Credits
Information on conditions for issuing credits
Сredit PARTENER
The special program
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
The program USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Special programs for young entrepreneurs
Settlement And Cash Services

Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii, precum:

 • Primirea, renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul persoanei juridice;
 • Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei juridice;
 • Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca beneficiarilor;
 • Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului;
 • Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar;
 • Arendarea casetelor de valori;
 • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare.

Precum şi servicii adiacente:

 • Perfectarea dispoziţiilor de plată în MDL;
 • Eliberarea duplicatelor documentelor;
 • Eliberarera certificatelor;
 • Prezentarea "istoriei" contului pentru anumite perioade.

Telefon de contact: (+373 22) 839 839, fax: (+373 22) 839 840