Creditul overdraft acordat pe card salarial

Creditele overdraft pe conturile de card salarial reprezintă creditele de consum, care se acordă clienţilor persoane fizice pentru acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. Overdrafturile reprezintă suma care depăşeşte soldul contului de card de debit.

 

Linia de credit revolving overdraft pe conturile de card se acordă deţinătorilor de carduri salariale eliberate de Bancă pe bază de contract cu deţinătorul. Plafonul până la care Banca acordă overdraftul se stabileşte de Banca până la trei salarii lunare nete ai titularului de cont dar nu mai mult de 30 000 lei.

Beneficiarul de linie de credit revolving overdraft poate efectua mai multe trageri în cont pe parcursul lunii, cu condiţia că suma totală să nu depăşească plafonul maxim.

 

Condiţiile:

Tipul cardului

Electron

Suma overdraftului

2 000 – 30 000 lei

Comision de utilizare overdraftului

 0 %

Rata dobînzii , flotantă

15% , poate fi modificată în mod unilateral mărimea dobânzii. Banca îl va anunţa în scris pe Debitorul despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puţin 10 zile înainte de modificare

Termenul creditului (max)

24 luni

Formula de calculare a dobânzii

Calcularea dobânzii se efectuează lunar pe o perioada de 30 de zile, reieşind din 365-zile în an, la soldul restanţei de credit pentru perioada de calcul corespunzătoare 
Formula de calculare a dobânzii: 
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an) 

Achitarea dobânzii

La data intrării banilor pe cont şi obligatoriu pe data de 01 a lunii pentru luna precedentă, precum şi la scadenţa.

Achitarea overdraftului

La momentul intrării mijloacelor băneşti pe cont

Penalitatea pentru overdraft nerambursat la scadenţa

0,2% de la soldul nerambursat pentru fiecare zi de întârziere

Documente necesare de prezentat:

 • Cererea titularului de cont cu privire la solicitarea liniei de credit overdraft;
 • cererea de emitere card BC Comerţbank SA pentru persoane fizice;
 • buletin de identitate (original şi copia) al clientului;
 • certificatul privind salariul lunar pe ultimele 6 luni;
 • copia integrală a cărţii de muncă (vizată şi ştampilată de persoana autorizată);
 • angajament (persoane fizice) – (formular se eliberează la banca);
 • Chestionar persoana fizică (formular se eliberează la banca)
 • angajament de garantare al întreprinderii (formular se eliberează la banca)

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839762, 22 839747
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 80024, 231 80025
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 ,22 835 833