Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Сredit PARTENER
Program de loialitate
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Programul USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
FIDA I

Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici  

(DLC - FIDA 1)

Beneficiarii Întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică, care corespund următoarelor criterii:
1. Sunt înregistrate şi activează în raza territoriului RM;
2. dispun de numar de angajati nu mai mare de 245 persoane;
3. Volumul anual al vînzărilor nete nu depăşeşte suma de 50 ml. lei moldovenesti;
4. Sunt companii private;
Fără ponderea capitalului de stat, corespund actelor normative şi standartelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
în afara mun. Balti si Chisinau
Termen maxim pînă la 5 ani . Pentru activităţile orientate în viticultură şi pomicultura creditele pot fi acordate pe termen pînă la 15 ani .
Perioda de graţie pîna la 2 ani şi pînă la 5 ani pentru pentru activităţile orientate în viticultură şi pomicultura 
valuta MDL; USD; EUR 
Suma pîna la 500 000 USD, 
inclusiv capitalul circulat aferent investiţiei nu mai mult de 50% din costul investiţiei.  
Rata dobînzii

MDL - 8.32% – 9.07%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD  4.73% – 5.03%

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile
 • plantarea viilor şi livezilor;
 • prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat;
 • producerea lactatelor, produselor agricole;
 • acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, ș.a.);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • colectarea produselor agricole;
 • servicii de depozitare şi păstrare a roadei;
 • întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi sătești;
 • depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice);
 • alte tipuri de activităţi în toate sectoarele administrativ teritoriale ale țării în toate domeniile economiei naționale, inclusiv exportatori.
Activităţi neeligibile •cheltuieli pentru creşterea şi vinderea tutunului, 
•fabricarea peticidelor, 
•proiecte de procurare a pămîntului, imobilului
• valori mobiliare;
• refinanţarea datoriilor;
• proiectele beneficiarelor, implimentarea carora dauneaza mediul înconjurător.
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 10% din costul proiectului

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 - Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853