Creditul overdraft acordat pe card salarial

 

 

Creditele overdraft pe conturile de card salarial reprezintă creditele de consum, care se acordă clienţilor persoane fizice pentru acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. Overdrafturile reprezintă suma care depăşeşte soldul contului de card de debit.

 

Linia de credit revolving overdraft pe conturile de card se acordă deţinătorilor de carduri salariale eliberate de Bancă pe bază de contract cu deţinătorul. Plafonul până la care Banca acordă overdraftul se stabileşte de Banca până la trei salarii lunare nete ai titularului de cont virate la contul de card, dar nu mai mult de 50 000 lei.

 

Beneficiarul de linie de credit revolving overdraft poate efectua mai multe trageri în cont pe parcursul lunii, cu condiţia că suma totală să nu depăşească plafonul maxim.

 

Condiţiile:

Tipul cardului

Visa Classic, Visa Gold

Suma overdraftului

2 000 – 50 000 lei

Comision de utilizare overdraftului

 0 %

Rata dobînzii , flotantă

12.75% , poate fi modificată în mod unilateral mărimea dobânzii. Banca îl va anunţa în scris pe Debitorul despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puţin 10 zile înainte de modificare

Termenul creditului (max)

24 luni

Formula de calculare a dobânzii

Calcularea dobânzii se efectuează lunar pe o perioada de 30 de zile, reieşind din 365-zile în an, la soldul restanţei de credit pentru perioada de calcul corespunzătoare 
Formula de calculare a dobânzii: 
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an) 

Achitarea dobânzii

La data intrării banilor în cont și obligatoriu o dată pe lună să fie achitată dobânda acumulată pentru luna precedentă

Achitarea overdraftului

La momentul intrării mijloacelor băneşti pe cont

Penalitatea pentru overdraft nerambursat la scadenţa

0,2% de la soldul nerambursat pentru fiecare zi de întârziere;

dobânda penalizatoare pentru Overdraft nesancţionat - 30% calculat de la  soldul Overdraftului nesancţionat

Documente necesare de prezentat:

 •  Lista angajaților solicitanți a overdraftului pe card salarial;
 •  Cererea de acordare a overdraftului pe cardul salarial;
 •  Certificat privind veniturile din salariu, semnat și ștampilat de angajator;
 •  Actul de identitate (în original şi copia ) al solicitantului;
 •  Ancheta de identificare a clientului, persoană fizică;
 •  Consimtamintul de consultare a Biroului de credit pentru istoria de credit a solicitantului;
 • Lista persoanelor afiliate debitorului persoană fizică.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 ,22 835 833