RISP II
PUBLIC

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP-2)

Beneficiarii Persoana fizica sau juridica angajata în activitati antreprenoriale în zona eligibilă rurală, cu proprietate privată 100%, preponderent nou formate. În această categorie se includ, printre altele, antreprenorii partciculari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în oricare forma de organizare juridica, angajate în activitate de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializarea agricolă, sau în oricare alte activitati de antreprenoriat în spaţiul rural, în afara limitelor oficiale or. Balti şi Chişinau. În cadrul Componenta Irigare (RISP2) întreprinderea beneficiară va deține și autorizaţiile de utilizare a apei şi de protecţie a mediului. Asociații întreprinderilor trebuie să fie cetăţeni ai RM.
Termen maxim

pâna la 7 ani, exclusiv pînă la 5 ani p-u Componenta Irigare (RISP2)

până la 4 ani pentru completarea capitalului circulant 

valuta MDL; USD; EUR 
Suma

până la echivalentul a 400 000 USD, inclusiv capitalul circulant aferent investiției sau capitalul circulant independent;

exclusiv până la 2.0 milioane MDL p-u Componenta Irigare (RISP2)
Rata dobînzii

MDL – 7.85% – 8.35%
EUR - 7.26% – 8.01%
USD – 8.74% – 9.49%

 

Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori

Activităţi eligibile Toate investiţiile în sectorul rural în afara celor neeligibile, inclusiv sub-proiectele din cadrul Componentei Irigare (RISP2)
Activităţi neeligibile
 • procurarea sau arenda terenurilor de pămînt;
 • procurarea, construcţia, reparaţia amenajarea caselor de lociut,
 • procurarea clădirilor;
 • refinanţarea oricăror datorii existente, plata impozitelor şi taxelor,
 • investiţii în valori mobiliare și alte titluri de valoare
 • formarea şi plata capitalului social, cotelor de partcipare;
 • procurarea pesticidelor;
 • alte scopuri neeficiente sau care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului;
 • cheltuieli de finanțare a procurărilor de mărfuri finite pentru revânzarea; 
 • alte activități interzise.
Pariticiparea proprie a beneficiarului cel puţin 20 % din valoarea totală a investiţiei. Cel puţin 10% pentru sub-împrumutatii primari.

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734
 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 838 106
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel . : (+373 ) 22 835 853

 

Data actualizării: 27.02.2024