FIDA-VI

PUBLIC

 

Program Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (FIDA – 6)

Beneficiarii

Întreprinderile mici și mijlocii

Tineri antreprenori  cetățeni ai RM, cu vârsta cuprinsă între:

femei 18 și 40 ani

bărbați 18 și 35 ani

 

 

     Termen maxim

 

Termenul de rambursare a creditului va corespunde termenului de recuperare a investiției, dar nu mai mare de

5 ani.

 

Pentru înființarea plantațiilor multianuale termenul de rambursare a creditului nu va depăși 8 ani.

   Perioada de graţie

 

 

La creditele eliberate pe termen până la 5 ani, perioada de grație nu va fi mai mare decât 2 ani.

La creditele eliberate pe termen până la 8 ani, perioada de grație nu va fi mai mare decât 4 ani.

            Valuta

MDL, USD, EUR

MDL

            Suma

Suma Max. finanţată din sursele Proiectului  FIDA VI - 150 000 USD sau  echivalentul în MDL/EUR și va reprezenta 80% din suma totală a creditului solicitat.

Pînă la 20% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant legat de investiția finanțată.


Max. 700 000 MDL

 

       Rata dobânzii

MDL – 7.85% – 8.35%
EUR - 7.26% – 8.01%
USD – 8.74% – 9.49%

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

MDL – 7.85% – 8.35%

 

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

  Activităţi eligibile

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor pe teren protejat și în câmp deschis, plantelor aromatice și medicale, strugurilor de masă, culturilor de câmp și tehnice (cu excepția soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • Producerea recoltarea și păstrarea semințelor și a materialului săditor (cu excepția strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor și utilajelor folosite în acest domeniu;
 • Sortarea procesarea și ambalarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • Construcția halelor de depozitare și păstrarea la rece a produselor agricole;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului și utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).
 • Producerea,recoltarea, păstrarea : fructelor, culturilor bacifere, legumelor pe teren protejat și în câmp deschis, plantelor aromatice și medicale, strugurilor de masă, culturilor de câmp și tehnice (cu excepția soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • Producerea recoltarea și păstrarea semințelor și a materialului săditor (cu excepția strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului) ;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor și utilajelor folosite în acest domeniu;
 • Sortarea și ambalarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice și plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • Construcția halelor de depozitare și păstrarea la rece a produselor agricole;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului și utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic);
 • Servicii pentru agricultori : mecanisme de reparație a meșinelor agricole, de consultanță și marketing, de furnizare a materialului semincer, alte servicii aferente activităților agricole.

 Activităţi neeligibile

 

 

 

 

 

 

 • Plata taxelor și a impozitelor;
 • Construcția caselor de locuit;
 • Procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Activități de transport a pasagerilor/muncitorilor.
 • Plata taxelor și a impozitelor;
 • Construcția caselor de locuit;
 • Procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 • Reparația imobilului existent de producere/păstrare;
 • Procurarea și comercializarea băuturilor alcoolice și a tutunului;
 • Producerea echipamentului, utilajelor, meșinelor sau altor active la mâna a doua (folosite în folosință);
 • Comerțul reparația și amanetarea articolelor de giuvaergerie, alte activități similare;
 • Alte activități interzise.

Participarea proprie  a beneficiarului

nu mai puţin de 25% din suma totală a proiectului investiţional, exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale.

 

minim 10% din suma totală a proiectului investițional,exprimată în mijloace bănești, care ar putea fi utilizate pentru completarea capitalului circulant, sau bunuri materiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

Data actualizării: 27.02.2024