Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
RISP I
RISP I Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1)
Beneficiarii persoane fizice şi juridice, care îşi desfăşoare activitatea de anterprenori. În această categorie se includ, printre altele , antreprenorii particulari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în orice formă de organizare juridică, angajate în activităţile de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă, sau în oricare alte activităţi de anterprenoriat în spaţiul rural, şi Asociaţiile de Economii şi Împrumut (AEÎC) în afara limitelor oficiale or. BAlti şi Chişinau
Termen maxim pîna la 7 ani (pentru AEIC - 12 luni şi cresterea animalelor-2 ani)
Perioda de graţie pînă la 3 ani
valuta MDL; USD; EUR (pentru AEIC numai MDL)
Suma pînă la 500.000 USD, inclusiv 25% pentru capitalul circulant aferent investiţiei
rata dobinzii MDL - 8,59% – 9,34%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD – 5,25% – 5,55%
Activităţi eligibile
  • investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole
  • investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;
  • investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.
  • capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele (1), (2) şi (3) de mai sus.

Toate proiectele trebuie să fie justificate prin un plan de afaceri fundamentat, viabilitatea tehnică şi financiară, flux de numerar şi capacitate de rambursare a împrumutului satisfacator

Activităţi neeligibile procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia,
refinanţarea oricărei datorii existente,
procurarea pesticidelor
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 20 % din valoarea totală a investiţiei