Depozite

Persoanele juridice care deţin mijloace băneşti libere, pot să le plaseze în depozit în condiţii reciproc avantajoase. În acelaşi timp nu este obligatoriu să fii clientul BC „COMERTBANK” SA în cazul în care, dacă compania nu deţine cont curent în BC "COMERTBANK" SA, pentru deschiderea unui plasament de depozit este necesar pachetul de documente analog deschiderii contului curent.

Relaţiile reciproce între Client şi Bancă, precum şi condiţiile plasamentului de depozit se stipulează de contractul bilateral. Rata dobînzii se stabileşte în dependenţă de suma şi termenul de plasare a mijloacelor.

În momentul expirării termenului contractului mijloacele pot fi îndreptate în contul curent al Clientului sau, la dorinţa lui, poate fi încheiat un nou contract de plasare repetată a depozitului cu majorarea sau diminuarea sumei depozitului. 

BC "COMERTBANK" S.A. reprezintă o mare alegere de diverse aporturi asigurînd Clienţilor o poziţie individuală. 

Informaţia suplimentară în vederea depunerilor de depozit poate fi obţinută la numărul de telefon: (+373 22) 839 781, 835 771