Credit de consum

PUBLIC

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

Credit de consum

Suma creditului (min/max)

1 000 lei - 30 000 lei

Termenul creditului (min/max)

6-24 luni

Rata dobînzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobînzii / Dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională

Rată fixă, 16.50% - pentru toţi clienţi, care au trecut Scoring 


Formula de calculare a dobânzii:
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/365(zile în an)

Ex. 1: (30 000 MDL, 12 luni, 16.5 %) = (30 000 MDL * 16.5 % *30)/365 = 406.85 MDL

Ex.2: (25 000 MDL, 12 luni, 16.5 %) = 25 000 MDL*16.5 %*30)/365 = 339.04 MDL (rata dobânzii pentru prima lună)

 

Dobânda anuală efectivă a creditului (DAE):

17.73 % (credit 30000 MDL, 24 luni, credit tras într-o suma totală, achitarea în rate egale, fără vacanţa)

 

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata dobînzii (minim/maxim)

0% pentru fiecare an de creditare; 0% – comision p/u acordarea creditului;

100 MDL- taxa pentru primirea şi examinarea cererilor de credit;

0-2 % - prolongare/rescadenţare din suma prolongată/rescadenţată;
 

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Creditul este rambursat în tranşe egale la data contractului.

Documentele necesare pentru obţinerea creditului**

 1. Cerere de acordare a creditului;
 2. Buletinul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 3. Lista persoanelor afiliate debitorului, persoană fizică (după caz);
 4. Formularul “Informații standard privind creditul pentru consumatori”;
 5. Chestionar de solicitare a creditului;
 6. Documente ce confirmă alte venituri, care nu sunt reflectate în baze de date Biroului de credit și SFS (daca acestea se iau în calcul la determinarea sumei creditului);
 7. Documente pentru fidejusor, după caz;

Banca poate solicita și alte documente după caz.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci

Fără asigurare / după caz, contract de gaj al mijloacelor bănești din conturile bancare depozit-garanție, contract de fidejusiune.

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit

0 % -  comision de rambursare anticipată

 

0 - 0,5 % - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întârziere

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel.: (+373) 22 835 836, 22 835 833
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747

Data actualizării: 01.06.2023