – 9.6%

Activităţi eligibile

 • Plantarea /replantarea restructurarea livezilor și plantațiilor de struguri de masă, inclusiv pepinierii aferente;
 • Infrastructura post – recoltare, inclusive răcorirea produselor în cadrul întreprinderii, transportarea la rece, unități de control a atmosferei și refrigeratoare, unități de gradare și sortare și platforma de comerț;
 • Ambalarea și instalații de procesare;
 • Laboratoare (de virusologie, sau pentru dezvoltarea speciilor rezistente la secetă, alături de altele), educație, instruire și dezvoltarea securității alimentelor;
 • Investiții pe termen mediu și lung în dezvoltarea lanțului valoric a sub-sectorului de producere și procesare a strugurilor de soiuri tehnice și producerea vinului îmbuteliat (finanțarea sectorului vitivinicol, inclusiv producerea vinului de către vinăriile din RM, plantarea și recoltarea strugurilor de soiuri tehnice, modernizarea întreprinderilor vinicole și a plantațiilor de viță de vie soiuri tehnice, și soiuri de masă);
 • Investiții pe termen mediu și lung în dezvoltarea lanțului valoric a sub-sectorului de producere și procesare a legumelor (finanțarea sub-sectorului legate de cultivarea legumelor și procesarea acestora);
 • Investiții pe termen mediu și lung în dezvoltarea pepinierilor pentru producerea materialului săditor fructifer, nucifer, struguri de masa și de soiuri tehnice, cât și dezvoltarea pepinierilor pentru producerea arbuștilor decorativi, care necesită investiții pe termen lung în utilaj specializat și echipamente moderne pentru producerea butașilor calitativi devirusați (finanțarea sub-sectorului legate de cultivarea/creșterea arbuștilor decorativi și serviciilor de elaborare a grădinilor/parcurilor etc. cu arbuști decorativi);
 • Investiții pe termen mediu și lung în dezvoltarea agri-turismului și turismul vitivinicol (finanțarea agri turismului din ramura vitivinicolă și cea horticolă).

Activităţi neeligibile

 • Producerea/distribuirea comerțului cu arme și armament, muniții etc.;
 • Producerea / distribuirea comerțului cu echipament p-u jocuri de noroc și celui conex acestuia;
 • Producerea/distribuirea comerțului cu tutun ți produse din tutun;
 • Activitățile ce implică viața animalelor pentru scopuri de experimente și știință pe măsura corespunderii cu "Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Animalelor vertebrate folosite pentru scopuri Experimentale și alte scopuri Științifice" nu pot fi finanțate;
 • Activități care majorează impactul asupra mediului;
 • Activități imobiliare pure;
 • Activități pur financiare, adică cumpărarea ți vânzarea instrumentelor financiare.

Participarea proprie a beneficiarului

50% din suma proiectului

Avantajele Proiectului

Beneficiarii Proiectului Livada Moldovei sunt scutiți de Accize, TVA (impozitate la cota zero), Taxe Vamale, Taxe pentru Efectuarea Procedurilor Vamale.

*** Rata dobânzii finale în valută se calculează în baza ratelor de referință ale Ministerul Finanțelor/DLC (încluzând ratele Libor pentru USD și EURIBOR pentru EUR pentru 6 luni) plus Marja Băncii. Rata dobânzii finale se stabileștre pentru fiecare proiect aprobat din contul resurselor organismelor Internaționale.

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 - Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853

 

Data actualizării: 08.09.2021