FIDA I

PUBLIC

Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici  

(OGP AE - FIDA 1)

Beneficiarii Întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică, care corespund următoarelor criterii:
1. Sunt înregistrate şi activează în raza territoriului RM;
2. dispun de numar de angajati nu mai mare de 245 persoane;
3. Volumul anual al vînzărilor nete nu depăşeşte suma de 50 ml. lei moldovenesti;
4. Sunt companii private;
Fără ponderea capitalului de stat, corespund actelor normative şi standartelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
în afara mun. Balti si Chisinau
Termen maxim

până la 5 ani

pînă la 15 ani pentru plantaţii multianuale
Perioada de graţie pîna la 2 ani şi pînă la 5 ani pentru pentru activităţile orientate în viticultură şi pomicultura 
valuta MDL; USD; EUR 
Suma pîna la 500 000 USD, 
inclusiv capitalul circulat aferent investiţiei nu mai mult de 50% din costul investiţiei. 
 
Rata dobînzii

 

MDL – 9.60% – 10.10%
EUR - 7.29% – 8.04%
USD – 9.21% – 9.96%

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile
 • plantarea viilor şi livezilor;
 • prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat;
 • producerea lactatelor, produselor agricole;
 • acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, ș.a.);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • colectarea produselor agricole;
 • servicii de depozitare şi păstrare a roadei;
 • întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi sătești;
 • depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice);
 • alte tipuri de activităţi în toate sectoarele administrativ teritoriale ale țării în toate domeniile economiei naționale, inclusiv exportatori.
Activităţi neeligibile
 • plata datoriilor, taxelor şi impozitelor; 
 • procurarea sau arenda terenurilor de pământ;
 • procurarea, construcţia, reparaţia amenajarea caselor de locuit;
 • procurarea clădirilor;
 • finanţarea producerii, procurării sau comercializării tutunului şi produselor din tutun precum băuturilor alcoolice tari, jocuri de noroc; operaţiuni cu metale preţioase;
 • procurarea pesticidelor;
 • microbuze destinate transportului de pasageri;
 • alte scopuri neeficiente sau care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului;
 • nu se vor finanţa subproiectele producătorilor-exportatori care vînd mărfuri, lucrări sau servicii asociaţiilor sau afiliaţilor săi, inclusiv peste hotare.

Nu sunt eligibile producătorii-exportatori, care suport probleme financiare şi au înregistrat pierderi.  

Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 10% din costul proiectului

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 - Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
 • Sucursala nr. 4  – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

Data actualizării: 25.08.2023