Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
RISP II
RISP II Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1)
Beneficiarii persoana fizica sau juridica angajata în activitati antreprenoriale în zona eligibilă rurală, cu proprietate privată 100%, preponderent nou formate. În această categorie se includ, printre altele, antreprenorii partciculari, fermeerii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în oricare forma de organizare juridica, angajate în activitate de de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializarea agricolă, sau în oricare alte activitati de antreprenoriat în spaţiul rural. în afara limitelor oficiale or. Balti şi Chişinau
Termen maxim pîna la 7 ani 
valuta MDL; USD; EUR 
Suma pînă la 250 000 USD, inclusiv 25% pentru capitalul circulant aferent investiţiei
Rata dobînzii MDL - 8.43% – 9.18%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD - 5.33% – 5.63%
Activităţi eligibile Toate investiţiile în sectorul rural în afara celor neeligibile
Activităţi neeligibile •procurarea sau arenda terenurilor de pămînt;
• procurarea, construcţia, reparaţia amenajarea caselor de lociut,
•procurarea clădirilor;
• refinanţarea oricăror datorii existente, plata impozitelor şi taxelor,
•investiţii în hărtii de valoare şi alte valori mobiliare;
•formarea şi plata capitalului social, cotelor de partcipare;
•finanţarea producerii, procurării sau comercializării tutunului şi produselor din tutun precum băuturilor alcoolice tari, jocuri de noroc; operaşiuni cu metale preşioase;
•procurarea pesticidelor;
• alte scopuri neeficiente sau care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 20 % din valoarea totală a investiţiei. Cel puţin 10% pentru sub-împrumutatii de prima dată