Кредиты
Информация об условиях выдачи кредитов
Кредиты для пополнения оборотного капитала
Кредиты на покупку основных средств
Овердрафт
Финансовые Гарантии ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Льготная программа кредитования молодых предпринимателей
Кредиты на покупку основных средств

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credite pentru procurarea mijloacelor fixe

Suma creditului (min/max)

până la 10 mln. lei sau echivalent în USD, EUR

Termenul creditului (min/max)

până la 5 ani

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobânzii

MDL 10,5-12% - pentru toţi clienţi, care au trecut Scoring 

EUR/USD 5,0-6,5%
Formula de calculare a dobânzii:
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

Alte plăţi care nu sânt incluse în rata dobânzii (minim/maxim)

1 % pentru fiecare an de creditare max. 2% ;– comisionul p/u acordarea creditului;

Taxa pentru primirea și examinarea cererilor de credit 0,02% din suma creditului (min.300, max. 450 MDL)

 

 

 

 

1-2 % - prolongare/rescadenţare din suma prolongată/rescadenţată;

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Rambursarea lunar şi/sau la data scadenţei creditului

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

Bunuri imobile, bunuri mobile, depozite, mijloace circulante etc.

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

1-3% -  comision de rambursare anticipată

 

  0,1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întârziere

0,01-1% - penalitatea pentru încălcarea prevederilor contractuale de credit

Condiţiile în care rata dobînzii se poate modifica pînă la rambursarea integrală

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobânzii până la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi până la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

* Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

  • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839762, 22 839747
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835774
  • Sucursala nr. 2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 80024, 231 80025
  • Sucursala nr. 3 - Chişinău , str. Puşkin , 22, tel .: (+373 ) 22 835836 ,22 835833