Serviciul MPay

Serviciul Guvernamental de plăți electronice (MPay)

 

MPay reprezintă serviciul guvernamental de plăți electronice, prin intermediul căruia se pot achita serviciilor publice on-line.

 

Acum clienții Comerțbank pot achita prin intermediul sistemului 24Comerțbank serviciile publice al următorilor prestatori de servicii:

 

 

 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
 • Agenția Națională Transport Auto;
 • Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 • Ministerul Justiției;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Compania Națională de Asigurări în Medicină;
 • Direcțiile Educației Tineret și Sport;
 • Î.S.”Centrul de telecomunicații speciale”;
 • Î.S. Fiscservinform;
 • Î.S. Centrul Informațional Agricol;
 • Publicația periodică  ”Monitorul Fiscal FISC.MD”;
 • Fundația ” Mircea Eliade”;
 • Asociația Obștească ” Școala - Plus”;
 • BT Travel S.R.L.;
 • BT-TST;
 • Invensis Soft S.R.L.;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Asociația părinților elevilor de la Liceul M. Kogălniceanu;
 • Simpals SRL;
 • Ministerul Afacerilor Interne (Biroul Migrație și Azil);
 • Asociația Obștească Spiru Haret;
 • Indralab SRL;
 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Madicale;
 • Direcția Generală Comerț APPS mun. Chișinău;
 • Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Impozitul pe avere);
 • Serviciul Fiscal de Stat (Patenta de întreprinzător);
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • AO “Clubul Sportiv de Taekwondo WTF”Calea Fericirii”;
 • Asociația de coproprietari în condominiu ACC”NR.55/133”;
 • “MILLSTREM DAIRY” SRL.

Pentru a beneficia de serviciul MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:


Pentru a achita prin MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:

 • Accesați pagina Web www.mpay.gov.md;
 • Selectaţi modalitatea de achitare a serviciilor:
           – prin intermediul 24Comerțbank
           – cu cardul de la Comerțbank;
 • Primiţi confirmarea de plată.
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-98381646-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>