Monede jubiliare și comemorative
Preţul monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative*
(preţul este valabil până la 31 august)
Nr. d/o Denumirea monedelor Anul emisiei Preţ monedă (lei) Pentru vinzare (buc)
Seria „Evenimente istorice”
1 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnotă) 2013 222 966
Seria „Personalităţi”
2 Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere 2013 321 4
3 Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere 2013 321 1
Seria „Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău”
4 Adrian Păunescu - argint 2013 319 5
Seria Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei
5 Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli 2013 356 30
Seria Cartea Roşie a Republicii Moldova
6 Lebăda cucuiată 2013 367 4
7 Libelula Mercuriu 2013 367 4
Seria Sport  
8 Jocurile Olimpice de vară - 2012 2012 371 1
** Prețul de comercializare ale monedelor şi bancnotelor jubiliare şi comemorative se stabilește  în mărime de trei la sută peste prețul indicat în tabel