Special programs for young entrepreneurs

FACILITATEA DE CREDITARE A TINERILOR

Facilitatea de Creditare a Tinerilor  (FCT2) – a fost lansat în luna februarie 2022 în scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării de noi locuri de muncă și acordării sprijinului suplimentar tinerilor prin reducerea dobânzilor la creditele investiționale contractate în cadrul Liniilor de credit, administrate de I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante intermediare (IFP, bănci locale).

Sursele de finanțare ale Programului FCT2 sunt mijloacele circulante ale liniilor de credit investiționale finanțate din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltare și recreditate întreprinderilor sectorului real prin intermediul I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) și a Instituțiilor Financiare Partenere (IFP) eligibile, care își asumă toate riscurile de credit. Pentru facilitatea promoțională de creditare a tinerilor vor fi utilizate fondurile disponibile în cadrul liniilor de credit FIDA 1RISP 1RISP 2 și PAC 2 refinanţare, recreditate de Ministerul Finanțelor prin IFP (bănci locale) și OGPAE la rate reduse și termenilor Contractelor de Recreditare în vigoare în cadrul liniei de credit finanțatoare respective.

Condiții de eligibilitate pentru  pentru tineri și afacerile finanțate:

 • vârsta beneficiarilor – cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit la IFP (bănci locale);
 • suma maximală a unui sub – împrumut - până la 1.5 milioane lei, eliberat în MDL, evitând riscurile de schimb valutar pentru sub-împrumutați;activitățile eligibile și scopul cheltuielilor finanțate - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant/materie primă în conformitate cu condițiile generale ale liniei de credit în vigoare active, din care se va finanța sub-proiectul -  FIDA 1, RISP1, RISP2 si PAC 2 refinanţare ;
 • fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cetățeni ai Republicii Moldova și să dețină cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;
 • beneficiari pot fi persoane fizice și juridice înregistrate pe tot teritoriul R.M, inclusiv UTA Găgăuzia;
 • sub-împrumuturile nu vor fi eliberate în numerar;
 • pentru a păstra ratele promoționale, afacerile, întreprinderile, sub-împrumuturile tinerilor nu se vor cesiona, dărui, sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului, urmând scopul implementării cu succes a afacerii finanțate; 
 • perioada de grație pentru suma principală a sub – împrumutului - nu mai mare de 12 luni
 • în cadrul facilității de creditare a tinerilor marja băncii intermediare adăugată la rata de recreditare pentru beneficiarii finali se recomandă să nu depășească  6.0% , iar comisioanele IFP adăugate vor fi rezonabile  (comision de aprobare si decontare (comision de acordare) nu va depăşi 0,5%);
 • domeniile de activitate eligibile - afaceri cât în agricultură în zonele rurale ale țării, atât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării;
 • alte condiții de recreditare pot fi determinate între beneficiari și Banca.

 Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833

Data ultimei actualizării – 23.02.2022