Credit Achiziţia transportului

 

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credit Achiziţia transportului

Suma creditului (min/max)

5 000 lei - 500 000 lei

Termenul creditului (min/max)

12-60 luni

Rata dobînzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobînzii /  Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

La credite cu termenul pînă 2 ani rata fixă, la alte flotantă 11,0%*-13,0%

* pentru clienţii cu istorie creditară pozitivă

 

Formula de calculare a dobânzii:
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an) 

 

Ex. 1 (300 000  MDL, 12 luni, 11%) = (300 000 MDL*11%*30)/365= 2 712,32 lei

(rata dobânzii pentru prima lună)                                                                         

Ex.2  (500 000 MDL, 12 luni, 13%)= (500 000 MDL*13%*30)/365 = 5 342.47 lei (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului: 15,27-16,76% (credit 500 000 MDL, 12 luni, credit tras într-o sumă totală, achitarea în rate egale, fără vacanță​) 

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata dobînzii (minim/maxim)

0-1 % pentru fiecare an de creditare ;– comisionul p/u acordarea creditului;

100 MDL- taxa pentru primirea şi examinarea cererilor de credit;

0-2 % - prolongare /rescadenţare din suma prolongată / rescadenţată;

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Rambursarea lunar şi/sau la data scadenţei creditului

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

 1. Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului, obligaţia de rambursare a creditului;
 2. Informaţie privind persoane afiliate; 
 3. Buletinul de identitate (în original şi copia ) a Debitorului potenţial;
 4. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său; 
 5. Copia integrală a carnetului de muncă;
 6. Declaraţia privind veniturile (după caz);
 7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului potenţial (după caz);
 8. Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există);
 9. Contracte de asigurare a bunurilor gajate.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

gaj lichid (ipoteca bunurilor imobile, gaj înregistrat a bunurilor mobile inclusiv mijloace de transport, gaj mijloacelor bănești în cont etc), cu obligativitatea prezentarii contractelor de asigurare,  după caz fidejusiunea soţului/soţiei

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

0 % -  comision de rambursare anticipată

0 - 0,5 % - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întârziere (credit, dobânda şi comisioane);

Condiţiile în care rata dobînzii se poate modifica pînă la rambursarea integrală

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobînzii pînă la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sediul Central – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833