Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
PAC II

PUBLIC

                                                                     

PAC II - Proiectul de Ameliorare a Competitivitatii

Beneficiari

Companii private, active in afaceri de cel putin 2 ani:

 • companii ce livreaza bunuri si servicii non-consultative.

Suma maxima

 • pana la 800 000 USD (echivalentul in lei) pentru proiecte investitionale;
 • pana la 500 000 USD (echivalentul in lei) pentru capital circulant.

Valuta

EUR

MDL

USD

Termen maxim

 • pana la 8 ani pentru finantarea investitiilor;
 • pana la 4 ani pentru finantarea capitalului circulant.

Proiecte eligibile

Companii angajate in activitatea de:

 • agricultura;
 • prelucrarea produselor agricole;
 • activitate de fabricatie și/sau în orice alte activități economice, sau
 • alta activitate economica ce furnizeaza bunuri si servicii non-consultative. 

Proiecte neeligibile

 • sub-proiectele care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţii culturale, sau impactul asupra căilor navigabile internaţionale;
 • procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici, inclusiv semănăturilor permanente, chioşcurilor, barajelor şi altele;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate; maşini de prelucrare a tutunului;
 • comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale;
 • patente, licenţe şi franchising;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente);
 • creanţe, taxe, datorii etc.

Tarife

MDL – 8.35% – 9.10%

EUR – 3.18% – 3,48%

USD – 3.18% – 3,48%

 

Flotanta;

 • Perioada de revizuire a dobanzii – semianual;
 • Baza de calcul - 360 de zile ale anului calendaristic.

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853

 

 

Data actualizării: 08.09.2021