Аcreditiv

Banca Vă oferă posibilitatea utilizării acestei modalităţi de plată în cazul cînd nu vă cunoasteţi partenerul de afacere şi nu sinteţi siguri de bonitatea lui.

Utilizînd acreditivul documentar exportatorul  are o garanţie fermă din partea unei bănci de a efectua plata, fiind condiţionată de prezentarea de către exportator  a unor documente în strictă conformitate cu condiţiile indicate in  acreditiv, care urmează sa fie prezentate  în anumiţi termeni.

 

Din punct de vedere al importatorului, acreditivul documentar este o obligaţiune irevocabilă de a efectua plata in favoarea partenerului in anumiţi termeni şi condiţii la prezentarea din partea acestuia a unor documente bine definite.

 

În vederea deschiderii unui acreditiv documentar este necesar prezentarea de către client la ghiseele bancii a urmatoarelor documente:

  • Cererea de deschidere a acreditivului, completată în corelaţie cu datele din contractul comercial ce stă la baza operaţiunii.
  • Contractul comercial( original şi copie)

 

Acredititivul poate fi deschis din mijloacele proprii ale clientului sau din contul unei linii de credit.

 

Acreditivul documentar poate fi domiciliat la banca cumpărătorului, ordonatorului sau la o bancă tertă. Acreditivul documentar are la bază un contract, dar prin natura sa este o tranzacţie separata de contract, banca urmărind în derularea acreditivului numai condiţiile expuse în textul acreditivului.

 

Încetarea valabilităţii acreditivului are loc în cazul:

  • Expirării acreditivului,
  • Prin anulare, la cererea cumpărătorului, cu acordul beneficiarului.

 

Denumirea serviciului

Costul

Plata

TARIFE

Acreditive de export

   

A) Avizarea clientului despre deschiderea în favoarea lui a acreditivului de export

20 EUR / USD

in ziua avizarii

B) Avizarea modificărilor la acreditivul de export

20 EUR / USD

in ziua avizarii

C) Primirea şi controlul documentelor

0,2 % , min. 50 EUR / USD, max. 250 EUR / USD

in ziua primirii documentelor

D) Transferarea acreditivului în favoare a altui beneficiar

200 EUR / USD

in ziua efectuarii transferului

E) Transferarea acreditivului primit

50 EUR / USD

in ziua efectuarii transferului

F) Confirmarea acreditivului

0,2 %, min. 100 EUR / USD

in ziua confirmarii

G) Anularea sau neutilizarea acreditivului de export

20 EUR / USD

in ziua anularii

Acreditive de import

 

 

A) Deschiderea acreditivului de import

0,3 % , min. 30 EUR / USD, max.  100 EUR / USD

in ziua deschiderii

B) Modificarea acreditivului deschis

30 EUR / USD

in ziua modificarii

C) Primirea şi controlul documentelor

0,2%, min. 20 EUR / USD, max 200 EUR / USD

in ziua primirii

D) Efectuarea plăţii acreditivului

 

in ziua efectuarii transferului

- în USD

0,25 %, min. 25 USD, max 250 USD

in ziua efectuarii transferului

- în EUR

0,3 %, min. 30 EUR, max 250 EUR

in ziua efectuarii transferului

E) Prezentarea documentelor cu discrepante

30 EUR / USD

in ziua primirii documentelor

F) Cererea de rambursare

30 EUR / USD

conform contractului

G) Confirmarea acreditivului

Conform conditiilor bancii confirmatoare

conform contractului

Notă: Pentru serviciile prestate în dolari SUA, ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainesti comisioanele se percep in USD, iar pentru serviciile prestate în alte valute decât cele enumerate în EUR, conform cursului de schimb al BNM pentru ziua efectuarii operatiunii.

Notă: Tariful comisioanal al BC ”COMERŢBANK” S.A. include comisionul BC ”COMERŢBANK” S.A, comisionul SWIFT, şi comisionul băncii corespondente.   

Telefon de contact: (+373 22) 839 805, 839 839, fax: (+373 22) 839 840