Deschidere şi deservire a conturilor

Deschidere şi deservire a conturilor

1. Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice rezidente

1.1. Documentele necesare pentru deschiderea contului curent persoanelor juridice rezidente, ce deţin certificatul de înregistrare care confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală:

 • a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
 • b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (anexa nr.2);
 • c) copia certificatului de înregistrare;
 • d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat;
 • e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • f) procura persoanei juridice semnată de administratorul şi ştampilată, prin care se confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului (în cazul dacă persoana, care prezintă documentele nu este administratorul sau fondatorul întreprinderii);
 • g) ordin de angajare în funcţie a persoanelor, care vor fi indicate în fişa cu specimene: administratorului (în caz că diferă de cel indicat în extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) şi contabilului-şef/contabilului;
 • h) documentele justificative, care identifică clientul (pentru fondatori persoane fizice – copiile actelor de identitate; pentru fondatori persoane juridice – actele justificative de identificarea benefeciarilor efectivi)

1.2. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, care se înregistrează la alte organe de stat conform legislaţiei în vigoare, prezintă următoarele documente:

 • a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
 • b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (anexa nr.2) ;
 • c) copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document) sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 • d) copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.);
 • e) copia certificatului de atribuire a  codului  fiscal (pentru persoanele cărora potrivit legislaţiei li se eliberează acest document);
 • f) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • g) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului (în cazul dacă persoana, care prezintă documentele nu este administartorul sau fondatorul întreprinderii);
 • h) ordin de angajare în funcţie a persoanelor, care vor fi indicate în fişa cu specimene: administratorului (în caz că diferă de cel indicat în extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) şi contabilului-şef/contabilului;

1.3. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, care nu deţin certificat de atribuire a codului fiscal prezintă următoarele documente:

 • a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
 • b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (anexa nr.2) ;
 • c) copia extrasului din Registrul de stat privind înregistrarea provizorie, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • d) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • e) copia documentelor de constituire (regulament, statutul etc.).

2. Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice nerezidente

2.1. Persoanele juridice nerezidente, care au obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă următoarele documente:

 • a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
 • b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (anexa nr.2) ;
 • c) copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;
 • d) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia Certificatului de înregistrare
 • e) copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);
 • f) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
 • g) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului (în cazul dacă persoana, care prezintă documentele nu este administartorul sau fondatorul întreprinderii);
 • h) ordin de angajare în funcţie a persoanelor, care vor fi indicate în fişa cu specimene: administratorului (în caz că diferă de cel indicat în extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) şi contabilului-şef/contabilului;
 • i) documentele justificative, care identifică clientul (pentru fondatori persoane fizice – copiile actelor de identitate; pentru fondatori persoane juridice – actele justificative de identificarea benefeciarilor efectivi)

2.2. Persoanele juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate la subpunctul 2.1. (cu excepţia lit.c) şi d)) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul Republicii Moldova.

2.3. Reprezentanţele înfiinţate în Republica Moldova de către persoanele juridice nerezidente pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate la subpunctul 2.1. copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat în Republica Moldova.

2.4. Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, indicată la lit.b) a subpunctului 2.1. poate fi întocmită în străinătate, care se legalizează notarial. În acest caz modelul se determină de către părţi de sine stătător, ţinîndu-se cont de prevederile subpunctului 15.2. din Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova nr. 297 din 25 noiembrie 2004

3. Deschiderea conturilor provizorii

3.1. Pentru a deschide un cont provizoriu la formarea iniţială a capitalului social se prezintă următoarele documente:

 • a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
 • b) certificatul constatator eliberat de către Camera Înregistrării de Stat;
 • c) copia hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinţarea societăţii pe acţiuni);
 • d) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

3.2. Pentru a deschide un cont provizoriu, la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează, se prezintă următoarele documente:

 • a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
 • b) copia hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
 • c) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
 • d) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 • e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.