Credit de consum cu gaj

PUBLIC

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credit de consum cu gaj

Suma creditului (min/max)

 50 000 MDL - 700 000 MDL

Termenul creditului (min/max)

 3 luni - 60 luni

Rata dobânzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobânzii

 

 

 

 

 

 Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

Rată fixă, 17.00% - standard / 16.50% - p-u persoanele fizice care primesc salariul prin intermediul cardurilor B.C. „Comertbank” S.A. cu istorie creditară pozitivă


Formula de calculare a dobânzii:
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an)

 Ex. 1: (100 000 MDL, 12 luni, 17.0%) = (100 mii MDL * 17.0% *30 ) / 365 =  1397.26 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

Ex.2: (80 000 MDL, 12 luni, 16.5%) = 80 mii MDL* 16.5% * 30) / 365 = 1084.93 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului:

18.39% / 17.81% (credit 500 000 MDL, 60 luni, Rata dobânzii - 17.0% anual / 16.5%, credit acordat integral printr-o singură tranșă, achitarea – anuități, fără perioadă de grație)

 

Alte plăţi care nu sânt incluse în rata dobânzii

200 MDL –comision de examinare a cererii de credit

  Comision de acordare a creditului:

- 0 % din suma creditului;

- 0% - în cazul acordării creditului pentru refinanțare.

 

Comision de administrare a creditului: 0.0% lunar din suma inițială a creditului

1 % - prolongare/rescadenţare din suma prolongată/rescadenţată;

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Rambursarea lunară, anuități

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

1. Cererea Debitorului potenţial de acordare a creditului;

2. Buletinul de identitate (în original şi copia ) a Debitorului potenţial;

3. Consimţământul subiectului istoriei de credit;

4. Lista persoanelor afiliate Debitorului potenţial (după caz);

5. Chestionar de solicitare a creditului;

6. Informație privind veniturile salariale și/sau Documente ce confirmă alte venituri;
7. Documente p-u fidejusor (după caz);

8. Documente aferente bunului imobil propus spre ipotecare;

9. Contracte de asigurare a bunurilor gajate.

 Banca poate solicita și alte documente după caz.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

  • ipoteca bunului imobil
  • depozit-garanție
  •  fidejusiune (după caz)

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

1 % -  comision de rambursare anticipată

 0.1 % - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întârziere

Alte prevederi

 Plata lunară (anuitatea) aferentă creditului solicitat va constitui maxim 50% din venitul net al familiei Debitorului potențial

Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica până la rambursarea integrală

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobânzii până la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi până la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

* Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

  • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 768
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 830

 

 

Data actualizării: 01.12.2022