Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
KFW
PUBLIC
KFW DLCRecreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut, semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA „Sudzucker Moldova”
Beneficiarii Creditarea întreprinderilor mici şi mijloacii private de orice formă organizatorico-juridică din toate sectoare ale economiei naţionale.  Cu prioritate din sectorul rural.
Criterii:
• numărul mediu anual de salariaţi nu mai mare de 249 de angajaţi;
• suma anuală a veniturilor din vînzări, nu mai mult de 50 mln. lei;
• valoarea de bilanţ a activelor anuală nu este mai mare de 50 mln. lei
Termen maxim pîna la 7 ani
Perioada de graţie pîna la 2 ani, reiesind din termenul de recuperare ainvestitiei propuse spre finantare
valuta MDL, EURO, USD
Suma pîna la 200 000 EURO, inclusiv capitalul circulant nu mai mult de 30% din suma creditului
rata dobinzii

MDL – 8.75% – 9.6%
EUR  3.55% – 3.85%
USD  3.55% – 3.85%

Activităţi eligibile • orice activitate în sat;
• Investiţiile în sectorul agrar pentru dezvoltarea producerii agrocole;
• Investiţiile pentru deyvoltarea prelucrării, păstrării, ambalării, comerţului şi alte activităţi a armurilor conexe;
• Investiţii în activităţi de producere non-agricole în yonele rurale, inclusiv producere, comerţ, turism, foraj;
•  capital circulant pentru investiţiile sus menţionate
Activităţi neeligibile

•Refinanţarea datoriilor existente;
•Plata impozitelor, taxelor, sumelor de asigurare şi salarii;
•Construcţia caselor de locuit;
•Procurarea sau arendarea pământului;
•Procurarea pesticidelor;
•proiecte ce dauneaza mediul;

•alte activități interzise.

Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20% dinvaloarea totală a investiţiei

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

  • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853

 

Data actualizării: 08.09.2021