Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
KFW
KFW DLCRecreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut, semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA „Sudzucker Moldova”
Beneficiarii Creditarea întreprinderilor mici şi mijloacii private de orice formă organizatorico-juridică din toate sectoare ale economiei naţionale.  Cu prioritate din sectorul rural.
Criterii:
• numărul mediu anual de salariaţi nu mai mare de 249 de angajaţi;
• suma anuală a veniturilor din vînzări, nu mai mult de 50 mln. lei;
• valoarea de bilanţ a activelor anuală nu este mai mare de 50 mln. lei
Termen maxim pîna la 7 ani
Perioda de graţie pîna la 2 ani, reiesind din termenul de recuperare ainvestitiei propuse spre finantare
valuta MDL, EURO, USD
Suma pîna la 200 000 EURO, inclusiv capitalul circulant nu mai mult de 30% din suma creditului
rata dobinzii

MDL - 8.45% – 9.2%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD - 5.31% – 5.61%

Activităţi eligibile • orice activitate în sat;
• Investiţiile în sectorul agrar pentru dezvoltarea producerii agrocole;
• Investiţiile pentru deyvoltarea prelucrării, păstrării, ambalării, comerţului şi alte activităţi a armurilor conexe;
• Investiţii în activităţi de producere non-agricole în yonele rurale, inclusiv producere, comerţ, turism, foraj;
•  capital circulant pentru investiţiile sus menţionate
Activităţi neeligibile •Refinanţarea datoriilor existente;
•Plata impozitelor, taxelor, sumelor de asigurare şi salarii;
•Construcţia caselor de locuit;
•Procurarea sau arendarea pământului;
•Procurarea pesticidelor;
•jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; reparaţia si amenajarea articolelor de giuvagerie din metale preţioase;
•proiecte ce dauneaza mediul
Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20% dinvaloarea totală a investiţiei