Creditul overdraft acordat pe card salarial ***

 

Creditele overdraft pe conturile de card salarial reprezintă creditele de consum, care se acordă clienţilor persoane fizice pentru acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. Overdrafturile reprezintă suma care depăşeşte soldul contului de card de debit.

 

Linia de credit revolving overdraft pe conturile de card se acordă deţinătorilor de carduri salariale eliberate de Bancă pe bază de contract cu deţinătorul. Plafonul până la care Banca acordă overdraftul se stabileşte de Banca până la trei salarii lunare nete ai titularului de cont virate la contul de card, dar nu mai mult de 50 000 lei.

 

Beneficiarul de linie de credit revolving overdraft poate efectua mai multe trageri în cont pe parcursul lunii, cu condiţia că suma totală să nu depăşească plafonul maxim.

Condiţiile:

 

Tipul cardului

Visa Classic, Visa Gold

Suma overdraftului

de la 3 000 MDL până la 50 000 MDL

Comision de utilizare overdraftului

 0 %

Rata dobînzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobînzii

Rata fixă - 16.00%, poate fi modificată în mod unilateral mărimea dobânzii. Banca îl va anunţa în scris pe Debitorul despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puţin 10 zile înainte de modificare

Termenul creditului (max)

24 luni

Formula de calculare a dobânzii

Calcularea dobânzii se efectuează lunar pe o perioada de 30 de zile, reieşind din 365-zile în an, la soldul restanţei de credit pentru perioada de calcul corespunzătoare 


Formula de calculare a dobânzii: 
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an)

Ex. 1 (10 mii MDL,12 luni, 16.00%) = (10 mii x 16.00%x30) /365 = 131.51 MDL (rata dobinzii pentru prima luna)

Ex. 2 (30 mii MDL,12 luni, 16.00%) = (30 mii x 16.00%x30) /365 = 394.52 MDL (rata dobinzii pentru prima luna)

Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

17.18% (credit 30 000 MDL, 24 luni, rata lunară - 16.00%)

Achitarea dobânzii

La data intrării banilor pe cont şi obligatoriu pe data de 01 a lunii pentru luna precedentă, precum şi la scadenţa.

Achitarea overdraftului

La momentul intrării mijloacelor băneşti pe cont

Penalitatea pentru overdraft nerambursat la scadenţa

0,2% de la soldul nerambursat pentru fiecare zi de întârziere

Documente necesare de prezentat:

 • Cererea titularului de cont cu privire la solicitarea liniei de credit overdraft;
 • cererea de emitere card BC Comerţbank SA pentru persoane fizice;
 • buletin de identitate (original şi copia) al clientului;
 • certificatul privind salariul lunar pe ultimele 6 luni;
 • copia integrală a cărţii de muncă (vizată şi ştampilată de persoana autorizată);
 • angajament (persoane fizice) – (formular se eliberează la banca);
 • Chestionar persoana fizică (formular se eliberează la banca)
 • angajament de garantare al întreprinderii (formular se eliberează la banca)

Condițiile în care rata dobânzii se poate modifica

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobînzii pînă la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

 

*** eliberarea creditelor pe acest produscreditar sunt temporar suspendate în baza Deciziei CC din 24.11.2022, PV nr.190

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel.: (+373 ) 22 835 836, 22 835 833
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747

Data actualizării: 01.06.2022