Decontări şi operaţiuni de casă

Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii, precum:

 • Primirea, renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul persoanei fizice;
 • Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei fizice;
 • Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca beneficiarilor;
 • Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului;
 • Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar;
 • Arendarea casetelor de valori;
 • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare.

 

Precum şi servicii adiacente:

 • Perfectarea dispoziţiilor de plată în MDL;
 • Eliberarea duplicatelor documentelor;
 • Eliberarera certificatelor;
 • Prezentarea “istoriei” contului pentru anumite perioade.

 

Condițiile ce țin de executarea ordinului de plată aferent transferului urgent

 

 

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 839, fax: (+373 22) 839 840