Serviciul MPay

Serviciul Guvernamental de plăți electronice (MPay)

MPay reprezintă serviciul guvernamental de plăți electronice, prin intermediul căruia se pot achita serviciilor publice on-line.

 

Acum clienții Comerțbank pot achita prin intermediul sistemului 24Comerțbank serviciile publice al următorilor prestatori de servicii:

 

 

 

 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
 • Agenția Națională Transport Auto;
 • Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 • Ministerul Justiției;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Compania Națională de Asigurări în Medicină;
 • Direcțiile Educației Tineret și Sport;
 • Î.S.”Centrul de telecomunicații speciale”;
 • Î.S. Fiscservinform;
 • Î.S. Centrul Informațional Agricol;
 • Publicația periodică  ”Monitorul Fiscal FISC.MD”;
 • Fundația ” Mircea Eliade”;
 • Asociația Obștească ” Școala - Plus”;
 • BT Travel S.R.L.;
 • BT-TST;
 • Invensis Soft S.R.L.;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Asociația părinților elevilor de la Liceul M. Kogălniceanu;
 • Simpals SRL;
 • Ministerul Afacerilor Interne (Biroul Migrație și Azil);
 • Asociația Obștească Spiru Haret;
 • Indralab SRL;
 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Madicale;
 • Direcția Generală Comerț APPS mun. Chișinău;
 • Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Impozitul pe avere);
 • Serviciul Fiscal de Stat (Patenta de întreprinzător);
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • AO “Clubul Sportiv de Taekwondo WTF”Calea Fericirii”;
 • Asociația de coproprietari în condominiu ACC”NR.55/133”;
 • “MILLSTREM DAIRY” SRL;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova);
 • Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (Plata pentru servicii de măsurare și cântărire în vamă);
 • AO “Clubul Sportiv de Taekwondo WTF” Calea Fericirii”;
 • Asociația de coproprietari în condominiu ACC “NR.55/133”;
 • “MILLSTREM DAIRY” SRL;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) (ECO 113110); (Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriilor țărănești (de fermier) (ECO 113120); (Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă (ECO 113130); (Impozitul funciar invasat de la persoane fizice (ECO 113140); (Impozitul funciar pe pasuni fânețe (ECO 113150);
 • Prospero-Comert SRL (Info Hub);
 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția de Mediu (Plata pentru permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement);
 • Serviciul Fiscal de Stat:
 • Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de persoanele juridice și fizice înregistrate in calitate de întreprinzător din valoarea estimata (de piață) a bunurilor imobiliare 113230;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de persoanele fizice cetățeni din IBM01  Obligatoriu  Număr MPay  Card, internet banking, numerar, monedă electronică Public  Integral valoarea estimata (de piață) a bunurilor imobiliare 113240;
 • Casa Națională de Asigurări Sociale: 
 • Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori 121100;
 • Contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii 121200;
 • Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfășoară activitate pe cont propriu 121310;
 • Contribuții de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual 121320;
 • Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător 121330;
 • Majorarea de întârziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen de către angajatori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 121410;
 • Majorarea de întârziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii 121420.

Pentru a beneficia de serviciul MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:


Pentru a achita prin MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:

 • Accesați pagina Web www.mpay.gov.md;
 • Selectaţi modalitatea de achitare a serviciilor:
           – prin intermediul 24Comerțbank
           – cu cardul de la Comerțbank;
 • Primiţi confirmarea de plată.