Credits
Сredit PARTENER
The special program
Overdraft
The program USAID
ODIMM
Information on conditions for issuing credits
Livada Moldovei
The graph of receipt of payment orders

GRAFICUL de primire a ordinelor de plată

(pe suport de hîrtie şi suport electronic)

în monedă naţională şi valută străină pe parcursul zilei de lucru (operaţionale)

Nr.

ord.

Denumirea subdiviziunii

Adresa juridică

Orele de primire a ordinelor de plată

în monedă naţională

în valută străină

1

Sediul Central

or. Chişinău Str. Independenţei 1/1

Luni-vineri 

09.00-19.00

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

2

Filiala nr.1

or. Chişinău, str. Kiev, 16/1

Luni-vineri 

09.00-18.45

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

3

Filiala nr.2

m. Bălţi str. Ştefan cel Mare 73

Luni-vineri 

09.00-18.45

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

4

Filiala nr.3

or. Chi şinău, str. Puşkin, 22

Luni-vineri 

9.00-18.00

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

5

Agenţia nr.1 a Filialei nr.3

or. Chişinău, str. Ion Creanga 49/5 

Luni-vineri 

09.00-18.30

Luni-vineri 
EUR –          9.00-16.30 
USD –          9.00-16.30 
Alte valute – 9.00-13.00

6

Agenţia nr.3 a Filialei nr.3

or. Chişinău, str.Decebal. 99

Luni-vineri 

10.00-18.30

Luni-vineri 
EUR –        10.00-16.30 
USD –        10.00-16.30 
Alte valute – 10.00-13.00

7

Agenţia nr.4 a Filialei nr.3

or. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 126

Luni-vineri 

09.30-18.30

Luni-vineri 
EUR –          9.30-16.30 
USD –          9.30-16.30 
Alte valute – 9.30-13.00

8

Agenţia nr.4 a Filialei nr.1

or. Cahul, str.31 August , 4d

Luni-vineri 

08.30-16.45

Luni-vineri 
EUR –          8.30-16.30 
USD –          8.30-16.30 
Alte valute – 8.30-13.00

9

Agenţia nr.5 a Filialei nr.1

or. Chişinău str. Petru Zadnipru 2/1

Luni-vineri 

09.15-17.30

Luni-vineri 
EUR –         09.15-16.30 
USD –         09.15-16.30 
Alte valute – 09.15-13.00

10

Agenţia nr.2 a Filialei nr.1

or. Chişinău str. Albișoara, 4

Luni-vineri 

09.30-18.30

Luni-vineri 
EUR –         09.30-16.30 
USD –         09.30-16.30 
Alte valute – 09.30-13.00