Serviciul MPay

Serviciul Guvernamental de plăți electronice (MPay)

 

MPay reprezintă serviciul guvernamental de plăți electronice, prin intermediul căruia se pot achita serviciilor publice on-line.

 

Acum clienții Comerțbank pot achita prin intermediul sistemului 24Comerțbank serviciile publice al următorilor prestatori de servicii:

 

 

 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
 • Agenția Națională Transport Auto;
 • Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 • Ministerul Justiției;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Serviciul Vamal;
 • Compania Națională de Asigurări în Medicină;
 • Direcțiile Educației Tineret și Sport;
 • Î.S.”Centrul de telecomunicații speciale”;
 • Î.S. Fiscservinform;
 • Î.S. Centrul Informațional Agricol;
 • Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;
 • Publicația periodică  ”Monitorul Fiscal FISC.MD”;
 • Fundația ” Mircea Eliade”;
 • Asociația Obștească ” Școala - Plus”;
 • BT Travel S.R.L.;
 • BT-TST;
 • Invensis Soft S.R.L.;
 • Asociația părinților elevilor de la Liceul M. Kogălniceanu;
 • Simpals SRL;
 • Ministerul Afacerilor Interne (Biroul Migrație și Azil);
 • Asociația Obștească Spiru Haret;
 • Indralab SRL;
 • Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Madicale;
 • Direcția Generală Comerț APPS mun. Chișinău;
 • Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Impozitul pe avere);
 • Serviciul Fiscal de Stat (Patenta de întreprinzător);
 • AO “Clubul Sportiv de Taekwondo WTF”Calea Fericirii”;
 • Asociația de coproprietari în condominiu ACC”NR.55/133”;
 • “MILLSTREM DAIRY” SRL;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova);
 • Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (Plata pentru servicii de măsurare și cântărire în vamă);
 • AO “Clubul Sportiv de Taekwondo WTF” Calea Fericirii”;
 • Asociația de coproprietari în condominiu ACC “NR.55/133”;
 • Agenția de Mediu;
 • Serviciul Fiscal de Stat (Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) (ECO 113110); (Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriilor țărănești (de fermier) (ECO 113120); (Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă (ECO 113130); (Impozitul funciar invasat de la persoane fizice (ECO 113140); (Impozitul funciar pe pasuni fânețe (ECO 113150);
 • Prospero-Comert SRL (Info Hub);
 • Agenția Servicii Publice;
 • Agenția de Mediu (Plata pentru permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement);
 • Serviciul Fiscal de Stat:
 • Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de persoanele juridice și fizice înregistrate in calitate de întreprinzător din valoarea estimata (de piață) a bunurilor imobiliare 113230;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de persoanele fizice cetățeni din IBM01  Obligatoriu  Număr MPay  Card, internet banking, numerar, monedă electronică Public  Integral valoarea estimata (de piață) a bunurilor imobiliare 113240;
 • Casa Națională de Asigurări Sociale: ​
 • Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori 121100;
 • Contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii 121200;
 • Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfășoară activitate pe cont propriu 121310;
 • Contribuții de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual 121320;
 • Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător 121330;
 • Majorarea de întârziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen de către angajatori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 121410;
 • Majorarea de întârziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii 121420;
 • Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești:

Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată pentru: Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel Chișinău, Curtea de apel Apel Bălți, Curtea de Apel Cahul, Curtea de Apel Comrat, Judecătoria Bălți, Judecătoria Anenii Noi, Judecătoria Cahul, Judecătoria Căușeni, Judecătoria Cimișlia, Judecătoria Comrat, Judecătoria Criuleni, Judecătoria Criuleni sediul Secundar Judecătoria Drochia, Judecătoria Edineț sediul Central, Judecătoria Edineț sediul Briceni, Judecătoria Edineț sediul Dondușeni, Judecătoria Edineț sediul Ocnița, Judecătoria Hâncești, Judecătoria Orhei sediul Central, Judecătoria Orhei sediul Rezina, Judecătoria Orhei sediul Șoldănești, Judecătoria Orhei sediul Telenești, Judecătoria Soroca, Judecătoria Strășeni, Judecătoria Ungheni, Judecătoria Chișinău;

 • Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie SRL: Încasarea plăților pentru serviciile de consultanță medicală;
 • Tromare SRL: Servicii turistice;
 • Agenția Națională Transport Auto;
 • OCN ”ZANDCOM” SRL;
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
 • Agenția Națională a Arhivelor;
 • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 • Asociația Părinților și Elevilor Liceului ”Mihail Koțiubinski”;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • OCN „Bancassurance Group” SRL;
 • Agenția Informațională de Stat Moldpress;
 • Administrare Bloc Prim S.R.L.;
 • Ministerul Finanțelor;
 • Primăria mun. Chișinău;
 • Primăria or. Sîngera;
 • Primăria mun. Strășeni;
 • Asociația de proprietari de locuințe privatizate nr.52/314;
 • Paynet Services S.R.L.;
 • Compania de Asigurări ”DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA;
 • Primăria Comunei Ciorescu;
 • Centrul Republican pentru Copii și Tineret;
 • Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale;
 • BIC ”INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL;
 • Colegiul de arte plastice ”Alexandru Plămădeală”;
 • Centrul de Servicii Imobiliare SRL;
 • Camera de Comerț și Industrie a RM;
 • S.A. Apa-Canal;
 • Întreprinderea Municipală Gospodaria Comunal Locativă Cahul;
 • S.A. Apa-Canal Cahul;
 • IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie;
 • Tromare SRL (ElectroLife);
 • Institutul de Standardizare din Moldova;
 • Casa Națională de Asigurări Sociale (Restituiri prestații sociale);
 • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
 • Primăria com. Cubolta;
 • Asociația de coproprietari în condominiu ACC ”NR.55/413”;
 • Corina SRL;
 • Direcția Cultură a Primăriei mun.Bălți;
 • Primăria com. Puțintei;
 • Corina Travel SRL;
 • IQVIN-Service SRL;
 • Consiliul Raional Ștefan Vodă;
 • Camera Notarilor din Moldova;
 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
 • Agenția de Guvernare Electronică;
 • „IASIG  ONLINE”SRL;
 • Primăria s. Sireți;
 • Instituția Publică Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret “SULIȚÎ ROZ IURIE HARMELIN”;
 • Primăria mun. Ungheni;
 • „Decor Stil Grup” SRL;
 • IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile;
 • Universitatea de Stat din Moldova.

Pentru a beneficia de serviciul MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:


Pentru a achita prin MPay este necesar să parcurgeți următorii pași:

 • Accesați pagina Web www.mpay.gov.md;
 • Selectaţi modalitatea de achitare a serviciilor:
           – prin intermediul 24Comerțbank
           – cu cardul de la Comerțbank;
 • Primiţi confirmarea de plată.