Credite
Сredit PARTENER
Program de loialitate
Overdraft
Programul USAID
ODIMM
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Livada Moldovei
FIDA-VI

Beneficiarii

Tineri antreprenori  cetățeni ai RM, cu vârsta cuprinsă între:

femei 18 și 40 ani

bărbați 18 și 35 ani

 

 

Termen maxim

 

 

Termenul de rambursare a creditului va corespunde termenului de recuperare a investiției, dar nu mai mare

de 5 ani.

Pentru înființarea plantațiilor multianuale termenul de rambursare a creditului nu va depăși 8 ani.

Perioada de graţie

 

 

 

La creditele eliberate pe termen până la 5 ani, perioada de grație nu va fi mai mare decât 2 ani.

La creditele eliberate pe termen până la 8 ani, perioada de grație nu va fi mai mare decât 4 ani.

Valuta

MDL

Suma

Max. 700 000 MDL

Rata dobânzii 

MDL – 9.25% – 10,0%

USD – 5.09% -5.39%

EUR – 3.55% –3.85 %

Activităţi eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Producerea, recoltarea, păstrarea : fructelor, culturilor bacifere, legumelor pe teren protejat și în câmp deschis, plantelor aromatice și medicale,
 • Strugurilor de masă, culturilor de câmp și tehnice

( cu excepția soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);

 • Producerea recoltarea și păstrarea semințelor și a materialului săditor (cu excepția strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului) ;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor și utilajelor folosite în acest domeniu;
 • Sortarea și ambalarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici , tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • Construcția halelor de depozitare și păstrarea la

rece a produselor agricole;

 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului și utilajelor necesare pentru

dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic)

 • Servicii pentru agricultori : mecanisme de reparație a meșinelor agricole, de consultanță și marketing, de furnizare a materialului semincer, alte servicii aferente activităților agricole.

Activităţi neeligibile

 

 

 

 

 

 

 

 • Refinanțarea datoriilor existente ;
 • Plata taxelor și a impozitelor;
 • Construcția caselor de locuit;
 • Procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 • Producerea băuturilor alcoolice și a tutunului;
 • Procurarea echipamentului, utilajelor , meșinelor sau altor active la mâna a doua;
 • Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante,baruri, alte activități similare;
 • Comerțul , reparația și amanetarea articolelor de giuvaergerie, alte activități similare.