Graficul de primire a ordinelor de plată

GRAFICUL de primire a ordinelor de plată

(pe suport de hîrtie şi suport electronic)

în valută naţională şi străină pe parcursul zilei de lucru (operaţionale)

Nr.

ord.

Denumirea subdiviziunii

Adresa juridică

Orele de primire a ordinelor de plată

în valută naţională

în valută străină

1

Sediul Central

mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1

Luni-vineri 

09:00-19:00

Luni-vineri 
EUR – 9:00-16:30 
USD – 9:00-16:30 
Alte valute – 9:00-13:00

2

Sucursala nr.1

mun. Chişinău, str. Kiev, 16/1

Luni-vineri 

09:00-18:45

Luni-vineri 
EUR –  9:00-16:30 
USD –  9:00-16:30 
Alte valute – 9:00-13:00

3

Sucursala nr.2

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 73

Luni-vineri 

09:00-18:45

Luni-vineri 
EUR –  9:00-16:30 
USD –  9:00-16:30 
Alte valute – 9:00-13:00

4

Sucursala nr.3

mun. Chişinău, str. Puşkin, 22

Luni-vineri 

9:00-18:00

Luni-vineri 
EUR – 9:00-16:30 
USD – 9:00-16:30 
Alte valute – 9:00-13:00

5

Agenţia nr.1, Sucursala nr.3

mun. Chişinău, str. Ion Creanga 49/5 

Luni-vineri 

09:00-18:30

Luni-vineri 
EUR – 9:00-16:30 
USD – 9:00-16:30 
Alte valute – 9:00-13:00

6

Agenţia nr.3, Sucursala nr.3

mun. Chişinău, str.Decebal. 99

Luni-vineri 

10:00-18:30

Luni-vineri 
EUR – 10:00-16:30 
USD – 10:00-16:30 
Alte valute– 10:00-13:00

7

Agenţia nr.4, Sucursala nr.3

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 126

Luni-vineri 

09:30-18:30

Luni-vineri 
EUR – 9:30-16:30 
USD – 9:30-16:30 
Alte valute – 9:30-13:00

8

Agenţia nr.4, Sucursala nr.1

or. Cahul, str.31 August, 4d

Luni-vineri 

08:30-16:45

Luni-vineri 
EUR – 8:30-16:30 
USD – 8:30-16:30 
Alte valute – 8:30-13:00

9

Agenţia nr.5, Sucursala nr.1

mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 2/1

Luni-vineri 

09:15-17:30

Luni-vineri 
EUR – 09:15-16:30 
USD – 09:15-16:30 
Alte valute–09:15-13:00

10

Agenţia nr.2, Sucursala nr.1

mun. Chişinău, str. Albișoara, 4

Luni-vineri 

09:30-18:30

Luni-vineri 
EUR – 09:30-16:30 
USD – 09:30-16:30 
Alte valute–09:30-13:00