Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
Credite

Creditele - reprezintă mijloace baneşti, acordate de catre BC "COMERŢBANK" S.A. clienţilor săi, cu titlu rambursabil, conditionate atît de utilizarea eficientă şi conform destinaţiei, cît şi de plata unei dobinzi.

 

Cine poate beneficia de credite la BC "COMERŢBANK" S.A.

 • Clienţi corporativi;
 • Clienţi, reprezentanţi ai business-ului mic şi mijlociu, care desfăşoară activitatea economică;
 • Persoane fizice.

 

Principalele produse de credit, acordate de către BC "COMERŢBANK" S.A.:

 • Linii de credit revolving pentru majorarea capitalului circulant şi extinderea activităţii economice;
 • Linii de credit pentru executarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie;
 • Credite pentru procurarea utilajelor;
 • Credite pentru procurarea automobilelor;
 • Credite pentru procurarea imobilului;
 • Credite de consum;
 • Garanţii.

 

Etapele accesării unui credit:

 • Contactarea reprezentantului Băncii din subdiviziunea de creditare;
 • Întocmirea dosarului de credit şi evaluarea garanţiilor propuse;
 • Analiza solvabilităţii, capacităţii de rambursare şi suficienţei asigurării creditului în baza documentelor, prezentate la Bancă de către Debitorul potenţial;
 • Aprobarea în ordinea stabilită a cererii de credit;
 • Perfectarea în ordinea stabilită de către Bancă şi conform legislaţiei în vigoare a contractelor de credit şi de asigurare a creditului;
 • Eliberarea creditului.

Credite acordate persoanelor juridice

 

Cerinţe minime faţă de Debitorii potenţiali:

 • Activitate economică curentă;
 • Bilanţ lichid şi activitate rentabilă (de regulă);
 • Lipsa la momentul depunerii cererii de credit a datoriilor faţă de bugetul de stat şi faţă de Bancă;
 • Istorie de credit pozitivă;
 • Debitorul potenţial trebuie să fie sau să devină clientul Băncii.

 

Tipuri de credite, acordate persoanelor juridice:


*Suma creditului depinde de necesităţile debitorului, starea sa financiară, dimensiunea afecerii, costul proectului creditat, precum şi de valoarea asigurării. 

**Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi poate fi schimbată (mărită sau micşorată) în dependentă de structura operaţiei de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alte circumstanţe.

Măsură de rată dobânzii aferente creditelor existente poate fi revizuită de Bancă în mod unilateral , în cazul de schimbare dinamicii de pe piaţa monetară, inflatiei sau sub influenţă de alte factori.Atunci Bancă este obligat să notifice Debitorul nu mai târziu de zece zile. 
Tarifele la serviciile de creditare, prestate persoanelor juridice, sunt prezentate in compartimentul TARIFE

 

Lista documentelor, prezentate de Debitorul potenţial la solicitarea unui credit de la BC"COMERŢBANK' S.A. (persoane juridice şi întreprinderi individuale)

Debitorul potenţial va prezenta la Bancă documentele în original.

 

La discreţia Băncii o parte din documente vor rămâne la Bancă până la rambursarea completă a creditului şi a altor datorii aferente. Alte documente vor fi întoarse Debitorului potenţial, dar înlocuite cu copia autentificată cu ştampila udă şi semnătura Debitorului potenţial. (Acestă cerinţă va fi actuală şi cu referire la documentele, prezentate de Debitor la Bancă pe parcursul rambursării creditului).

 

Anexa nr 1_Documente necesare pentru obținerea creditului de către persoanele juridice și persoanele fizice ce practică activitate

 

Remarcă: 
1.Banca poate solicita de la Debitorul potenţial orice document necesarprivind creditul solicitat; 
2.În funcţie de destinaţia creditului, de forma de organizare juridică a Debitoruluipotenţial, de asigurare a creditului, pentru fiecare Debitor potenţial Banca vaperfecta individual lista de documente, prezentate la solicitarea unui credit.

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 806, 839 730 fax: (+373 22) 839 840