Credits
Information on conditions for issuing credits
Сredit PARTENER
The special program
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
The program USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Special programs for young entrepreneurs
The special program

Comerțbank returnează 15% pentru plata în termen a creditului

 Începând cu luna aprilie 2017, Comețbank returnează 15% din rata dobânzii, clienților care rambursează creditul în termen sau anticipat  și nu au înregistrat întârzieri la plăți lunare.

 

Creditului i se va aplica o dobânda fixă anual. Banca va recalcula dobânda (cu minus 15%) în cazul dacă Debitorul achită creditul și dobânzile în timp, fără întârzieri mai mult de 2 zile inclusiv sau în cazul dacă creditul a fost rambursat anticipat.

 

Recalcul nu va fi efectuat în cazul în care Debitorul a rambursat creditul anticipat înainte de 12 luni din data acordării creditului.

 

Banca va recalcula dobânda la data achitării integrale tuturor plăti conform . Dobânda recalculată va fi transferată la contul curent al Debitorului deschis la Banca.

 

Cu ajutorul noului sistem de loialitate, Comerțbank oferă clienților săi credite cu rata dobânzii mai mică, dezvoltă educația financiară, favorizează plata în termen a creditelor și creează o  istorii creditare pozitive.