Кредиты
Информация об условиях выдачи кредитов
Кредит PARTENER
Программа лояльности
Кредиты для пополнения оборотного капитала
Кредиты на покупку основных средств
Овердрафт
Проект USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Льготная программа кредитования молодых предпринимателей
FIDA - VII

FIDA 7 – Проект развитие Сельского Хозяйства

 

Beneficiarii 

Tineri antreprenori

Întreprinderi Mici și Mijlocii

    Termen maxim

Până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

            Valuta

MDL, USD, EUR

            Suma

Maximum echivalentul a 100 000 USD (90% din suma totală a sub-împrumutului aprobat)*

Maximum echivalentul a 250 000 USD (80% din suma totală a sub-împrumutului aprobat)**
 

Până la 20% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant legat de investiția finanțată.

       Rata dobânzii

MDL – 6.1% – 6.85%

USD – 4.8% – 5.1%

EUR – 4.8% – 5.1%

MDL – 6.1% – 6.85%

USD – 4.8% - 5.1%

EUR – 4.8% - 5.1%

Cheltuieli eligibile

 • Active productive sau capital circulant/servicii/lucrări legate de investiție;
 • Cheltuieli de transport și instalare legate de investiții;
 • Pentru agroturism – construcția/reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentului, utilajelor, și mașinilor agricole noi.

    Activităţi eligibile

 • Toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non-agricole generatoare de venituri în zona rurală
 • Toate activitățile de producere agricolă primară, de procesare și producere în scopurile de dezvoltare a lanțului valoric:

      Scopuri de producere:

 • producerea, recoltarea și procesarea fructelor, pomușoarelor, legumelor atât în sere cât și în spații neprotejate, plantelor medicinale și aromatice, ierburi, semințe și material săditor, culturi de câmp, inclusiv tehnice de struguri, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a spațiilor verzi);
 • creșterea șeptelului, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentelor și utilajelor agricole;
 • depozitarea, sortarea, procesarea, ambalarea produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri și a tutunului);
 • construcția depozitelor, halelor, frigiderelor și a altor facilități de depozitare a produselor agricole proprii, inclusiv semințe, material săditor sau pentru prestarea de servicii (cu excepția construcțiilor și edificiilor ce urmează a fi date în locațiune altor entități);
 • servicii pentru agricultură;
 • agroturismul rural.

Activităţi neeligibile

 

 

 

 

 

 

 • Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), a datoriilor, asigurări;
 • Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;
 • Procurarea/arenda pământului și a edificiilor existente de producere/depozitelor;
 • Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și a tutunului;
 • Comerțul, repararea, amanetarea articolelor de giuvaierie din metale prețioase, alte activități similare;
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii);
 • Producerea de pesticide și a altor bunuri, servicii și activități nocive pentru mediu;
 • Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituții publice);
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii taxi;
 • Asistență socială servicii educaționale;
 • Alte activități interzise.

Contribuția beneficiarului

Min.  10% din valoarea totală a proiectului investițional sub formă de mijloace bănești sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării sub-proiectului

Min.  25% din valoarea totală a proiectului investițional sub formă de mijloace bănești sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării sub-proiectului

Co – finanțarea de către Bancă

Minimum 10% din suma totală aprobată

(la condiţiile IFP).

Suma de co-finanţare poate fi utilizată pentru capitalul circulant / servicii/ lucrări legate de investiţie

Minimum 20% din suma totală aprobată

(la condiţiile IFP).

Suma de co-finanţare poate fi utilizată pentru capitalul circulant / servicii/ lucrări legate de investiţie

Facilități

Livrările de mărfuri și servicii în cadrul acestui Proiect cad sub incidența Hotărârii Guvernului (HG) nr. 246 din 08 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derularea, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte ", precum și a modificărilor și completărilor ulterioare care se operează la HG nr. 246 .

* Ex. valoarea totală a sub - proiectului este de 109 000 $;

Contribuţia beneficiarului de 10% din valoarea totală a sub - proiectului =10 900 $.

Suma necesară a sub-împrumutului =98100 $ (109 000-10 900= 98100)=, valoarea eligibilă a contractelor de achiziţii finanţate. Valoarea sub-împrumutului din resursele PRR (80%) =78 480 $ (fără TVA şi alte taxe) Co-finanţarea IFP (resursele băncii - 20%) = 19 620 $ (98100 $*20%)

 

** Valoarea totală a sub - proiectului este de 109 000 $;

Contribuţia beneficiarului de 25% din valoarea totală a sub - proiectului =27 250 $.

Suma necesară a sub-împrumutului =81 750 $ (109 000-27 250= 81 750)=, valoarea eligibilă a contractelor de achiziţii finanţate. Valoarea sub-împrumutului din resursele PRR (80%) =65 400 $ (fără TVA şi alte taxe) Co-finanţarea IFP (resursele băncii - 20%) = 16 350 $ (81 750 $*20%)