Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
RISP II
PUBLIC
Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP-2)
Beneficiarii persoana fizica sau juridica angajata în activitati antreprenoriale în zona eligibilă rurală, cu proprietate privată 100%, preponderent nou formate. În această categorie se includ, printre altele, antreprenorii partciculari, fermeerii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în oricare forma de organizare juridica, angajate în activitate de de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializarea agricolă, sau în oricare alte activitati de antreprenoriat în spaţiul rural. în afara limitelor oficiale or. Balti şi Chişinau
Termen maxim

pâna la 7 ani 

până la 4 ani pentru completarea capitalului circulant 

valuta MDL; USD; EUR 
Suma până la echivalentul a 400 000 USD inclusiv capitalul circulant aferent investiției sau capitalul circulant independent
Rata dobînzii

MDL- 8.75% – 9.6%
EUR - 3.55% – 3.85%
USD - 3.55% – 3.85%

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile Toate investiţiile în sectorul rural în afara celor neeligibile
Activităţi neeligibile
 • procurarea sau arenda terenurilor de pămînt;
 • procurarea, construcţia, reparaţia amenajarea caselor de lociut,
 • procurarea clădirilor;
 • refinanţarea oricăror datorii existente, plata impozitelor şi taxelor,
 • investiţii în hărtii de valoare şi alte valori mobiliare;
 • formarea şi plata capitalului social, cotelor de partcipare;
 • procurarea pesticidelor;
 • alte scopuri neeficiente sau care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului;
 • cheltuieli de finanțare a procurărilor de mărfuri finite pentru revânzarea; 
 • alte activități interzise.
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 20 % din valoarea totală a investiţiei. Cel puţin 10% pentru sub-împrumutatii de prima dată

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sediul Central – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853

 

Data actualizării: 08.09.2021