FIDA IV

PUBLIC

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (FIDA – 4)

Beneficiarii întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia
Termen maxim

pîna la 5 ani

până la 4 ani pentru completarea capitalului circulant 

Perioada de graţie pîna la 2 ani
valuta MDL, EURO, USD
Suma până la echivalentul a 400 000 USD inclusiv capitalul circulant aferent investiției sau capitalul circulant independent
rata dobânzii     

MDL – 9.60% – 10.10%
EUR - 7.29% – 8.04%
USD – 9.21% – 9.96%

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile • Programul va finanţa toate activităţile de deyvoltare a horticulturii după cum urmează:
• Înfiinţarea, întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie şi a livezilor;
• producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol
• construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încalzire în sere
• dezvoltarea/restabilirea sistemelor de irigare pentru deyvoltarea horticulturii
• pastrarea şi ambalarea produselor horticole direct de producător
• servicii mecanizate aferente deyvoltării horticulturii
• depozitarea şi pastrarea la rece a produselor horticole
• procesarea produselor horticole
• ambalarea/transportarea produslor horticole
• construcţia/restabilirea facilităţilor existente de păstrare a produselor horticole
• alte activitati si servicii în agricultura
Activităţi neeligibile


•Refinanţarea datoriilor existente;
•Plata impozitelor, taxelor, sumelor de asigurare şi salarii;
•Construcţia caselor de locuit;
•Procurarea sau arendarea pământului;
•Procurarea pesticidelor;
•Proiecte ce dauneaza mediul;

•Cheltuielile de finanțare a procurărilor de mărfuri finite pentru revânzare.

Pariticiparea proprie a beneficiarului nu mai puţin de 20% dinvaloarea totală a investiţiei

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
  • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

Data actualizării: 25.08.2023