Credits
Information on conditions for issuing credits
Сredit PARTENER
The special program
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
The program USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Special programs for young entrepreneurs
FIDA I

Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici  

(DLC - FIDA 1)

Beneficiarii Întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică, care corespund următoarelor criterii:
1. Sunt înregistrate şi activează în raza territoriului RM;
2. dispun de numar de angajati nu mai mare de 245 persoane;
3. Volumul anual al vînzărilor nete nu depăşeşte suma de 50 ml. lei moldovenesti;
4. Sunt companii private;
Fără ponderea capitalului de stat, corespund actelor normative şi standartelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
în afara mun. Balti si Chisinau
Termen maxim pînă la 5 ani . Pentru activităţile orientate în viticultură şi pomicultura creditele pot fi acordate pe termen pînă la 15 ani .
Perioda de graţie pîna la 2 ani şi pînă la 5 ani pentru pentru activităţile orientate în viticultură şi pomicultura 
valuta MDL; USD; EUR 
Suma pîna la 500 000 USD, 
inclusiv capitalul circulat aferent investiţiei nu mai mult de 50% din costul investiţiei.  
Rata dobînzii

 

MDL - 6.25% – 7.0%
EUR - 3.55 % – 3.85 %
USD - 5.39 % – 5.69%

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile • plantarea viilor şi livezilor
• prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat;
• producerea lactatelor, produselor agricole;
• producerea lactatelor şi a altor produse agricole;
• acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, etc.);
• producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
• centre de colectare a diferitor produse agricole;
• servicii de depozitare şi păstrare a roadei;
• ateliere pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi rurale;
• facilităţi de depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice)
• alte tipuri de activităţi cu profil agricol
Activităţi neeligibile •cheltuieli pentru creşterea şi vinderea tutunului, 
•fabricarea peticidelor, 
•proiecte de procurare a pămîntului, imobilului
• valori mobiliare;
• refinanţarea datoriilor;
• proiectele beneficiarelor, implimentarea carora dauneaza mediul înconjurător.
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 10% din costul proiectului

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

  • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
  • Sucursala nr. 2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
  • Sucursala nr. 3 - Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853