Credits
Information on conditions for issuing credits
Сredit PARTENER
The special program
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
The program USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Special programs for young entrepreneurs
PAC II
PAC II - Proiectul de Ameliorare a Competitivitatii
Beneficiari

Companii private angajate nemijlocit in exporturi, active in afaceri de cel putin 2 ani:

 • companiile exportatoare, angajate recent in export sau prospecte;
 • companii ce livreaza bunuri si servicii non-consultative intreprinderilor exportatoare.
Suma maxima
 • pana la 800 000 USD (echivalentul in lei) pentru proiecte investitionale;
 • pana la 500 000 USD (echivalentul in lei) pentru capital circulant.
Valuta

EUR

MDL

USD

Termen maxim
 • pana la 8 ani pentru finantarea investitiilor;
 • pana la 4 ani pentru finantarea capitalului circulant.
   
Proiecte eligibile

Companii angajate in activitatea de export, legat de:

 • agricultura;
 • prelucrarea produselor agricole;
 • activitate de fabricatie, sau
 • alta activitate economica ce furnizeaza bunuri si servicii non-consultative, legate de generarea veniturilor din export.
   
Proiecte neeligibile

Din cadrul programului PAC II nu vor fi eligibile spre finantare: bunurile de mana a doua, plata salariilor, achitarea datoriilor, plata utilitatilor (resurselor energetice), achitarea impozitelor etc.;

Conditii de eligibilitate pentru finantare
 • Beneficiarul este obligat sa respecte procedura de procurare (oferte de la min. 3 furnizori diferiti);
 • Din cadrul programului PAC II vor fi eligibile spre finantare tehnica si echipamentele noi;
 • Beneficiarul trebuie sa fie orientat spre generarea exporturilor in concordanta cu previziunile de crestere a exporturilor stabilite de el;
 • Proiecte finantate in baza contractelor de procurare a bunurilor semnate cu Furnizorii declarati eligibili conform criteriilor de eligibilitate ale Bancii Mondiale.
Tarife

 

MDL - 6.1% – 6.85%

EUR – 3.56% – 3,86%

USD – 3.56% – 3,86%

 

Flotanta;

 • Perioada de revizuire a dobanzii – semianual;
 • Baza de calcul - 360 de zile ale anului calendaristic. 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Facilități Livrările de mărfiri și servicii în cadrul acestui Proiect cad sub incidența Hotărîrii Guvernului (HG) nr. 246 din 08 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derularea, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte ", precum și a modificărilor și completărilor ulterioare care se operează la HG nr. 246 .

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853