Monede jubiliare și comemorative
Preţul monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative*
(preţul este valabil până la 31 Martie)
Nr. d/o Denumirea monedelor Anul emisiei Preţ monedă (lei) Pentru vinzare (buc)
  Seria ”Evenimente istorice”
1 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnotă) 2013 222 966
Seria ”Personalităţi”
2 Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere 2013 335 3
3 Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere 2013 335 2
Seria ”Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău”
4 Adrian Păunescu - argint 2013 334 3
Seria ”Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei”
5 Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli 2013 371 25
Seria ”Cartea Roşie a Republicii Moldova”
6 Lebăda cucuiată 2013 379 1
7 Libelula Mercuriu 2013 379 1
  ** Prețul de comercializare ale monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative se stabilește  în mărime de trei la sută peste prețul indicat în tabel