RISP I

PUBLIC

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (DLC - RISP 1)

 

Beneficiarii persoane fizice şi juridice, care îşi desfăşoare activitatea de anterprenori. În această categorie se includ, printre altele , antreprenorii particulari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în orice formă de organizare juridică, angajate în activităţile de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă, sau în oricare alte activităţi de anterprenoriat în spaţiul rural, şi Asociaţiile de Economii şi Împrumut (AEÎC) în afara limitelor oficiale or. BAlti şi Chişinau
Termen maxim

până la 7 ani (pentru AEIC - 12 luni şi cresterea animalelor-2 ani)

până la 4 ani (pentru completarea capitalului circulant)

Perioada de graţie pînă la 3 ani
valuta MDL; USD; EUR (pentru AEIC numai MDL)
Suma până la echivalentul a 400 000 USD inclusiv capitalul circulant aferent investiției sau capitalul circulant independent
rata dobinzii MDL – 9.60% – 10.10%
EUR - 7.29% – 8.04%
USD – 9.21% – 9.96%
Activităţi eligibile
  • investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole
  • investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;
  • investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.
  • capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele (1), (2) şi (3) de mai sus.

Toate proiectele trebuie să fie justificate prin un plan de afaceri fundamentat, viabilitatea tehnică şi financiară, flux de numerar şi capacitate de rambursare a împrumutului satisfacator

Activităţi neeligibile procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor, cheltuieli de finanțare a procurărilor de mărfuri finite pentru revânzarea 
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 20 % din valoarea totală a investiţiei

 

Pentru mai multe informații apelați:

  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
  • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

Data actualizării: 25.08.2023