Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
Overdraft

Pentru soluţionarea problemei legate de lipsa mijloacelor băneşti la cont, Vă propunem utilizarea instrumentului de creditare a contului curent – overdraft.

 

Deci, dacă Dvs. dispuneţi de o situaţie financiară stabilă, lucraţi activ cu contul curent, dar apar situaţii cînd nu sunt suficiente mijloace băneşti la contul curent pentru a achita dispoziţiile de plată, Dvs. în termen scurt, puteţi suplini această lipsă de bani din contul overdraft în cadrul limitei stabilite.

 

Suma overdraftului propus - pînă la 30% din rulajul lunar al contului curent în BC”COMERŢBANK”S.A. (ponderea depinde de la volumul rulajelor şi termenul deservirii în  BC“Comerţbank” S.A.)

 

Destinaţia Overdraftului – plata documentelor de decontare în lipsa sau inexistenţa mijloacelor la conturile întreprinderii.

 

Priorităţile pentru Client:

  • Sursa permanentă şi renovabilă de finanţare.
  • Eliberarea automată şi achitarea overdraftului în limitele propuse.
  • Pachetul mimin de documente.
  • Nu este necesară existenţa unui gaj. Ca garanţie servesc rulajele de pe cont, fidejusiunea proprietarului întreprinderii, starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă.

 

Termenul de examinare a cererii - 5 zile lucrătoare din data depunerii pachetului complet de documente la credit.

 

Tipurile creditelor

Valuta

Rata       

Termen

Achitarea dobînzilor

Asigurarea

Overdraft

Lei moldoveneşti

14.75*%-17%

de la 3 luni pînă la 1 an

din primele depuneri la cont

fidejusiunea proprietarului înterprinderii, cesiunea mijloacelor financiare

 

Condiţii principale pentru eliberarea overdraftului:

  • Persoană juridică sau Întreprindere individuală cu menţinerea activităţii stabile nu mai puţin de 6 luni.
  • Depuneri permanente la cont.
  • Lipsa datoriilor restante la credite şi împrumuturi precum şi lipsa datoriilor faţă de bugetul.

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 781, 839 771