Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Сredit PARTENER
Program de loialitate
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Programul USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
FIDA III
Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) - FIDA-3
Beneficiarii Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi
(ntreprinderile rurale cu profil agricol de orice forma organizatorico-juridică bazata pe proprietate privati.
Termen maxim pînă la 15 ani reieşind din termenul de recuperare a investiţiei. Pînă la 2 ani - pentru capitalul circulant aferent investitiei. Pentru creditele eliberate pe termen de pîna la 2 ani, inclusiv pentru capitalul circulant, Banca va co-finanţa creditul cu cel puţin 15% din mijloacele proprii. Nu se va incuraja finantarea capitalului circulant independent.
valuta MDL, EURO, USD
Suma pînă la 150 000 USD, capitalul cicrculant nu mai mult de 25% din suma totală a creditului.
rata dobânzii MDL - 8.42% – 9.17%
EUR  3.55% – 3.85%
USD  5.06% – 5.36%
Activităţi eligibile
 • Programul va finanţa toate activităţile de dezvoltare a afacerilor din zona rurală după cum urmează:
 • plantarea viilor şi livezilor;
 • prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole;
 • producerea şeptelului;
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • depozitarea şi păstrarea la rece a produselor agricole;
 • colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile;
 • prestarea serviciilor mecanizate în agricultură;
 • alte activităţi de afaceri rurale (ex.: frizerii, lemnării, olării, ateliere etc.)
Activităţi neeligibile
 • Microbuse/ activităţi de transportare a pasagerilor;
 • Refinanţarea datoriilor existente;
 • Plata impozitelor;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea sau arendarea pământului;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;
 • alte activități interzise.
Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20% dinvaloarea totală a investiţiei

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853