Conturi curente

1.Deschiderea conturilor curente persoanelor fizice rezidente şi nerezidente

Documente necesare:

  • Cerere de deschidere a contului (se completeză in oficiul băncii);
  • Fişa cu specimene de semnături si ancheta (se completeză în oficiul băncii);
  • Actul de identitate în original. 
    (pentru Nerezident – Paşaport internaţional eliberat de tara lui de origine)

 

În cazul în care nu aveţi posibilitatea de a vă prezinta personal la banca pentru a deschide un cont curent, in locul D-stră contul poate fi deschis de către o persoana împuternicită care trebuie să prezinte următoarele documente:

  • Procura notarial autentificată pentru deschiderea contului;
  • Copia actului de identitate al D-stra, legalizată notarial;
  • Actul de identitate în original al persoanei împuternicite.

 

Pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi pentru persoanele limitate/lipsite în/de capacitatea de exerciţiu deschiderea conturilor, precum şi gestionarea lor se efectuează de către părinţi sau de tutore (curator), conform legislaţiei.

 

La deschiderea contului curent Prestatorul pune la dispoziţia clientului, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, cu suficient timp înainte, Contractul–cadru, care se semnează de ambele părţi și Regulile Generale. Contractul-cadru se încheie în formă scrisă, în două exemplare originale în limba română.

 

2. Deschiderea conturilor curente întreprinzătorilor individuali şi deschiderea conturilor curente persoanelor fizice rezidente care practică alt tip de activitate

La deschiderea contului curent Prestatorul pune la dispoziţia clientului, care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, cu suficient timp înainte, contractul–cadru, care se semnează de ambele părţi . Contractul-cadru se încheie în formă scrisă, în două exemplare originale în limba română  »

Informatia utilă 
Banca vă oferă serviciul grătuit de informare despre miscările în cont. La dorinţa D-stră acesta poate fi un SMS-inform la telefonul mobil sau mesaj expediat prin poşta electronica.

Telefon de contact: (+373 22) 839 804, fax: (+373 22) 839 840