Incaso

Utilizarea acestei modalitaţi de plată este propusă de practica internatională pentru clienţii care au stabilite relaţii de afaceri şi au incredere reciprocă unul in celalalt.

 

In derularea unui incasso clientul exportator livrează marfa si prezintă documentele confirmatoare bancii.

 

Banca va expedia documentele către banca cumpărătorului prin canalele sale, fară a avea vre-un angajament de plată faţa de cumpărător.Obligaţiunea de plată in cadrul incasso-ului documentar revine cumpărătoruli.

 

Banca cumpărătorului, la primirea documentelor va aviza cumpărătorul despre condiţiile in care se pot elibera documentele, care pot fi:

  • contra acceptare (plata se va efectua la o dată definită)
  • contra plată, (plata se va face cit de curind posibil)
  • alte condiţii conform instrucţiei indicate in incasso.

La indeplinirea condiţiilor privind acceptarea/plata/alte condiţii banca cumpărătorului va elibera documentele cumpărătorului pentru ca acesta din urmă sa poata primi marfa.

 

Urmind această cale de derulare exportatorul va avea garantie că importatorul va intra in posesia documentelor de livrare numai contra plaţii sau acceptului de plată al acestora

 

Denumirea serviciului

Costul

Plata

TARIFE

Incassouri documentare

   

A) Remiterea documentelor contra plata sau acceptare

0,25 %, min.  20  EUR / USD, max 250 EUR / USD

la momentul remiterii

B) Avizarea clientilor despre incassourile documentare primite

30 EUR / USD

la momentul avizarii

C) Efectuarea modificarilor in incassourile remise si primite

30 EUR / USD

la momentul efectuarii modificarilor

D) Restituirea documentelor neacceptate

30 EUR / USD

in ziua restituirii

Nota: Pentru serviciile prestate in dolari SUA, ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainesti comisioanele se percep in USD, iar pentru serviciile prestate in alte valute decat cele enumerate in EUR, conform cursului de schimb al BNM pentru ziua efectuarii operatiunii
Nota: Tariful comisioanal al BC ”COMERTBANK” S.A. include comisionul BC ”COMERTBANK” S.A, comisionul SWIFT, si comisionul bancii corespondente.   

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 805, 839 839, fax: (+373 22) 839 840