Credits
Information on conditions for issuing credits
Сredit PARTENER
The special program
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Livada Moldovei
PAC II
PAC II - Proiectul de Ameliorare a Competitivitatii
Beneficiari

Companii private angajate nemijlocit in exporturi, active in afaceri de cel putin 2 ani:

 • companiile exportatoare, angajate recent in export sau prospecte;
 • companii ce livreaza bunuri si servicii non-consultative intreprinderilor exportatoare.
Suma maxima
 • pana la 800 000 USD (echivalentul in lei) pentru proiecte investitionale;
 • pana la 500 000 USD (echivalentul in lei) pentru capital circulant.
Valuta

EUR

MDL

USD

Termen maxim
 • pana la 8 ani pentru finantarea investitiilor;
 • pana la 4 ani pentru finantarea capitalului circulant.
   
Proiecte eligibile

Companii angajate in activitatea de export, legat de:

 • agricultura;
 • prelucrarea produselor agricole;
 • activitate de fabricatie, sau
 • alta activitate economica ce furnizeaza bunuri si servicii non-consultative, legate de generarea veniturilor din export.
   
Proiecte neeligibile

Din cadrul programului PAC II nu vor fi eligibile spre finantare: bunurile de mana a doua, plata salariilor, achitarea datoriilor, plata utilitatilor (resurselor energetice), achitarea impozitelor etc.;

Conditii de eligibilitate pentru finantare
 • Beneficiarul este obligat sa respecte procedura de procurare (oferte de la min. 3 furnizori diferiti);
 • Din cadrul programului PAC II vor fi eligibile spre finantare tehnica si echipamentele noi;
 • Beneficiarul trebuie sa fie orientat spre generarea exporturilor in concordanta cu previziunile de crestere a exporturilor stabilite de el;
 • Proiecte finantate in baza contractelor de procurare a bunurilor semnate cu Furnizorii declarati eligibili conform criteriilor de eligibilitate ale Bancii Mondiale.
Tarife

 

EUR – 3,54% – 3,84%

MDL – 11.26% –  12.01%

USD –6,44% – 6,74%

 

Flotanta;

 • Perioada de revizuire a dobanzii – semianual;
 • Baza de calcul - 360 de zile ale anului calendaristic. 
Facilități Livrările de mărfiri și servicii în cadrul acestui Proiect cad sub incidența Hotărîrii Guvernului (HG) nr. 246 din 08 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derularea, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte ", precum și a modificărilor și completărilor ulterioare care se operează la HG nr. 246 .