PAC I

PUBLIC

PAC I- Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii

Beneficiari

 • Întreprindere privată unde mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital este privat şi aparţine persoanelor sau companiilor, altele decât cele de stat ale Republicii Moldova, sau subdiviziunilor acesteia, sau altă autoritate guvernamentală, locală sau entităţi controlate de asemenea agenţii sau subdiviziuni.
 • Operează pe teritoriul Republicii Moldova şi este înregistrată în registrul autorităţilor Republicii Moldova fiscale;
 • Este activă de cel puţin doi ani;
 • Deţine o structură financiară satisfăcătoare, organizare, management, cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea Sub-proiectului.

Destinaţia

Sub-proiecte orientate spre finanțarea cheltuielilor eligibile în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiționale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul țării.

Suma maximă

Sub-împrumuturile vor fi limitate faţă de un client sau un grup de clienţi afiliaţi, în dependenţă de tipul lor, după cum urmează:

 • Refinanțarea cheltuielilor investiționale eligibile cu valoarea Sub-împrumutului nu mai mare de echivalentul a  800 000 EUR;
 • Finanţarea capitalului circulant - suma maximă până la 500 000 EUR.

Valuta

EUR, USD, MDL

Termen maxim

Refinanțarea cheltuielilor investiționale eligibile – 8 ani, finanţarea capitalului circulant – 4 ani.

Proiecte neeligibile

 • sub-proiectele care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţii culturale, sau impactul asupra căilor navigabile internaţionale;
 • procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici, inclusiv semănăturilor permanente, chioşcurilor, barajelor şi altele;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate; maşini de prelucrare a tutunului;
 • comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale;
 • patente, licenţe şi franchising;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente);
 • creanţe, taxe, datorii etc.

Tarife

MDL – 9.60% – 10.10%
EUR - 7.29% – 8.04%
USD – 9.21% – 9.96%

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

 

Data actualizării: 25.08.2023