Garanţii bancare

BC "COMERŢBANK" S.A. poate asigura derularea cu succes a tranzacţiilor comerciale în valută străină şi valută naţională prin emiterea scrisorilor de garanţii.

 

Scrisoarea de garanţie bancară este o obligaţiune din partea băncii eliberată la cererea şi din contul clientului in scopul garantării unei sume de bani beneficiarului garanţiei, la cererea de plata a beneficiarului.

 

Banca poate elibera diverse tipuri de garanţii, alegerea tipului de garanţie poate fi efectuată cu ajutorul consultaţiilor necesare primite din partea angajaţilor băncii.

 

Alegerea tipului de garanţie potrivit tanzacţiei vă poate ajuta să eliminaţi riscul legat de neonorarea obligaţiunilor asumate prin contractul comercial.

 

Denumirea serviciului

Costul

Plata

TARIFE

Garanţii şi acreditive Stand - by

   

A) Examinarea şi emiterea garanţiilor / acreditivelor Stand - by

Сonform contractului

conform contractului

B) Comision de garantare

Conform contractului

Conform contractului

C) Modificarea condiţiilor şi anularea garanţiilor / acreditivelor Stand-by

30 EUR / USD

în ziua modificării / anulării

D) Avizarea clienţilor despre garanţiile primite, verificarea semnăturilor

30 EUR / USD

în ziua anunţării

E ) Transmiterea cererilor de plată pentru executarea garanţiilor şi acreditivelor stand - by

0,25 %, min. 25 EUR / USD, max 250 EUR / USD

în ziua transmiterii

Notă: Pentru serviciile prestate în dolari SUA, ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainesti comisioanele se percep în USD, iar pentru serviciile prestate în alte valute decât cele enumerate în EUR, conform cursului de schimb al BNM pentru ziua efectuarii operaţiunii 
Notă: Tariful comisioanal al BC ”COMERŢBANK” S.A. include comisionul BC ”COMERŢBANK” S.A, comisionul SWIFT, şi comisionul bancii corespondente.

Garanţii bancare emise în MDL

   

A) Comision de emitere

Conform contractului

În ziua emiterii

B) Comision de garantare

Conform contractului

Conform contractului

C) Modificare valoare şi/sau valabilitate

Conform contractului

În ziua modificării

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 781 , 839 839, fax: (+373 22) 839  840