FIDA III

PUBLIC

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) - FIDA-3

Beneficiarii Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, 
(întreprinderile rurale cu profil agricol de orice forma organizatorico-juridică bazata pe proprietate privati.
Termen maxim pînă la 15 ani reieşind din termenul de recuperare a investiţiei. Pînă la 4 ani - pentru capitalul circulant aferent investitiei. Pentru creditele eliberate pe termen de pîna la 2 ani, inclusiv pentru capitalul circulant, Banca va co-finanţa creditul cu cel puţin 15% din mijloacele proprii. Nu se va incuraja finantarea capitalului circulant independent.
valuta MDL, EURO, USD
Suma până la echivalentul a 400 000 USD inclusiv capitalul circulant aferent investiției sau capitalul circulant independent
rata dobânzii

MDL – 9.60% – 10.10%
EUR - 7.29% – 8.04%
USD – 9.21% – 9.96%

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile
 • Programul va finanţa toate activităţile de dezvoltare a afacerilor din zona rurală după cum urmează:
 • plantarea viilor şi livezilor;
 • prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole;
 • producerea şeptelului;
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • depozitarea şi păstrarea la rece a produselor agricole;
 • colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile;
 • prestarea serviciilor mecanizate în agricultură;
 • alte activităţi de afaceri rurale (ex.: frizerii, lemnării, olării, ateliere etc.)
Activităţi neeligibile
 • Microbuse/ activităţi de transportare a pasagerilor;
 • Refinanţarea datoriilor existente;
 • Plata impozitelor;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea sau arendarea pământului;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;
 • Cheltuieli de finanțare a procurărilor de mărfuri finite pentru revânzarea;
 • alte activități interzise.
Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20% dinvaloarea totală a investiţiei

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

Data actualizării: 25.08.2023