Credit pentru REPARATIE si MOBILA

PUBLIC

BC “COMERŢBANK” S.A. propune persoanelor fizice – credit pentru reparaţie şi procurarea mobilei.

Acest tip de credit este optim atunci cînd clientului este important să obţine creditul simplu şi rapid. Clientul poate solicita creditul avînd diferite venituri confirmate – salariul, venit din arenda, transferuri de bani de peste hotare, dividende, etc.

Scopul creditului: repaţie apartamentului, casei, substituirea cazanului de încălzire, articolelor sanitare, uşilor , procurarea mobilei.

Unul din principale avantaje al ofertei de creditare a BC “COMERŢBANK” S.A. este elebirarea fară gaj pînă la 50 000 de lei.

Pentru a solicita creditul clientul trebuie să completeze cererea şi să răspundă la întrebările din ancheta.

 

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

“Credit pentru REPARAŢIE şi MOBILA” fără gaj

Suma creditului (min/max)

3 000 lei - 50 000 lei

Termenul creditului

Pînă la 24 luni

Rata dobânzii achitată de client, precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobînzii

Rată fixă - 21.00 %

Rata dobânzii este fixă şi se calculează la numărul efectiv de zile de utilizare a creditultui, precum şi de rata dobânzii reieşind din 365 zile în an (366 de zile într-un an bisect). Dobânda se va plăti lunar la data încheierii contractului, a lunii ulterioare pentru luna precedentă şi la data de rambursare finală a Creditului.

 

Ex.1: (25 000 MDL, 12 luni, 21.0 %) = 25 000 MDL*21.0 %*30)/365 = 431.51 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)                                                        

 Ex. 2: (50 000 MDL, 12 luni, 21.0 %) = (50 000 MDL*21.0 %*30)/365 = 863.01 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului: 23.17 % (credit 50 000 MDL, 24 luni, credit tras într-o suma totală, achitarea în rate egale, fără vacanţa)

 

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata dobînzii

0 % - comision p/u acordarea creditului. 100 MDL - comision de examinarea dosarului.

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Creditul este rambursat în tranşe egale la data contractului

Documentele necesare pentru obţinerea creditului*

1. Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului, obligaţia de rambursare a creditului 2. Informaţie privind persoane afiliate 
3. Buletinul de identitate (în original şi copia) a Debitorului potenţial;
4. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său; 
5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6. Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului potenţial (după caz);
8. Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

In cazul cînd persoana este căsătorită:

-Fidejusiunea soţului/soţiei

In cazul cînd persoana nu este casătorită şi locuieşte cu părinţi:

-Fidejusiunea părinţilor/altei repsoane

Fidejusor obligatoriu prezimta permisiunea de averifica in biroul de credit. Manager virifica daca fidejusor nu are alte credite contractate. Salariul (cu exepţia plăţilor/îndemnizaţiilor sociale) soţiei/soţului se iau calcul cu 50%. Salariul mamei/tatei se ia în calcul cu 50% numai în cazul cînd Debitor locuieşte cu dînşii.

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întîrziere (credit, dobînda şi comisioane).

Condiţiile în care rata dobînzii se poate modifica pînă la rambursarea integrală

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobînzii pînă la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

  • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833

Data actualizării: 01.12.2022