Кредиты
Информация об условиях выдачи кредитов
Кредиты для пополнения оборотного капитала
Кредиты на покупку основных средств
Овердрафт
Финансовые Гарантии ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Льготная программа кредитования молодых предпринимателей
Льготная программа кредитования молодых предпринимателей

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori - În scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării a noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi comerciale contractate în Lei Moldovenești, Ministerul Finanțelor, prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante intermediare (bănci locale), va oferi fonduri pentru recreditare din sursele împrumuturilor externe de stat pentru dezvoltare.

 

Pentru facilitatea promoțională de creditare a tinerilor vor fi utilizate fondurile disponibile în cadrul liniilor de credit FIDA 1FIDA 3,         FIDA 4FIDA 5FIDA 6, RISP 2 și PAC 2 refinanţare, recreditate de Ministerul Finanțelor prin IFP (bănci locale) și Directoratul Liniei de Credit la rate reduse cu 2 puncte procentuale în raport cu rata dobânzii de referință anuală anunțată de minister semi-anual conform condițiilor generale și termenilor Contractelor de Recreditare în vigoare în cadrul liniei de credit finanțatoare respective.

 

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii potențiali în cadrul facilității de creditare pentru tineri antreprenori:

 • vârsta beneficiarilor – cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit la IFP (bănci locale);

 • suma maximală a unui sub – împrumut - până la 1.5 milioane lei, eliberat în MDL, evitând riscurile de schimb valutar pentru sub-împrumutați;

 • activitățile eligibile și scopul cheltuielilor finanțate - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant/materie primă în conformitate cu condițiile generale ale liniei de credit în vigoare active, din care se va finanța sub-proiectul -  FIDA 1, FIDA 4, FIDA 5, RISP 2 si PAC 2 refinanţare ;

 • fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cetățeni ai Republicii Moldova și să dețină cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;

 • beneficiari pot fi persoane fizice și juridice înregistrate pe tot teritoriul R.M, inclusiv UTA Găgăuzia;

 • sub-împrumuturile nu vor fi eliberate în numerar;

 • pentru a păstra ratele promoționale, afacerile, întreprinderile, sub-împrumuturile tinerilor nu se vor cesiona, dărui, sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului, urmând scopul implementării cu succes a afacerii finanțate; 

 • perioada de grație pentru suma principală a sub – împrumutului - nu mai mare de 12 luni

 • în cadrul facilității de creditare a tinerilor marja băncii intermediare adăugată la rata de recreditare pentru beneficiarii finali se recomandă să nu depășească  3.0% , iar comisioanele IFP adăugate vor fi rezonabile  (comision de aprobare si decontare (comision de acordare) nu va depăşi 0,5%);

 • domeniile de activitate eligibile - afaceri cât în agricultură în zonele rurale ale țării, atât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării;

 • alte condiții de recreditare pot fi determinate între beneficiari și Banca.

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853