Credite
Сredit PARTENER
Program de loialitate
Overdraft
Programul USAID
ODIMM
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor
Livada Moldovei
Livada Moldovei

 

 

Beneficiarii

 • Întreprinderile horticole (crescători de fructe, nuci, struguri de masă, pomușoare);
 • Întreprinderile pepiniere;
 • Întreprinderile procesatoare (ambalare, calibrare, înghețarea, uscarea, alte tipuri de prelucrare a produselor horticole);
 • Instituțiile de învățământ de profil;
 • Laboratoarele de control a calității producției horticole;
 • Întreprinderile conexe sectorului horticol (ambalaj, etichete, utilaj, accesorii pentru plantaj, etc.).

Termen maxim

până la 10 ani, capitalul circulant până la 5 ani

Valuta

EUR

Suma

5 000 mii  EUR - suma minimă pentru orice investiție individuală

1 mln. EUR - suma maximă pentru companii care înființează pepinierii/grădini, livezi și plantarea/replantarea strugurilor de masă

Rata dobânzii

EUR – 3.52% – 3.82%

Activităţi eligibile

 • Plantarea /replantarea restructurarea livezilor și plantațiilor de struguri de masă, inclusiv pepinierii aferente;
 • Infrastructura post – recoltare, inclusive răcorirea produselor în cadrul întreprinderii, transportarea la rece, unități de control a atmosferei și refrigeratoare, unități de gradare și sortare și platforma de comerț;
 • Ambalarea și instalații de procesare;
 • Laboratoare (de virusologie, sau pentru dezvoltarea speciilor rezistente la secetă, alături de altele), educație, instruire și dezvoltarea securității alimentelor.

Activităţi neeligibile

 • Producerea/distribuirea comerțului cu arme și armament, muniții etc.;
 • Producerea / distribuirea comerțului cu echipament p-u jocuri de noroc și celui conex acestuia;
 • Producerea/distribuirea comerțului cu tutun ți produse din tutun;
 • Activitățile ce implică viața animalelor pentru scopuri de experimente și știință pe măsura corespunderii cu "Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Animalelor vertebrate folosite pentru scopuri Experimentale și alte scopuri Științifice" nu pot fi finanțate;
 • Activități care majorează impactul asupra mediului;
 • Activități imobiliare pure;
 • Activități pur financiare, adică cumpărarea ți vânzarea instrumentelor financiare.

Participarea proprie a beneficiarului

50% din suma proiectului

Avantajele Proiectului

Beneficiarii Proiectului Livada Moldovei sunt scutiți de Accize, TVA (impozitate la cota zero), Taxe Vamale, Taxe pentru Efectuarea Procedurilor Vamale.