Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Сredit PARTENER
Program de loialitate
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Programul USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
FIDA V

Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol PSFRBA (FIDA – 5)

 

Beneficiarii

Întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

 • Gospodăriile mici comerciale, procesatori şi alte întreprinderi mici şi mijlocii înregistrate sub orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată şi încadrate în activităţile agricole;
 • Tinerii săraci orientaţi comercial, care la momentul aplicării vor avea vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani;
 • Micro-antreprenorii săraci, economic activi, membri ai AEÎ, care vor iniţia şi/sau dezvolta o afacere rurală, atât agricolă, cît şi neagricolă care vor genera venit;
 • Grupuri de interes a fermierilor, asociaţii oficiale de producători, alte asociaţii, autorităţile locale.
Termen maxim pîna la 7 ani
Perioda de graţie individual
valuta MDL, EURO, USD
Suma pîna la 250 000 USD
rata dobinzii

MDL - 6.25% – 7.0%
EUR – 3.55 % – 3.85 %
USD – 4.23 % – 4.53 %

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori 

Activităţi eligibile Programul va finanţa toate activităţile cu profil agricol după cum urmează:
 • producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor;
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • echipamente pentru sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole;
 • sisteme de irigare şi sere;
 • construcţia, reparaţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • agroturismul rural (curăţarea şi amenajarea terenului, procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).
 • servicii agrotehnice;
 • capital circulant aferent investiţiei, pînă la 30% din suma sub-împrumutului;
 • alte scopuri ce ţin de dezvoltarea activităţiilor lanţului valoric în agricultura.
Activităţi neeligibile
 • Refinanţarea datoriilor existente, sau dacă cheltuielile propuse spre finanţare au mai fost creditate din alte surse bancare;
 • Plata impozitelor, taxelor;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea sau arendarea pământului;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Procurarea imobilului existent de producere/păstrare;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Activităţi de transport a pasagerilor;
 • Sub-proiectele, care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului;
 • Bunuri de mîna a doua (fost in utilizare);
 • Nu se finanţează retroativ cheltuielele deja efectuate ale beneficiarului mai vechi decît 180 zile din data survenirii lor.

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853