Overdraft pe cont curent

PUBLIC

Pentru soluţionarea problemei legate de lipsa mijloacelor băneşti la cont, Vă propunem utilizarea instrumentului de creditare a contului curent – overdraft.

 

Deci, dacă Dvs. dispuneţi de o situaţie financiară stabilă, lucraţi activ cu contul curent, dar apar situaţii cînd nu sunt suficiente mijloace băneşti la contul curent pentru a achita dispoziţiile de plată, Dvs. în termen scurt, puteţi suplini această lipsă de bani din contul overdraft în cadrul limitei stabilite.

 

Suma overdraftului propus - pînă la 30% din rulajul lunar al contului curent în BC”COMERŢBANK”S.A. (ponderea depinde de la volumul rulajelor şi termenul deservirii în  BC“Comerţbank” S.A.)

 

Destinaţia Overdraftului – plata documentelor de decontare în lipsa sau inexistenţa mijloacelor la conturile întreprinderii.

 

Priorităţile pentru Client:

 • Sursa permanentă şi renovabilă de finanţare.
 • Eliberarea automată şi achitarea overdraftului în limitele propuse.
 • Pachetul mimin de documente.
 • Nu este necesară existenţa unui gaj. Ca garanţie servesc rulajele de pe cont, fidejusiunea proprietarului întreprinderii, starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă.

 

Termenul de examinare a cererii - 5 zile lucrătoare din data depunerii pachetului complet de documente la credit.

 

Tipurile creditelor

Valuta

Rata       

Termen

Achitarea dobînzilor

Asigurarea

Overdraft

Lei moldoveneşti

18.5*%-22%

de la 3 luni pînă la 1 an

din primele depuneri la cont

fidejusiunea proprietarului înterprinderii, cesiunea mijloacelor financiare

 

Condiţii principale pentru eliberarea overdraftului:

 • Persoană juridică sau Întreprindere individuală cu menţinerea activităţii stabile nu mai puţin de 6 luni.
 • Depuneri permanente la cont.
 • Lipsa datoriilor restante la credite şi împrumuturi precum şi lipsa datoriilor faţă de bugetul.

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747

 

Data ultimei actualizării – 29.11.2022