Credite
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Credite pentru completarea mijloacelor circulante
Credite pentru procurarea mijloacelor fixe
Overdraft
Produse de garantare ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”
Facilitate de Creditare a Tinerilor antreprenori
Overdraft

Pentru soluţionarea problemei legate de lipsa mijloacelor băneşti la cont, Vă propunem utilizarea instrumentului de creditare a contului curent – overdraft.

 

Deci, dacă Dvs. dispuneţi de o situaţie financiară stabilă, lucraţi activ cu contul curent, dar apar situaţii cînd nu sunt suficiente mijloace băneşti la contul curent pentru a achita dispoziţiile de plată, Dvs. în termen scurt, puteţi suplini această lipsă de bani din contul overdraft în cadrul limitei stabilite.

 

Suma overdraftului propus - pînă la 30% din rulajul lunar al contului curent în BC”COMERŢBANK”S.A. (ponderea depinde de la volumul rulajelor şi termenul deservirii în  BC“Comerţbank” S.A.)

 

Destinaţia Overdraftului – plata documentelor de decontare în lipsa sau inexistenţa mijloacelor la conturile întreprinderii.

 

Priorităţile pentru Client:

  • Sursa permanentă şi renovabilă de finanţare.
  • Eliberarea automată şi achitarea overdraftului în limitele propuse.
  • Pachetul mimin de documente.
  • Nu este necesară existenţa unui gaj. Ca garanţie servesc rulajele de pe cont, fidejusiunea proprietarului întreprinderii, starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă.

 

Termenul de examinare a cererii - 5 zile lucrătoare din data depunerii pachetului complet de documente la credit.

 

Tipurile creditelor

Valuta             

Rata        

Termen

Achitarea dobînzilor

Asigurarea

Overdraft

Lei moldoveneşti

14.75*%-17%

de la 3 luni pînă la 1 an

din primele depuneri la cont

fidejusiunea proprietarului înterprinderii, cesiunea mijloacelor financiare

 

Condiţii principale pentru eliberarea overdraftului:

  • Persoană juridică sau Întreprindere individuală cu menţinerea activităţii stabile nu mai puţin de 6 luni.
  • Depuneri permanente la cont.
  • Lipsa datoriilor restante la credite şi împrumuturi precum şi lipsa datoriilor faţă de bugetul.

 

Telefon de contact: (+373 22) 839 781, 839 771