Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
FIDA IV
FIDA IV Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă
Beneficiarii întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi (localităţile săteşti din împrejurimile oraşelor fiind eligibile)
Termen maxim pîna la 5 ani
Perioda de graţie pîna la 2 ani
valuta MDL, EURO, USD
Suma pîna la 250 000 USD inclusiv capitalul circulant nu mai mult de 25% din suma creditului aferent investiţiei
rata dobânzii      MDL - 8.45% – 9.2%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD - 5.31% – 5.61%
Activităţi eligibile • Programul va finanţa toate activităţile de deyvoltare a horticulturii după cum urmează:
• Înfiinţarea, întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie şi a livezilor;
• producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol
• construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încalzire în sere
• dezvoltarea/restabilirea sistemelor de irigare pentru deyvoltarea horticulturii
• pastrarea şi ambalarea produselor horticole direct de producător
• servicii mecanizate aferente deyvoltării horticulturii
• depozitarea şi pastrarea la rece a produselor horticole
• procesarea produselor horticole
• ambalarea/transportarea produslor horticole
• construcţia/restabilirea facilităţilor existente de păstrare a produselor horticole
• alte activitati si servicii în agricultura
Activităţi neeligibile
•Refinanţarea datoriilor existente;
•Plata impozitelor, taxelor, sumelor de asigurare şi salarii;
•Construcţia caselor de locuit;
•Procurarea sau arendarea pământului;
•Procurarea pesticidelor;
•proiecte ce dauneaza mediul
Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20% dinvaloarea totală a investiţiei